Tiếng Việt Tiếng Anh
Tham gia lớp tập huấn về Kỹ năng phân tích định tính

Lớp tập huấn nâng cao năng lực nghiên cứu Khoa học công nghệ do Dự án MISPA tài trợ.

Thời gian: Ngày 15/05 - 18/05/2007: Sáng: Từ 8h30 - 11h30

                                                         Chiều: Từ 13h30 - 17h

Địa điểm: Hội trường Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT

Giảng viên : Chuyên gia phân tích định tính: Jaap Voeten - Giảng viên Trường Quản lý Maastrict, Hà Lan.

Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Anh (Có phiên dịch)

Đối tượng tham gia:

- Lãnh đạo các Phòng, Bộ môn, Trung tâm, Cơ sở phía Nam

- Chủ nhiệm các đề tài,Dự án

- Các cán bộ quản lý chuyên môn kế cận, thuộc diện quy hoạch

Ý KIẾN CỦA BẠN
Họ tên bạn:
Địa chỉ:
Email:
Nội dung:
Mã bảo vệ:
Các tin khác:
TIN TỨC
10 học bổng thạc sĩ bán phần tại Anh
5 mối đe dọa bảo mật mạng Internet lớn nhất
Văn phòng Bộ - Bộ Nông nghiệp và PTNT thông báo mời thầu
Tọa đàm chính sách lâm nghiệp
Tham gia lớp tập huấn về Kỹ năng phân tích định tính

THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG NÔNG SẢN


Video


Tài liệu hội thảo

© 2006 Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn - IPSARD
Số 16 Thụy Khuê - Tây Hồ - Hà nội.
Tel: 0243.9722067, Fax: 0243.9711062. Email:viencscl@ipsard.gov.vn
Số giấy phép 234/GP-BC

Website được thiết kế và quản lý bởi