Tin tức, sự kiện

 • THƯ MỜI CUNG CẤP DỊCH VỤ TỔ CHỨC SỰ KIỆN

  Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT/Ban quản lý dự án “Hỗ trợ chương trình phát triển nông nghiệp nông thôn ARD-SPS giai đoạn 2007-2012” dự kiến tổ chức Hội thảo “Ra mắt ban điều phối ngành hàng cà phê Việt Nam” vào ngày 06/09/2013 tại Hồ Chí Minh.

 • Trung tâm Phát triển nông thôn tổ chức mời thầu 2

  Trung tâm Phát triển nông thôn tổ chức mời thầu: Gói dịch vụ Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận “Quảng Ninh” cho sản phẩm nhựa thông của tỉnh Quảng Ninh tại 2 quốc gia là Mỹ và Hàn Quốc.

 • Trung tâm Phát triển nông thôn tổ chức mời thầu 1

  Trung tâm Phát triển nông thôn tổ chức mời thầu: Gói dịch vụ phân tích chất lượng nhựa thông nguyên liệu cho sản phẩm nhựa thông của tỉnh Quảng Ninh” .

 • Thông báo tuyển dụng

  Dự án “Hỗ trợ xây dựng quản lý rủi ro nông nghiệp thông qua liên kết công – tư ở Việt nam” (Dự án Bảo hiểm nông nghiệp) được tài trợ bởi Cơ quan Hợp tác phát triển quốc tế Tây Ban Nha (AECID) với mục đích tăng cường năng lực về quản lý rủi ro trong nông nghiệp thông qua bảo hiểm nông nghiệp, góp phần vào sự phát triển của bảo hiểm nông nghiệp có sự liên kết công – tư tại Việt Nam.

 • Trung tâm Phát triển nông thôn tổ chức mời thầu

  Trung tâm Phát triển nông thôn tổ chức mời thầu

 • Xuất khẩu thủy sản đứng vững và phát triển trong thời kỳ khủng hoảng

  Năm 2012 – năm 2013 bức tranh kinh tế của Việt nam vẫn còn giao động chưa trở về trạng thái bình thường nhưng một số chỉ tiêu ngành vẫn phát triển tốt. Trong đó Thủy sản là một trong những mũi nhọn chủ lực của bức tranh kinh tế Việt Nam, Phấn đấu xuất khẩu thủy sản mục tiêu 6,5 tỷ USD. Sự cố gắng của ngành chỉ đạt 6,093 tỷ USD của năm 2012. Nhưng sự vượt trội của năm 2013 sẽ đem đến nhiều vấn đề tích cực cho bức tranh kinh tế Việt Nam

 • Đăng tuyển Chuyên gia xây dựng và duy trì diễn đàn về cà phê và cacao 2

  Chuyên gia xây dựng và duy trì diễn đàn về cà phê và cacao 2: Xây dựng, cập nhật và duy trì nội dung trang web/diễn đàn

 • Đăng tuyển Chuyên gia xây dựng và duy trì diễn đàn về cà phê và cacao 1

  Chuyên gia xây dựng và duy trì diễn đàn về cà phê và cacao 1: Xây dựng, cập nhật và duy trì nội dung trang web/diễn đàn.

 • THƯ MỜI CUNG CẤP DỊCH VỤ TIỆC

  Trong khuôn khổ dự án “Hỗ trợ Chương trình Phát triển nông nghiệp và nông thôn (ARD SPS) giai đoạn 2007-2012” từ nguồn vốn viện trợ của Đan Mạch, Trung tâm Thông tin PTNNNT - Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT dự kiến tổ chức Hội thảo: “Chân dung người nông dân Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập” thuộc dòng hoạt động 5.1.4: Phổ biến kết quả điều tra nông hộ. Dự kiến hội thảo sẽ được tổ chức vào ngày 05/12/2013 tại Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, số 01 Liễu Giai – Ba Đình – Hà Nội.

 • Thư mời cung cấp dịch vụ Hội thảo

  Trong khuôn khổ dự án “Hỗ trợ Chương trình Phát triển nông nghiệp và nông thôn (ARD SPS) giai đoạn 2007-2012” từ nguồn vốn viện trợ của Đan Mạch, Trung tâm Thông tin PTNNNT - Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT dự kiến tổ chức Hội thảo: “Cuộc điều tra tiếp cận nguồn lực hộ gia đình ( VARHS)- Kết quả nghiên cứu, Đề xuất chính sách và các Hỗ trợ tiếp theo” thuộc dòng hoạt động 5.1.4: Phổ biến kết quả điều tra nông hộ. Dự kiến hội thảo sẽ được tổ chức vào ngày 27/11/2013 tại Trung tâm Phụ nữ và Phát triển, 20 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội.