Tiếng Việt Tiếng Anh
Bản tin phát triển và hội nhập tháng 11-2006

Việt Nam-Khu vực-Thế giới

Dữ liệu

Sự kiện & Nhận định

Chuyên đề phát triển & hội nhập

Thế giới viết về Việt Nam

Điểm sách

Nghiên cứu & Trao đổi

Việt Nam-Khu vực-Thế giới

Nông nghiệp Việt Nam: Từ AFTA, ACFTA đến WTO

Hướng đi cho thương mại nông sản Việt Nam hậu WTO

Hậu WTO: Những khó khăn với doanh nghiệp nông nghiệp

Dữ liệu

Dữ liệu thống kê Đồng bằng sông Hồng

Sự kiện & Nhận định

Phát triển bền vững các làng nghề Đồng bằng sông Hồng: Thực trạng và Giải pháp

Chuyên đề phát triển & hội nhập

Phát triển nông thôn Đồng bằng sông Hồng trong bối cảnh hội nhập

Vĩnh Phúc: Những vấn đề trong phát triển nông thôn

Óc kinh doanh ở nông thôn Châu thổ sông Hồng

Thế giới viết về Việt Nam

Gia nhập: Việt Nam được quốc tế khen ngợi

Vào WTO: Việt Nam “đánh thức” Đông Nam Á

Trách nhiệm đè nặng lên Chính phủ

Điểm sách

Những đỉnh cao chỉ huy - Cuộc chiến cho nền kinh tế thế giới

Nghiên cứu & Trao đổi

Phát triển Cụm công nghiệp Làng nghề

Ý KIẾN CỦA BẠN
Họ tên bạn:
Địa chỉ:
Email:
Nội dung:
Mã bảo vệ:
Các tin khác:
TIN TỨC
Triển khai quyết liệt các biện pháp trừ bệnh cho lúa
Dự thảo thiết kế xây dựng nhà làm việc của Viện.
Bản tin phát triển và hội nhập tháng 11-2006
Công điện khẩn chỉ đạo bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng
Quyết định của Bộ tài chính số 61/2006/QĐ-BTC về việc ban hành một số định mức chi tiêu áp dụng cho các chương trình sử dụng vốn ODA
Một số mô hình cộng đồng quản lý đầu tư phát triển nông thôn

THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG NÔNG SẢN


Video


Tài liệu hội thảo

© 2006 Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn - IPSARD
Số 16 Thụy Khuê - Tây Hồ - Hà nội.
Tel: 0243.9722067, Fax: 0243.9711062. Email:viencscl@ipsard.gov.vn
Số giấy phép 234/GP-BC

Website được thiết kế và quản lý bởi