Tiếng Việt Tiếng Anh
Mô hình nông hộ điển hình ở Đắk Lắk

AGROINFO - Với những đặc thù riêng, mô hình nông hộ ở Đắk Lắk được xây dựng bằng những chỉ số cụ thể...

Bảng 1. Vật tư đầu vào và giá thị trường

Lượng vật tư đầu vào (kg/ha)

Chè

Cà phê

Ngô

Phân bón

+ Urea

140.675

128.214275

1

+ NPK

299.60755

420.374375

128.2051

+ Sunphat

215

1

284.6154

+ Kali

35

484

1

+ Phân xanh

625

2756.28925

Giống

1

1

Thuốc bảo vệ thực vật

Lao động

167.5

151.25

45

Giá vật tư đầu vào (VND/kg)

Phân bón

+ Urea

7450

7172.5

9000

+ NPK

3953.3333

10233.00858

9800

+ Sunphat

6400

6916.666667

7500

+ Kali

12000

11000

8009.5238

+ Phân xanh

1125

1012.916667

Giống

1250

110857.1

Thuốc bảo vệ thực vật

Lao động

42500

70853.1746

59000

Bảng 1.1 Chi phí vật tư đầu vào

Chi phí vật tư đầu vào

Chè

Cà phê

Ngô

Phân bón

+ Urea

1048029

919616.89

9000

+ NPK

1184449

4301694.6

1256410

+ Sunphat

1376000

6916.6667

2134616

+ Kali

420000

5324000

8009.524

+ Phân xanh

703125

2791891.3

0

Giống

0

1250

110857.1

Thuốc bảo vệ thực vật

0

0

0

Lao động

7118750

10716543

2655000

Tổng chi phí

11850352

24061912.1

6173892.1

Bảng 2. Vật tư đầu vào và giá xã hội

Lượng vật tư đầu vào (kg/ha)

Chè

Cà phê

Ngô

Phân bón

+ Urea

140.675

128.214275

+ NPK

299.60755

420.374375

128.2051

+ Sunphat

215

284.6154

+ Kali

35

484

+ Phân xanh

2756.28925

Giống

Thuốc bảo vệ thực vật

Lao động

167.5

151.25

45

Giá vật tư đầu vào (VND/kg)

Phân bón

+ Urea

8098.3109

8123.310889

8123.3109

+ NPK

11267.927

11292.92669

11292.927

+ Sunphat

5576.3517

7379.26794

5596.3517

+ Kali

6877.0238

10972.23058

+ Phân xanh

1012.916667

Giống

286514.315

110857.1

Thuốc bảo vệ thực vật

380433.3333

840332.93

Lao động

50000

53353.4246

59000

Bảng 2.1 Chi phí vật tư đầu vào

Chi phí vật tư đầu vào

Chè

Cà phê

Ngô

Phân bón

+ Urea

1139230

1041524.4

0

+ NPK

3375956

4747257

1447811

+ Sunphat

1198916

0

1592808

+ Kali

240695.8

5310559.6

0

+ Phân xanh

0

2791891.3

0

Giống

0

0

0

Thuốc bảo vệ thực vật

0

0

0

Lao động

8375000

8069705.5

2655000

Tổng chi phí

14329797

21960938

5695619

Bảng 3. Giá xã hội sản phẩm đầu ra

Chè

Cà phê

Ngô

Giá (VND/kg)

3635.6154

31861.05075

3990.2166

Bảng 4. Hệ thống canh tác tối ưu về lợi nhuận theo giá thị trường và giá xã hội

Cây trồng

Giá thị trường

Giá xã hội

Chè (ha)

1346791

1069352

Cà phê (ha)

33595141

46318177

Ngô (ha)

2575772

6495443

Bảng 5. Giá trị lợi nhuận của hộ/ha

Chè

Cà phê

Ngô

Giá thị trường:

Doanh thu (VND/ha)

13197143

57657053

8749664

Chi phí khả biến (VND/ha)

11850352

24061912

6173892

Thu nhập (VND/ha)

1346791

33595141

2575772

Giá xã hội:

Doanh thu (VND/ha)

15399150

68279115

12191061

Chi phí khả biến (VND/ha)

14329797

21960938

5695619

Thu nhập (VND/ha)

1069352

46318177

6495443

Bảng 6. Hệ số bảo hộ đối với các cây trồng trong hệ thống canh tác

Chè

Cà phê

Ngô

NOPC

0.86

0.84

0.72

NIPC

0.83

1.10

1.08

EPC

1.26

0.73

0.40


Nguồn: RUDEC/IPSARD
(Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo. IPSARD không chịu trách nhiệm đối với các cá nhân, tổ chức sử dụng nguồn thông tin này)

Ý KIẾN CỦA BẠN
Họ tên bạn:
Địa chỉ:
Email:
Nội dung:
Mã bảo vệ:
Các tin khác:
TIN TỨC
So sánh mô hình nông hộ Đắk Lắk - Lào Cai
Mô hình nông hộ điển hình ở Đắk Lắk
Mô hình nông hộ điển hình ở Lào Cai
Thông tin cơ bản về hộ
Sản xuất nông nghiệp
Hoạt động kinh tế phi nông nghiệp
Tài sản - đầu tư của hộ

THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG NÔNG SẢN


Video


Tài liệu hội thảo

Váy xinh nhẹ nhàng trong nắng hè [Xây Dựng] Giáo Trình Cơ Học Ứng Dụng - Cơ Học Đất (Lê Xuân Mai) phần 6 [Xây Dựng] Giáo Trình Cơ Học Ứng Dụng - Cơ Học Đất (Lê Xuân Mai) phần 7 Bài 20: Lực từ và cảm ứng từ [Xây Dựng] Giáo Trình Cơ Học Ứng Dụng - Cơ Học Đất (Lê Xuân Mai) phần 8 Quyết định 51/2003/QĐ-BTC Gale Encyclopedia Of American Law 3Rd Edition Volume 12 P47 Quyết định số 45/2008/QĐ-BTTTT Đã ai nghĩ đến việc dùng đế giày để in áo chưa? Bí quyết trang điểm với mặt nhiều mụn [Xây Dựng] Giáo Trình Cơ Học Ứng Dụng - Cơ Học Đất (Lê Xuân Mai) phần 9 Quyết định số 457/2005/QĐ-NHNN Quyết định số 47/2008/QĐ-BTTTT Thông tư số 28/2007/TT-BTC Bài 16: Dòng điện trong chân không [Xây Dựng] Giáo Trình Cơ Học Ứng Dụng - Cơ Học Đất (Lê Xuân Mai) phần 10 Quyết định 59/2003/QĐ-TTg ĐẠI TÁO (Kỳ 3) Bài 25: Tự cảm Chỉ thị số 87/2008/CT-BNN [Điện Tử] Tự Động Hóa, Tự Động Học - Phạm Văn Tấn phần 1 Quyết định 66/2003/QĐ-TTg Vòng bạc "fake" tự chế y như thật Gale Encyclopedia Of American Law 3Rd Edition Volume 12 P48 Quyết định số 25/QĐ-TTGDHCM Thông tư số 31/2005/TT-BTC Quyết định số 51/2003/QĐ-UB Nghị định số 97/2008/NĐ-CP [Điện Tử] Tự Động Hóa, Tự Động Học - Phạm Văn Tấn phần 2 Phương Pháp Máy Phát Tương Đương_Định Lý Thevenin-Norton Bài 28: Lăng kính Thông tư số 38/2007/TT- BTC Gale Encyclopedia Of American Law 3Rd Edition Volume 12 49 Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN Quyết định 80/2003/QĐ-TTg Quyết định số 48/2008/QĐ-BTTTT Vòng tay khóa kéo cho đôi bạn thân [Điện Tử] Tự Động Hóa, Tự Động Học - Phạm Văn Tấn phần 3 Vòng tay - phụ kiện không thể thiếu cho chiếc váy hè Gale Encyclopedia Of American Law 3Rd Edition Volume 9 P53 Quyết định số 27/2007/QĐ - BTC Chỉ thị số 10/2005/CT-UB Chỉ thị số 02/2003/CT-NHNN Quyết định số 4812/QĐ-BCT [Điện Tử] Tự Động Hóa, Tự Động Học - Phạm Văn Tấn phần 4 Gale Encyclopedia Of American Law 3Rd Edition Volume 9 P1 Vòng vải thật xinh cho các bạn nữ trong lớp Quyết định số 245/QĐ-UBCK Quyết định 98/2003/QĐ-TTg Quyết định số 63/2007/QĐ-TTg [Điện Tử] Tự Động Hóa, Tự Động Học - Phạm Văn Tấn phần 5 Bí quyết vượt qua trở ngại với truyền thông xã hội Nghị định số : 07/CP Giá để điện thoại bằng thìa dĩa "kute" cực kì Quyết định số 599/2007/QĐ-TTg Chỉ thị số 05/CT-BBCVT [Điện Tử] Tự Động Hóa, Tự Động Học - Phạm Văn Tấn phần 6 Quyết định số 71/2003/QĐ-BTC Cô bé kẹo ngọt với hoa vải cài áo đáng iu QUYẾT ĐỊNH SỐ 53/2002/QĐ-BTC Quyết định số 35/2007/QĐ-BTC TRẮC NGHIỆM ĐẠI CƯƠNG VỀ CÁC YẾU TỐ TÁC HẠI TRONG MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG [Điện Tử] Tự Động Hóa, Tự Động Học - Phạm Văn Tấn phần 7 Nghị định 52/2003/NĐ-CP Bài 29: Thấu kính mỏng Chỉ thị 05/2005/CT-BBCVT QUY TRÌNH KIỂM TOÁN PHẦN 1 Hộp đựng đồ trang sức cho các nàng mê nhạc Quyết định số 2191/QĐ-UBND TRẮC NGHIỆM HỆ SINH THÁI NÔNG NGHIỆP, KIỂM SOÁT SÂU BỆNH VÀ CỎ DẠI Quyết định 76/2003/QĐ-BTC Khung ảnh “Chuyến tàu tình yêu” Bí quyết xây dựng cộng đồng khách hàng “chiến lược tối ưu" QUY TRÌNH KIỂM TOÁN PHẦN 2 Quyết định số 70/2005/QĐ-UB Cách đọc trị số điện trở Nghị Quyết số 07/NQ-CP TRẮC NGHIỆM MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHOẺ CON NGƯỜI Nghị định 60/2003/NĐ-CP QUY TRÌNH KIỂM TOÁN PHẦN CUỐI Quyết định số 271/2005/QĐ-UBCK Khung ảnh móc khóa - Món quà cực "kool" cho ngày chia tay Ca dao và Tình Yêu Tác giả: không rõ tác giả Tình yêu vẫn luôn là một đề tài Common erros in English part 1 Thông tư số : 22 TC/CĐKT Quyết định số 29/2003/QĐ-BNV Khung cửa sổ đa - zi - năng Quyết định số 1788/2005/QĐ-BTC JQuery: Novice to Ninja- P1 Common erros in English part 2 XỬ LÝ NHỮNG PHÁT HIỆN TRONG QUÁ TRÌNH KIỂM TOÁN Quyết định 648/2003/QĐ-NHNN Trào lộng của tình yêu và hôn nhân Làm bình đựng nước cấp tốc từ quả dưa hấu Quyết định số 34/2005/QĐ-BTC Common erros in English part 3 5 mẹo vui luyện phát âm tiếng Anh Quyết định 657/2003/QĐ-NHN Chương 3 Hờn giận Làm thế nào để cây mọc ngược từ trần nhà nhỉ? Bài 33: Kính hiển vi Common erros in English part 4 Quyết định số 528/QĐ-TTg 5 mẹo tăng khả năng đọc hiểu Bài 38: Cảm ứng điện từ CÁCH SỬ DỤNG THÌ PRESENT TRONG TIẾNG ANH Common erros in English part 5 Quyết định số 110/2003/QĐ-BCN JQuery: Novice to Ninja- P2 Quyết định số 152/2005/QĐ-TTg Quyết định số 45/2007/QĐ - BTC 4 yếu tố tạo nên thành công cho hoạt động marketing ICC Uniform Rules For Collection Common erros in English part 6 Bài tập điện trường Quyết định số 2561/2003/QĐ-UB Quyết định số 151/2005/QĐ-TTg TRẮC NGHIỆM NĂNG LƯỢNG VÀ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG Gale Encyclopedia Of American Law 3Rd Edition Volume 9 P2 Quyết định số 2329/QĐ-BTC Các chiêu quản lý bán hàng cho bạn Quyết định số 28/2005/QĐ-BCN Tiếng Anh thông dụng cho người làm xây dựng Quyết định số 2560/2003/QĐ-UB