Tiếng Việt Tiếng Anh
Đề cương: Thu thập và phân tích thông tin phục vụ đề xuất giải pháp chính sách phát triển nông thôn.

Hiện nay đất nước ta đang bước vào thời kỳ phát triển và hoàn thiện cơ chế thị trường, đẩy mạnh quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá, đô thị hoá và hội nhập sâu hơn vào hệ thống kinh tế thế giới thông qua việc gia nhập WTO. Những quá trình này, một mặt sẽ thúc đẩy phát triển các đơn vị sản xuất, ngành hàng cạnh tranh hiệu quả, mặt khác, cũng tạo ra các rủi ro cho các ngành hàng, các đơn vị kém khả năng cạnh tranh...

Dưới đây là đề cương Thu thập và phân tích thông tin phục vụ đề xuất giải pháp chính sách phát triển nông thôn, do Tiến sỹ Đặng Kim Sơn làm chủ nhiệm đề tài.

Đề cương: Thu thập và phân tích thông tin phục vụ giải pháp chính sách phát triển nông thôn

Ý KIẾN CỦA BẠN
Họ tên bạn:
Địa chỉ:
Email:
Nội dung:
Mã bảo vệ:
Các tin khác:
TIN TỨC
Đề cương: Thu thập và phân tích thông tin phục vụ đề xuất giải pháp chính sách phát triển nông thôn.
Báo cáo công tác phòng chống dịch cúm gia cầm. lở mồm long móng năm 2006 và kế hoạch, giải pháp thực hiện năm 2007.
Báo cáo chương trình đổi mới công tác quản lý thuỷ nông và kế hoạch, giải pháp thực hiện năm 2007
Dịch cúm gia cầm có xu hướng giảm ở đồng bằng sông Cửu Long
Chiến lược hội nhập quốc tế về KH & CN

THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG NÔNG SẢN


Video


Tài liệu hội thảo

© 2006 Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn - IPSARD
Số 16 Thụy Khuê - Tây Hồ - Hà nội.
Tel: 0243.9722067, Fax: 0243.9711062. Email:viencscl@ipsard.gov.vn
Số giấy phép 234/GP-BC

Website được thiết kế và quản lý bởi