Kiến Nghị Chính Sách

Bản tin kiến nghị chính sách số 2

21-04-2010

Đánh giá ảnh hưởng của suy thoái kinh tế đến hộ nông thôn và các nhu cầu hỗ trợ chính sách

Tình trạng lạm phát và mất cân đối kinh tế vĩ mô của nền kinh tế Việt Nam bắt đầu từ đầu năm 2008 cộng thêm cuộc khủng hoảng kinh tế bắt đầu từ cuối năm 2008 đã gây những tác động xấu lên các ngành kinh tế, ảnh hưởng trực tiếp lên đời sống của người dân. Chính phủ Việt Nam đã đưa ra nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ giảm các tác động xấu. Các chính sách này đã bước đầu phát huy hiệu quả, nhưng người dân nông thôn vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong sản xuất và đời sống, đặc biệt là hộ nông dân. Để có chính sách hỗ trợ phù hợp, cần phải có những báo cáo, thông tin phản hồi làm, cơ sở đó đưa ra được những chính sách...Chi tiết

Các tin khác: