Kiến Nghị Chính Sách

Bản tin kiến nghị chính sách số 3

21-04-2010

Bài học kinh nghiệm chính sách nông nghiệp nông thôn nông dan Trung Quốc và kiến nghị cho Việt Nam

 Quá trinh công nghiệp hóa - hiện đai hóa đã đưa Trung Quốc vươn lên thành một trong những nền kinh tế hàng đầu thế giới, tuy nhiên cũng tạo ra những biến đổi sâu sắc cho khu vực nông thôn, đặt ra nhiều vấn đề xã hội - kinh tế phức tạp...Chi tiết

Các tin khác: