Văn bản chính sách mới

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI

15-03-2011

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI
VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN

 

Họ và tên

Cơ quan

Email

Lãnh đạo Viện

Nguyễn Đỗ Anh Tuấn

37282592

ndatuan@ipsard.gov.vn

Trần Công Thắng

37282590

trancongthang@ipsard.gov.vn
tcthang2001@yahoo.com

Hoàng Vũ Quang

37624192

hoangvuquang@hotmail.com

Phòng Tổ chức, Hành chính - Tầng 1-2, Số 16 Thuỵ Khuê, Hà Nội - Fax: 04-39711062
Email: tchc.ipsard@gmail.com

Phạm Đức Minh

39722067

pminhvkt@gmail.com

Hồ Thị Hải Vân

39722067

haivaniae@gmail.com

Nguyễn T. Thanh Loan

39722067

loanthanh.nd@gmail.com

Phạm Thanh Huyền

39722067

huyenke52c@gmail.com

Lương Thị Huyên

39722067

luonghuyentc@gmail.com

Nguyễn Văn Lương

39722067

 

Nguyễn Ngọc Hiển

39722067

 

Vũ Thị Lan

39722067

lannhu_y@yahoo.com

Phòng Tài chính - Tầng 2, Số 16 Thuỵ Khuê, Hà Nội

Hoàng Thị Kim Tuyến

37282630

tuyenvkt29@gmail.com

Nguyễn Việt Hồng

37282630

nguyenviethong2901@gmail.com

Nguyễn Thị Kim Hoa

37282630

hoa_vcs@yahoo.com

Nguyễn Thị Diệp

37282630

nguyendiep2991983@gmail.com

Phòng Khoa học - Tầng 2, Số 16 Thuỵ Khuê, Hà Nội - Email: phongkhoahoc@gmail.com

Phạm Thị Ngọc Linh

37282629

ngoclinh_vn@yahoo.com

Nguyễn Lệ Hoa

37282629

nguyenlehoa@gmail.com

Nguyễn Trọng Khương

37282629

khuongchienluoc@yahoo.com.vn

Nguyễn Thu Hằng

37282629

nguyenthuhang25@gmail.com

Nguyễn Thị Thảo

37282629

nguyenthao1111@gmail.com

Phạm Vân Phượng

37282629

vanphuongph89@gmail.com

Bộ môn NC Thị trường và Ngành hàng
Tầng 3, Số 16 Thuỵ Khuê, Hà Nội- Email: bomonttnh@googlegroups.com

Nguyễn Trung Kiên

37282550

kien.nt@ipsard.gov.vn

Nguyễn Trọng Khương

37282590

khuongchienluoc@yahoo.com.vn

Dương Ngọc Thí

37282590

d_ngocthi@yahoo.com

Phạm Thị Hồng Vân

37282590

vanthuysan@gmail.com

Phạm Minh Trí

37282590

phamminhtri.ipsard@gmail.com

Trịnh Văn Tiến

37282590

trinhtien_vn@yahoo.com

Phạm Thiên Hương

37282590

thienhuongvkt@yahoo.com

Nguyễn Việt Hưng

37282590

hungktb@gmail.com

Nguyễn Thị Thu Hà

37282590

hanguyenthithu90@gmail.com

Đỗ Liên Hương

37282590

lienhuongdo@yahoo.com

Đỗ Văn Hảo

37282590

hao_agro@yahoo.com.vn

Võ Thị Thanh Tâm

37282590

thanhtam1612@gmail.com

Đỗ Công Hưng

37282590

doconghungptnt@gmail.com

Đinh Quang Huy

37282590

quanghuydinh88@gmail.com

Nguyễn Thế Long

37282590

nthelong1986@gmail.com

Bùi Thị Minh Dung

37282590

annelatrobe@gmail.com

Phạm Thị Kim Dung

37282590

phkimdung87@gmail.com

Nguyễn Thị Sâm

63298510

sam.nguyent@gmail.com

Nguyễn Hải Hà

63298510

nguyenhaiha74@gmail.com

Bộ môn Thể chế nông thôn
 - Tầng 3, Số 16 Thuỵ Khuê, Hà Nội - Email: thechenongthon.ipsard@gmail.com

Phùng Giang Hải

37282591

haipg@ipsard.gov.vn

Nguyễn Đình Chính

37282591

chinhiae@yahoo.com.vn

Lê Thị Phi Vân

37282591

lethiphivan@gmail.com

Vũ Thị Kim Mão

37282591

vtkm2000@yahoo.com

Phạm Quốc Trị

37282591

tienquoctri@yahoo.com

Phạm Văn Khiên

37282591

khienphamvan@yahoo.com

Nguyễn Thị Mỹ

37282591

mynguyenvcs@gmail.com

Vũ Thị Thu Giang

37282591

thugianghc@gmail.com

Vũ Thị Thu Hà

37282591

hvngoclan@gmail.com

Đỗ Quang Việt

37282591

kangviet@gmail.com

Hoàng Bích Diệp

37282591

bichdiep2412@gmail.com

Ngô Lan Anh

37282591

ngolananh.08892@gmail.com

Vương Việt Sơn

37282591

vietson92@gmail.com

Nguyễn Thùy Linh

37282591

nguyenlinhipsard@gmail.com

Lê Ngọc Trâm

37282591

lengoctram143@gmail.com

Nguyễn Thị Vân Anh

37282591

vananhipsard@gmail.com

Nguyễn Tiến Định

37282591

ntdinh2005@gmail.com

Bộ môn NC Chính sách và Chiến lược, Tầng 5, số 16 Thụy Khuê, Hà Nội. Điện thoại: 04.37286587 

Nguyễn Anh Phong

37286587

phong.nguyen@ipsard.gov.vn

Trần Thị Thanh Nhàn

37286587

nhan.tran@ipsard.gov.vn

Nguyễn Thị Thúy An

37286587

an.nguyen@ipsard.gov.vn

Phạm Khánh Tường

37286587

tuong.nguyen@ipsard.gov.vn

Phan Thị Thu Hà

37286587

phanthuha1@yahoo.com

Bộ môn NC Kinh tế Tài nguyên và Môi trường
Tầng 4, Số 16 Thuỵ Khuê, Hà Nội- Email: clcs.ipsard@gmail.com

Trần Đại Nghĩa

37286571

nghia@hawaii.edu
tran.nghiadai99@gmail.com

Lê Trọng Hải

37286571

lehai_ipsard@yahoo.com

Nguyễn Thúy Nga

37286571

lilynguyen2104@gmail.com

Đoàn Minh Thu

37286571

doanthu85@gmail.com

Nguyễn Thị Nga

37286571

nguyennga54mt@gmail.com

Trung tâm Thông tin phát triển nông nghiệp nông thôn                                                                              Địa chỉ: Tầng 4, Số 16 Thuỵ Khuê, Tây Hồ, Hà Nội - Tel: 04.39725153 - Fax: 04.39726949 -Email: info@agro.gov.vn

Lê Thị Hà Liên

37282592

halien_ftu@yahoo.com

Trần Thị Quỳnh Chi

37282576

quynhchiicard@yahoo.com/ quynhchiipsard@gmail.com

Dương Thị Minh Thu

39725153

duongthiminhthu@gmail.com

Nguyễn Thị Thu Hương

38219859

huongvkt@yahoo.com

Vũ Văn Cường

38219859

vvcuong_nd@yahoo.com.vn

Trương Hương Giang

39725153

huongtb03@gmail.com

Đỗ Thị Thanh Huyền

39725153

thanhhuyenipsard@gmail.com

Nguyễn Thị Thơm

39725153

huongthom158@gmail.com

Đỗ Tiến Thường

39725153

dotienthuong.agroinfo@gmail.com

Lê Thị Kim Chung

39725153

le.lekimchung@gmail.com

Vũ Huy Phúc

39725153

phuc.vuhuy@yahoo.com

Nguyễn Mai Linh

39725153

mailinh.nguyen411@gmail.com

Nguyễn Mỹ Ý

39725153

nmy.hn84@yahoo.com

An Thị Thu Hằng

39725153

hangat83@yahoo.com

Quách Đại Vương

39725153

quachdaivuong@gmail.com

Dương Thị Thúy Quỳnh

39725153

 duongthithuyquynh91@gmail.com

Nguyễn Ngọc Luân

39725153

nguyenngocluan@gmail.com

Trần Hoài Thảo Trang

39725153

tranhoaithaotrang@gmal.com

Vũ Thị Mai

39725153

mai.vt.mai@gmail.com

Trung tâm Tư vấn Chính sách nông nghiệp - Địa chỉ: Tầng 5, Số 16 Thuỵ Khuê, Tây Hồ, Hà Nội - Tel: 04.37280491 - Fax: 04.37280489 - Email: tuvanchinhsach@cap.gov.vn

Nguyễn Ngọc Quế

37280492

nnque55@gmail.com

Lê Ngọc Minh

37280491

minh.le@cap.gov.vn

Đặng Kim Khôi

37282550

khoi.dang@cap.gov.vn

Nguyễn Thị Thuỷ

37282550

thuy.nguyen@cap.gov.vn

Đỗ Huy Thiệp

37282549

thiep.do@cap.gov.vn

Lê Vũ Ngọc Kiên

37282550

kien.le@cap.gov.vn

Nguyễn Thị Cẩm Nhung

37282549

nhung.nguyen@cap.gov.vn

Nguyễn Văn Hải

37282549

hai.nguyen@cap.gov.vn

Trần Thị Thái Hoà

37280491

hoa.tran@cap.gov.vn

Trần Thị Lệ Thuý

37280491

tranthilethuy@cap.gov.vn

Nguyễn Thị Thắm

37280491

tham.nguyen@cap.gov.vn

Hoàng Thị Thu Hiền

37280491

hien.hoang@cap.gov.vn

Tạ Thu Trang

37280491

trang.ta@cap.gov.vn

Bùi Hạ Trà My

37280491

my.bui@cap.gov.vn

Kim Văn Chinh

37282549

kimchinhmt@cap.gov.vn

Bùi Thị Việt Anh

37282550

anh.bui@cap.gov.vn

Lê Quỳnh Trang

37282550

trang.le@cap.gov.vn

Đặng Thị Hải Ly

37282550

ly.dang@cap.gov.vn

Phan Thị Liên

37282549

lien.phan@cap.gov,vn

Phạm Thị Thường

37280491

 

