Văn bản chính sách mới

Quản lý các tập đoàn kinh tế

22-08-2008

Seminar thường kỳ của Viện Nghiên cứu và Phát triển IDS

- Thời gian: 14h ngày 22-08-2008

- Địa điểm: Hội trường tầng 3 - 53 Nguyễn Du

- Người trình bày: Ts Nguyễn Quang A

- Chủ đề: Quản lý các tập đoàn kinh tế

Các tin khác: