Tiếng Việt Tiếng Anh
Hoạt động kinh tế phi nông nghiệp

AGROINFO - Ở nông thôn, hiện nay nhiều hộ gia đình đã chuyển đổi từ sản xuất nông nghiệp sang phi nông nghiệp...

Đối tượng thu thập thông tin: Thông tin sẽ được thu thập theo các nhóm đối tượng sau:

  • Hoạt động tiểu thủ công nghiệp
  • Hoạt động dịch vu bu ôn bán
  • Hoạt động làm thuê

STT

Chỉ tiêu

Đơn vị tính

Tần suất thu thập

1

Vốn sử dụng

1000 đ

tháng

2

Doanh thu

1000 đ

tháng

3

Lãi (hoặc thu nhập)

1000 đ

tháng

4

Số lượng lao động của hộ tham gia

người

tháng

5

Số lao động của hộ thuê mướn

6

Thời gian sử dụng lao động ít nhất

tháng

7

Thời gian sử dụng lao động nhiều nhất

tháng

8

Tổng chi phí

1000 đ

tháng


RUDEC

(Ghi chú: Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo. IPSARD không chịu trách nhiệm về việc sử dụng nguồn thông tin này với các mục đích khác)

Ý KIẾN CỦA BẠN
Họ tên bạn:
Địa chỉ:
Email:
Nội dung:
Mã bảo vệ:
Các tin khác:
TIN TỨC
So sánh mô hình nông hộ Đắk Lắk - Lào Cai
Mô hình nông hộ điển hình ở Đắk Lắk
Mô hình nông hộ điển hình ở Lào Cai
Thông tin cơ bản về hộ
Sản xuất nông nghiệp
Hoạt động kinh tế phi nông nghiệp
Tài sản - đầu tư của hộ

THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG NÔNG SẢN


Video


Tài liệu hội thảo

© 2006 Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn - IPSARD
Số 16 Thụy Khuê - Tây Hồ - Hà nội.
Tel: 0243.9722067, Fax: 0243.9711062. Email:viencscl@ipsard.gov.vn
Số giấy phép 234/GP-BC

Website được thiết kế và quản lý bởi