Phản hồi địa phương

 • Nhà nông cần vốn và đầu ra ổn định cho nông sản

  AGROINFO – Quá trình đi thực địa của cán bộ nghiên cứu thuộc AGROINFO cho thấy: Người nông dân đang gặp rất nhiều khó khăn khác nhau…

 • Vì sao một chủ trương đúng lại không được cuộc sống chấp nhận?

  Tính đến ngày 24/06/2009, Quyết định 80 TTg của Thủ tướng Chính phủ về “khuyến khích tiêu thụ nông sản thông qua hợp đồng” vừa tròn 7 năm. Các phương tiện truyền thông thường gọi việc tiêu thụ nông sản qua hợp đồng là “Liên kết 4 nhà” (nhà nông, nhà doanh nghiệp, nhà khoa học và nhà nước). Đây là một chủ trương hoàn toàn đúng, tuy nhiên nó dường như không thực hiện được. Vì sao vậy?

 • Cây cao su Điện Biên, những điều ngẫm ngợi

  Sau nhiều ý kiến thảo luận, đóng góp, kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh khóa XII đã thông qua Nghị quyết về quy hoạch phát triển cây cao su và chính sách hỗ trợ phát triển cây cao su trên địa bàn tỉnh (giai đoạn đến năm 2020), với 45 đại biểu tán thành/47 đại biểu có mặt. Ai cũng biết, cao su là loại cây trồng mới, lần đầu tiên đưa vào trồng trên địa bàn tỉnh lại trồng với diện tích lớn, có tác động trực tiếp tới đời sống của người dân nên việc thảo luận, làm rõ hơn những vấn đề còn vướng mắc, tồn tại để chủ trương, chính sách nhanh chóng đi vào cuộc sống, thực sự có lợi cho dân là rất cần thiết. Xin ghi lại một vài ý kiến, những nghĩ suy của đại biểu HĐND tỉnh bày tỏ tại kỳ họp về nghị quyết này.

 • Khi người nghèo được tiếp cận vốn vay ưu đãi

  Báo cáo mới nhất của UBND tỉnh, năm 2008 tỷ lệ hộ nghèo hiện chỉ còn 30,54% (giảm 3,16% so với năm 2007). Số hộ thoát nghèo thời gian qua tập trung tại các xã, bản vùng cao, vùng xa. Có được kết quả đó, một mặt nhờ bà con được tiếp cận vốn vay đãi của Chi nhánh Ngân hàng Chính sách - Xã hội tỉnh.

 • Tăng cường chất lượng đào tạo cán bộ xã thôn: Tại sao và làm thế nào?

  Có thể khẳng định rằng việc chính sách hỗ trợ, chính sách phát triển có xuống được thực tế người dân nông thôn hay không phụ thuộc lớn vào năng lực và tổ chức thể chế cấu trúc vận hành cấp xã, thôn. (Viện dân tộc học)

 • Cơ chế & Vấn đề trao quyền cho cơ sở

  Cơ chế tài chính hiện nay không hỗ trợ cho việc trao quyền, phân quyền cho cơ sở. Để được giao chủ đầu tư các công trình cấp xã, xã phải có đủ năng lực đọc bản vẽ thiết kế,… chính vì vậy nếu đi thuê tư vấn làm thẩm định, thiết kế, kiểm tra, giám sát, thì phần kinh phí đã mất đi 50% phần kinh phí đầu tư, nên số vốn còn lại cho chủ đầu tư xã mất đi 50%, vì vậy nên đa số huyện vẫn phải làm chủ đầu tư.

 • Xoá đói giảm nghèo ở vùng cao cần những chính sách phù hợp

  Trạm Tấu và Mù Cang Chải là 2 huyện nằm trong 61 huyện khó khăn nhất của cả nước. Những năm qua với nhiều chương trình như: 134, 135, cho vay hộ nghèo... đã làm thay đổi đáng kể bộ mặt nông thôn miền núi.

 • Khai thác lợi thế kinh tế và bài toán thị trường một số nông sản miền núi Phía Bắc

  Hiện nay, ở miền núi phía bắc đang nảy sinh vấn đề nóng bỏng cây cao su: chỉ phù hợp khi mang lại hiệu quả lợi ích cho người dân, Vân Nam TQ đã rất thành công trong trồng cây cao su. Cần có câu trả lời nhanh đối với vấn đề cây cao su với Tây Bắc (có hiệu quả không? Lợi ích thế nào?)

 • Các tỉnh Tây Bắc khai thác tiềm năng, lợi thế từng bước xây dựng nền nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, bền vững

  Phó Thủ tướng Chính phủ-Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc Trương Vĩnh Trọng chỉ đạo "các tỉnh Tây Bắc cần khai thác tiềm năng, lợi thế từng bước xây dựng nền nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng hiện đại"tại Hội nghị chuyên đề Phát triển nông nghiệp vùng Tây Bắc tổ chức ngày 12/10 tại Lai Châu.

 • Những nông dân chăn nuôi gia súc nhỏ thành công ở thái bình