TRẮC NGHIỆM NHỮNG BIẾN ĐỔI DÂN SỐ VÀ ĐIỀU KIỆN CON NGƯỜI Common erros in English part 7 Gale Encyclopedia Of American Law 3Rd Edition Volume 9 P3 Quyết định số 128/2007/QĐ-TTg Cách giữ chân nhân viên CNTT thời khó khăn Quyết định số 51/2005/QĐ-BTC CÁCH SỬ DỤNG THÌ QUÁ KHỨ TRONG TIẾNG ANH Quyết định số 2723/2003/QĐ-UB Common erros in English part 8 Gale Encyclopedia Of American Law 3Rd Edition Volume 9 P4 PHỤ TỬ (Kỳ 1) Quyết định số 129/2005/QĐ-UBND Cách nhận biết nhân viên nghĩ gì về nhà lãnh đạo Common erros in English part 9 Advice and Suggestions Quyết định số 2724/2003/QĐ-UB Gale Encyclopedia Of American Law 3Rd Edition Volume 9 P5 Công thức làm vòng tay từ chỉ và dây thừng Quyết định số 189/2005/QĐ-TTg Common erros in English part 10 Cách thức để đánh giá đúng nhân viên “Make up” cho giấy ăn dự party nào! Gale Encyclopedia Of American Law 3Rd Edition Volume 9 P6 Quyết định số 2820/2003/QĐ-UB Common erros in English part 11 Quyết định số 2592/2005/QĐ-BTC Interviewing & Describing a Process Customer Insight - Thấu hiểu mong muốn ẩn dấu của khách hàng Lủng lẳng móc chìa khóa cừu len thật là ngộ! Gale Encyclopedia Of American Law 3Rd Edition Volume 9 P7 Quyết định số 130/2003/QĐ-UB Common erros in English part 12 UNIFORM RULES FOR BANK-TO-BANK REIMBURSEMENTS Hãy xác định mục tiêu cho nhân viên Chỉ thịsố 05/2005/CT-BCN Bạn đã có nhẫn bản to tự-mình-làm chưa? Gale Encyclopedia Of American Law 3Rd Edition Volume 9 P8 Thông tư 73/2003/TT-BTC JQuery: Novice to Ninja- P3 Common erros in English part 1 3 Slide bài giảng: Telephoning and changing schedules TRẮC NGHIỆM Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ Hoạch định thị trường trên Internet Gale Encyclopedia Of American Law 3Rd Edition Volume 9 P9 Quyết định số 2853/QĐ-BCN Quyết định số 133/2003/QĐ-UB Bài giảng Leaving Recorded Messages and Using Mobile Phones Common erros in English part 14 Khi nào nên từ chối một cơ hội nghề nghiệp TRẮC NGHIỆM Ô NHIỄM NƯỚC Quyết định số 2850/QĐ-BCN Gale Encyclopedia Of American Law 3Rd Edition Volume 9 P10 JQuery: Novice to Ninja- P4 Quyết định 163/2003/QĐ-TTg Bài giảng Requests & Offers Thông tư số 97/2007/TT- BTC Kinh nghiệm thu thập thông tin TRẮC NGHIỆM QUẦN XÃ SINH VẬT VÀ HỆ SINH THÁI Common erros in English part 15 Quyết định số 2851/2005/QĐ-BCN Gale Encyclopedia Of American Law 3Rd Edition Volume 9 P11 Quyết định 898/2003/QĐ-NHNN PHỤ TỬ (Kỳ 2) JQuery: Novice to Ninja- P5 Bài giảng Talks and Presentations Quyết định số 124/QĐ-SGDHCM Quyết định số 2882/QĐ-BCN Common erros in English part 16 Gale Encyclopedia Of American Law 3Rd Edition Volume 9 P12 Lợi ích kinh tế từ mạng xã hội Quyết định số 3302/2003/QĐ-UB PHỤ TỬ (Kỳ 3) JQuery: Novice to Ninja- P6 The Incoterms 2000 Quyết định số 87/2007/QĐ-BTC ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN ANH NĂM 2009 ( ĐỀ SỐ 1- CÓ ĐÁP ÁN) ĐÁP ÁN) Choose the word whose Quyết định số 2883/QĐ-BCN Mẹo để trở thành nhân viên mẫu mực trong mắt sếp Gale Encyclopedia Of American Law 3Rd Edition Volume 9 P13 Nổi bật với đôi giày lấp lánh tút lại Quyết định 951/2003/QĐ-NHNN về việc ban hành Quy định về việc thành lập và hoạt động của Công ty kiều hối trực thuộc ngân hàng thương mại cổ phần của Nhà nước và Nhân dân do Ngân hàng Nhà nước ban hành BIỂN SÚC JQuery: Novice to Ninja- P7 MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẤP BÁCH VỀ KHIẾU NẠI HÀNH CHÍNH Vận hành hệ thống điện - chương thứ nhất Quyết định số 89/2007/QĐ-BTC Ống cắm bút độc đáo chỉ với vài con bài tây Quyết định số 2884/QĐ-BCN Nguyên tắc “vàng” khi nữ giới lập nghiệp Gale Encyclopedia Of American Law 3Rd Edition Volume 9 P14 BINH LANG JQuery: Novice to Ninja- P8 Bài giảng Vận hành hệ thống điện - chương 2 Quyết định số 401/2005/QĐ-UBCK "Tái chế" vỏ chai nhựa thành vòng tay Gale Encyclopedia Of American Law 3Rd Edition Volume 9 P15 Bồ cu vẽ Bài tập tụ điện Bài giảng Vận hành hệ thống điện - chương 3 JQuery: Novice to Ninja- P9 Gale Encyclopedia Of American Law 3Rd Edition Volume 9 P16 Bối mẫu Bài giảng điện từ 001 Quyết định số 402/2005/QĐ-UBCK TRẮC NGHIỆM THANH TRỪ CHẤT THẢI ĐẶC Bài giảng Vận hành hệ thống điện - chương 4 THỎ TY TỬ (Kỳ 1) Gale Encyclopedia Of American Law 3Rd Edition Volume 9 P17 JQuery: Novice to Ninja- P10 Bài giảng điện từ 002 Quyết định số 230/2005/QĐ-TTg TRẮC NGHIỆM VỆ SINH ĐẤT Bài giảng Vận hành hệ thống điện - chương 5 Bài giảng điện từ 003 Bông báo Quyết định số 238/2005/QĐ-TTg TRẮC NGHIỆM VỆ SINH KHÔNG KHÍ Gale Encyclopedia Of American Law 3Rd Edition Volume 9 P18 JQuery: Novice to Ninja- P11 Bài giảng Vận hành hệ thống điện - chương 6 Nghị quyết số 414/2003/NQ-UBTVQH11 Chương 6: Kế toán nghiệp vụ, kinh doanh ngoại tệ THỎ TY TỬ (Kỳ 2) Quyết định số 3065/QĐ-BCN TRẮC NGHIỆM VỆ SINH NHÀ Ở VÀ QUI HOẠCH ĐÔ THỊ Gale Encyclopedia Of American Law 3Rd Edition Volume 9 P19 Thông tư số 132/2007/TT-BTC JQuery: Novice to Ninja- P12 Quyết định 1035/2003/QĐ-NHNN Bông gạo Thông tư liên tịch số 02/1997/NHNN-TC Những điều cần cân nhắc cho chiến lược marketing trực tuyến Quyết định số 3088/2005/QĐ-BCN Bài thuyết trình Chủ nghĩa xã hội khoa học Thiệp mèo ngậm cá nhắng ơi là nhắng! 12 Nguyên tắc thành công của Steve Jobs Quyết định số 3567/QĐ-BTC JQuery: Novice to Ninja- P13 Quyết định 182/2003/QĐ-TTg TOAN TÁO NHÂN (Kỳ 1) Những giải pháp quảng cáo miễn phí Quyết định số 3086/QĐ-BCN Cách xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn ở công ty Đề thi thử đại học - cao đẳng môn Toán năm 2011 - đề số 35 Quyết định số 322/QĐ-TTGDHN Cracking the toefl ibt part 22 Quyết định số 529/1997/TC-QĐ-TCDN JQuery: Novice to Ninja- P14 Quyết định số 142/2003/QĐ-BTC Tối ưu thông tin kinh doanh(BI) - Phương thức tạo giá trị cho doanh nghiệp Bóng nước Quyết định số 3122/QĐ-BCN Những sai lầm phổ biến khi khởi nghiệp Cracking the toefl ibt part 27 Đề thi thử đại học - cao đẳng môn Toán năm 2011 - đề số36 Quyết định số 321/QĐ-TTGDHN Thông tư 04/1997/TT-NHNN1 Quy định quản lý thông tin doanh nghiệp Chỉ thị số 20/2003/CT- BGTVT Thông tư số 06/2005/TT-NHNN JQuery: Novice to Ninja- P15 TOAN TÁO NHÂN (Kỳ 2) Phân tích cạnh tranh hiệu quả Cracking the toefl ibt part 23 Quyết định số 353/QĐ-TTGDHN Quản lý đo lường và hiệu chuẩn Thông tư số 90/2005/TT-BTC Quyết định số 390/1997/QĐ-NHNN5 Thông tư 86/2003/TT-BTC Cracking the toefl ibt part 28 JQuery: Novice to Ninja- P16 Bụng báng Phương pháp tạo thông điệp quảng cáo hay Các nhà tiếp thị kinh doanh ngày nay Quyết định số 168/QĐ-SGDHCM Tài liệu về Chất lượng và đặc điểm của chất lượng Quyết định số 71/2005/QĐ-BTC Quyết định số 181/2003/QĐ-UB Quyết định số 408/1997/QĐ-NHNN5 JQuery: Novice to Ninja- P17 Cracking the toefl ibt part 24 Phương pháp thay đổi cách sử dụng quyền sở hữu Tỉ mỉ một chút để có hộp quà thật đẹp! Quyết định số 420/QĐ-TTGDHN Quy trình xây dựng ISO 9000 Thông tư số 93/2005/TT-BTC Quyết định số 1085/2003/QĐ-NHNN Cracking the toefl ibt part 29 Phương pháp xây dựng cộng đồng trực tuyến JQuery: Novice to Ninja- P18 Quyết định số 01/1998/QĐ-BTC Quyết định số 03/QĐ-SGDHCM ISO 9001:2000 Cách tỉa quả dâu tây thành bông hoa hồng Quyết định số 72/2005/QĐ-BTC Chỉ thị số 07/2003/CT-BTC Cracking the toefl ibt part 25 PR: Bên trong lẫn bên ngoài Quyết định số 02/2008/QĐ-BTC Quyết định số 131/1998/QĐ-NHNN1 Trang trí mảng tường trống bằng... lõi giấy? JQuery: Novice to Ninja- P19 HỆ THỐNG SẢN XUẤT TỨC THỜI Nghị quyết số 12/2005/NQ-CP Cracking the toefl ibt part 30 Quyết định số 153/2003/QĐ-BCN Đề thi thử đại học - cao đẳng môn Toán năm 2011 - đề số 37 Quá Trình trong hệ thống quản lý doanh nghiệp Tự chế quần bò rách không khó! Hệ thống sản xuất Toyota Quyết định số 3554/2005/QĐ-BCN Quyết định số 05/QĐ-TTLK Nghị định số 48/1998/NĐ-CP JQuery: Novice to Ninja- P20 Cracking the toefl ibt part 26 Quản trị nguồn nhân lực thời khủng hoảng (Phần 1) Quyết định số 155/2003/QĐ-BCN Đề thi thử đại học - cao đẳng môn Toán năm 2011 - đề số 38 Hệ thống quản lý chất lượng Q-Base Tự làm khuyên tai origami chỉ sau 5’! CÀ DÁI DÊ Cracking the toefl part 31 Quyết định số 3555/QĐ-BCN Quyết định 127/1998/QĐ-TTg Quản trị nguồn nhân lực thời khủng hoảng (Phần 2) Quản lý chất lượng toàn diện : GiớI thiệu về TQM Chỉ thị số 103/2003/CT-BNN Cuối tuần tự may Jumsuit dạo phố XẠ CAN (Kỳ 2) Cracking the toefl part 32 Quyết định số 3557/QĐ-BCN Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm - HACCP Quyết định 128/1998/QĐ-UBCK5 Quyết định số 4204/2003/QĐ-UB Quy luật thả neo và marketing sự sợ hãi Túi đựng bút bé mèo meo meo CÀ ĐỘC DƯỢC Quản lý chất lượng bằng các công cụ thống kê SPC Tung tăng dạo phố với váy voan xinh yêu Cracking the toefl part 33 Quyết định số 3573/QĐ-BCN Chỉ thị số 25/2003/CT-UB Thông tư số 07/1998/TT-NHNN1 Sa thải CEO khi nào là tốt nhất Cà gai leo CẢI TIẾN NĂNG SUẤT TRONG KINH DOANH Hạch toán theo quyết định 15 - loại tài sản 1 Professional ASP.NET 1.0 Special Edition- P1 Quyết định số 221/2003/QĐ-UB Gale Encyclopedia Of American Law 3Rd Edition Volume 9 P20 Quyết định 04/1998/QĐ-UBCK3 Quyết định số 03/2008/QĐ-NHNN Tạo hứng khởi cho cấp dưới làm việc Vị thuốc Cà gai leo Hệ thống quản lý six Sigma Đề thi thử đại học - cao đẳng môn Toán năm 2011 - đề số 39 Hạch toán theo quyết định 15 - loại tài sản 2 Quyết định số 4556/2003/QĐ-UB Professional ASP.NET 1.0 Special Edition- P2 Cà tàu Quyết định số 05/1998/QĐ-UBCK3 Gale Encyclopedia Of American Law 3Rd Edition Volume 9 P21 Đề thi thử đại học - cao đẳng môn Toán năm 2011 - đề số 40 Quyết định số 09/QĐ-SGDHCM Hạch toán theo quyết định 15 - loại tài sản 3 CAM TOẠI (Kỳ 1) Đơn đề nghị cấp giấy phép Hoạt động bến khách ngang sông Professional ASP.NET 1.0 Special Edition- P3 Gale Encyclopedia Of American Law 3Rd Edition Volume 9 P22 Thông tư số 01/1998/TT-UBCK Kỹ thuật giải phương trình có chứa căn thức Đơn đề nghị dự thi, kiểm tra lấy bằng CCCM CAM TOẠI (Kỳ 2) Quyết định số 15/2008/QĐ-BTC Hạch toán theo quyết định 15/2006/ QĐ-BTC - Loại tài khoản 5: Doanh thu Gale Encyclopedia Of American Law 3Rd Edition Volume 9 P23 Professional ASP.NET 1.0 Special Edition- P4 Quyết định số 215/1998/QĐ-TTg Bài tập về mệnh đề If Đơn đề nghị dự thi, kiểm tra lấy bằng, CCCM phương tiện thủy nội địa Cây ban Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh tay - chân - miệng Gale Encyclopedia Of American Law 3Rd Edition Volume 9 P24 Cây bèo đất Professional ASP.NET 1.0 Special Edition- P5 Kỹ thuật bờ biển - Cát địa chất part 1 ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA Nghị định số 90/1998/NĐ-CP Quyết định 95/2000/QĐ-BTC Gale Encyclopedia Of American Law 3Rd Edition Volume 9 P25 Đơn đề nghị đăng ký phương tiện thủy nội địa dùng cho phương tiện chưa khai thác, đăng ký lần đầu Kỹ thuật bờ biển - Cát địa chất part 2 JQuery: Novice to Ninja- P21 Professional ASP.NET 1.0 Special Edition- P6 Thiết kế kênh Marketing Thông tư 55/2000/TT-BTC Thông tư liên tịch số 151/1998/TTLT-BTC-BYT Bạn trả lời câu hỏi thời gian như thế nào? Gale Encyclopedia Of American Law 3Rd Edition Volume 9 P26 ĐỀ TÀI: SỰ THAM GIA CỦA CỘNG ĐỒNG Bổ sung xe thuộc doanh nghiệp vận tải vào các tuyến vận tải khách cố định nội