Trung tâm Phát triển nông thôn - Địa chỉ: Tầng 4-5, Số 16 Thuỵ Khuê, Hà Nội                               Tel: 04.37624190/91 - Fax: 04.37624193 - Email: hanhchinhrudec@gmail.com

Đào Đức Huấn

37624190/91

duchuanrudec@gmail.com

Nguyễn Mai Hương

37624190/91

maihuong126@yahoo.com

Vũ Thị Hương

37624190/91

huongxua_a2@yahoo.com.vn

Vũ Thị Hoàng Vân

37624190/91

vuhoang.van@gmail.com

Phạm Văn Dũng

37624190/91

phamdung86@gmail.com

Tạ Văn Tưởng

37624190/91

vantuong89@gmail.com

Bùi Tuấn Anh

37624190/91

baophamthe@gmail.com

Nguyễn Văn Ba

37624190/91

vanba228@gmail.com

Phạm Duy Khánh

37624190/91

duykhanh131180@yahoo.com

Phạm Thế Bảo

37624190/91

baophamthe@gmail.com

Nguyễn Mạnh Cường

37624190/91

cuongthuy1402@gmail.com

Ngô Sỹ  Đạt

37624190/91

ngodat275@gmail.com

Lê Văn Hướng

37624190/91

levanhuong@gmail.com

Lê Thị Hoài Nam

37624190/91

namletq@yahoo.com

Hồ Thanh Sơn

37624190/91

thanson.vnn@gmail.com

Đặng Phúc Giang

37624190/91

dangphucgiang23051985@yahoo.com.vn

Đặng Đức Chiến

37624190/91

dangducchienrudec@gmail.com

Bùi Quang Nguyên

37624190/91

buiquangnguyen2110@gmail.com

Hoàng Minh Huy

37624190/91

huy.rudec@gmail.com

Nguyễn Danh Xương

37624190/91

nguyenbone68@gmail.com

Lương Nhật Minh

37624190/91

minh.luongnhat@gmail.com

Lê Đình Việt

37624190/91

vietvikhuan@gmail.com

Lê Ánh Dương

37624190/91

duong.le272@gmail.com

Nguyễn Thị Thu Hà

37624190/91

hacuong7779@gmail.com

Ninh Thị Thục

37624190/91

ninhthuc6116@gmail.com

Trung tâm Chính sách và Chiến Lược Nông Nghiệp Nông Thôn miền Nam - Địa chỉ: Toà nhà Việt Thắng, Tầng 10, số 12, đường Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TPHCM
Tel: 08.39142530/90 - Fax: 08.39142555 - Email: so.ipsard@scap.gov.vn

Extension Number/ Số điện thoại nội bộ

Nguyễn Văn Giáp

108

giap.nguyen@scap.gov.vn

Nguyễn Thị Liên

107

nglien@gmail.com
nguyenlien@scap.gov.vn

Nguyễn Đức Lộc

107

locducnguyen@yahoo.com
loc.nguyen@scap.gov.vn

Ngô Quang Thành

107

thanh.ngo@scap.gov.vn

Đinh Hữu Hoàng

103

hoang.dinh@scap.gov.vn
hoang.dinhuu@wur.nl

Bùi Thị Thanh Vân

101

van.bui@scap.gov.vn

Nguyễn Thị Minh Tuyết

106

tuyet.soipsard@yahoo.com
tuyet.nguyen@scap.gov.vn

Nguyễn Thị Mai Anh

104

maianhnguyen11@yahoo.com
maianh.nguyen@scap.gov.vn

Đỗ Mạnh Hùng

107

hungdoscap@gmail.com
hungdo@scap.gov.vn

Lê Văn Thân

103

vanthan84@yahoo.com
levanthan@scap.gov.vn

Đỗ Đăng Huy

103

dodanghuy1984@yahoo.com
huy.do@scap.gov.vn

Tạ Quốc Tuấn

103

tuanhtnn@yahoo.com
tatuanrd@scap.gov.vn

Đinh Thu Hương

103

dinhhuong93@gmail.com
dinhthuhuong@scap.gov.vn

Lê Thị Thanh Huyền

103

lehuyen@scap.gov.vn

Trần Thị Út Linh

107

utlinh@scap.gov.vn

Hồ Thị Tuyết Nga

104

ngahtt@scap.gov.vn

 

Các tin khác: