Trang chủ              English

Nông nghiệp và Chính sách tổng hợp

Trồng mới gần 49.000 ha rừng phòng hộ ven biển
Đức giúp Việt Nam bảo về rừng Tam Đảo

Lâm nghiệp và Quản lý Tài nguyên Môi trường

Gần 9 triệu hécta đất có nguy cơ sa mạc hoá
Vào WTO, đất đai còn là sở hữu toàn dân

Thuỷ sản

Ngành nông nghiệp, một năm nhìn lại
Đưa kinh tế nông nghiệp tăng trưởng vững chắc

Khoa học công nghệ

Đa dạng sinh học và biến đổi khí hậu:Mối liên quan tới đói nghèo
Phát hiện quần thể lớn Voọc Chà Vá Chân xám


Tin tức
Sử dụng phương pháp GIS trong lập Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược (DMC)
Zoom Picture
(15/12/2009) Hầu hết các bước trong quá trình tiến hành đánh giá ĐMC đều có thể ứng dụng GIS. GIS là phương pháp chồng chập một số lớp thông tin lên bản đồ địa lý khu vực được lập bằng kỹ thuật số để rút ra lớp thông tin tổng hợp có thể định lượng  Chi tiết

Quan điểm tiếp cận phát triển bền vững
(10/03/2009) Biến đổi khí hậu và phát triển con người” được tổ chức tại TP Hồ Chí Minh tháng 12 năm 2007, cho ta thấy rõ hơn về quan điểm và phương pháp tiếp cận đang được áp dụng phổ biến trên thế giới  Chi tiết

Một số nghiên cứu điển hình về ĐMC trong nông nghiệp và PTNT
(16/04/2009) Những mối quan tâm về môi trường được thể hiện trong Chiến lược giảm nghèo được xuất bản vào năm 2002. Suy thóai môi trường được xác định là một nguyên nhân của đói nghèo.  Chi tiết

Nghiên cứu khoa học
NGHIÊN CỨU CƠ SỞ KHOA HỌC ĐỀ XUẤT CHÍNH SÁCH BÙ ĐẮP THU NHẬP CHO NHỮNG HỘ SẢN XUẤT LÚA TRONG VÙNG LÚA CHUYÊN CANH ĐẢM BẢO AN NINH LƯƠNG THỰC QUỐC GIA
Zoom Picture
(28/01/2010) Với sự gia tăng dân số, sự thu hẹp diện tích nông nghiệp và ảnh hưởng của biến đổi khí hậu mục tiêu đảm bảo an ninh lương thực quốc gia rất có thể sẽ bị ảnh hưởng.  Chi tiết

Nghiên cứu chính sách khuyến khích, thúc đẩy nghiên cứu và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp
(28/01/2010) Hệ thống chính sách khuyến khích thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao TBKT vào sản xuất, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp vẫn còn những điểm chưa phù hợp cần điều chỉnh, bổ xung  Chi tiết

Đề xuất khung chính sách hỗ trợ giảm nghèo cho các địa phương có tỷ lệ nghèo đói cao ở Đồng bằng sông Cửu Long (Hoạt động bổ sung)
Zoom Picture
(25/09/2009) Đồng bằng sông Cửu Long là một vùng giàu có về tài nguyên thiên nhiên, tỷ lệ nghèo chung của vùng không cao nhất nước nhưng tại sao vẫn còn những xã, thôn, bản có tỷ lệ nghèo cao như vậy?????  Chi tiết

Tuyển dụng
Dữ liệu toàn văn
Cơ sở dữ liệu các văn bản Pháp Lệnh còn hiệu lực
(19/10/2009) Tổng hợp tất cả các Pháp lệnh còn hiệu lực  Chi tiết

Cơ sở dữ liệu luật Việt Nam hiện hành
(06/10/2009) Bao gồm tất cả các văn bản luật hiện đang có hiệu lực thi hành  Chi tiết

 Thư viện ảnh
website được thiết kế và quản lý bởi Trung tâm Thông tin Bộ môn Chiến lược và Chính sách (DSPR)
Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn - IPSARD

Số 16 Thụy khuê- Tây hồ - Hà nội - Điện thoại: 84-4-9714350, Fax: 84-4-9711062.
Email:dspr@ipsard.gov.vn,