Tiếng Việt Tiếng Anh
Thông báo số 2476/TB- BNN-VP ngày 9/5/2007 về ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Hứa Đức Nhị

Theo đề nghị của một số địa phương về xếp loại nhóm gỗ các loài Keo, Thứ trưởng Hứa Đức Nhị có ý kiến chỉ đạo về vấn đề này như sau:

Giao Vụ Khoa học công nghệ chủ trì, phối hợp với Cục Lâm nghiệp, Cục Kiểm lâm và Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam tiến hành ngay việc nghiên cứu phân loại nhóm gỗ cho các loài Keo để trình Bộ ban hành.

Văn phòng Bộ xin thông báo để các đơn vị biết và triển khai thực hiện./.

T/L Bộ Trưởng

KT. Chánh văn phòng

Phó văn phòng

Nguyễn Minh Nhạn

Ý KIẾN CỦA BẠN
Họ tên bạn:
Địa chỉ:
Email:
Nội dung:
Mã bảo vệ:
Các tin khác:
TIN TỨC
Thông báo số 2476/TB- BNN-VP ngày 9/5/2007 về ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Hứa Đức Nhị
Hội thảo Phát huy vai trò người phụ nữ trong sản xuất, quảng bá và sử dụng rau bản địa Việt Nam
Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam thông báo mời thầu
Khoa học công nghệ nông nghiệp và phát triển nông thôn - 20 năm đổi mới - Tập 6 - Thuỷ lợi
Khoá trang chủ Internet Explorer

THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG NÔNG SẢN


Video


Tài liệu hội thảo

© 2006 Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn - IPSARD
Số 16 Thụy Khuê - Tây Hồ - Hà nội.
Tel: 0243.9722067, Fax: 0243.9711062. Email:viencscl@ipsard.gov.vn
Số giấy phép 234/GP-BC

Website được thiết kế và quản lý bởi