tỉnh, tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh liền kề và các tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh từ 1000 km trở xuống đã được chấp thuận. Thu phục nhân viên với 4 cách đơn giản Quyết định số 42/2000/QĐ-UBCK1 Professional ASP.NET 1.0 Special Edition- P7 Thông tư số 16/1998/TTLT-BLĐTBXH-BQP-BCA Gale Encyclopedia Of American Law 3Rd Edition Volume 9 P27 JQuery: Novice to Ninja- P22 Cấp Giấy chứng nhận An toàn kỹ thuật và Bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo do Sở Giao thông vận tải tỉnh/thành phố thực hiện Những tiêu chí để đánh giá một website có chất lượng ? Quyết định số 99/2000/QĐ-BTC Vai trò của tập quán và luật tục đối với việc xây dựng và thực hiện pháp luật Professional ASP.NET 1.0 Special Edition- P8 Thông tư số 157/1998/TT-BTC Gale Encyclopedia Of American Law 3Rd Edition Volume 9 P28 Trả lương: 1 vấn đề đối với DN mới thành lập JQuery: Novice to Ninja- P23 Thông tư liên tịch 56/2000/TTLT-BTC-BGTVT Hạch toán theo quyết định 15 - loại tài sản 6 BẢO ĐẢM NGUYÊN TẮC KHI XÉT XỬ THẨM PHÁN VÀ HỘI THẨM NHÂN DÂN ĐỘC LẬP VÀ CHỈ TUÂN THEO PHÁP LUẬT Quyết định số 18/QĐ-TTLK Professional ASP.NET 1.0 Special Edition- P9 CẢI CÁCH TÒA ÁN–TRỌNG TÂM CỦA CẢI CÁCH TƯ PHÁP Gale Encyclopedia Of American Law 3Rd Edition Volume 9 P29 Tránh sai lầm cho kinh doanh trực tuyến Quyết định số 469/1998/QĐ-NHNN2 JQuery: Novice to Ninja- P24 Hạch toán theo quyết định 15 - loại tài sản 7 Quyết định 43/2000/QĐ-UBCK3 Quyết định số 17/QĐ-TTLK Gale Encyclopedia Of American Law 3Rd Edition Volume 9 P30 Internet sẽ phải làm marketing truyền thống biến mất ? JQuery: Novice to Ninja- P25 Thông tư số 58/2000/TT-BTC Thông tư số 02/1999/TT-BTC Quyết định số 16/QĐ-TTLK Cây đơn đỏ Gale Encyclopedia Of American Law 3Rd Edition Volume 9 P31 Quyết định số 70/2000/QĐ-TTg Thông tư số 10/1999/TT-BTC Cách đọc đuôi JQuery: Novice to Ninja- P26 Quyết định số 15/QĐ-TTLK Cấp Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe Gale Encyclopedia Of American Law 3Rd Edition Volume 9 P32 Thông báo số 131/TB-VPCP CÂY GAI Thông tư số 13/1999/TT-BTC Cách dùng những động từ đặc biệt JQuery: Novice to Ninja- P27 Quyết định số 352/QĐ-UBCK Cấp Giấy chứng nhận Trung tâm sát hạch lái xe loại 3 đủ điều kiện hoạt động. Bài giảng điện từ 004 Quyết định số 74/2000/QĐ-TTg Gale Encyclopedia Of American Law 3Rd Edition Volume 9 P33 Quyết định số 45/1999/QĐ-NHNN5 CÚC HOA (Kỳ 1) JQuery: Novice to Ninja- P28 Chỉ thị số 20/2008/CT-TTg Quyết định số 75/2000/QĐ-TTg Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng chuyển quyền sở hữu cho tổ chức, cá nhân thuộc Sở Giao thông vận tải quản lý Quyết định số 64/1999/QĐ-NHNN7 Bài giảng Tụ điện Gale Encyclopedia Of American Law 3Rd Edition Volume 9 P34 Professional ASP.NET 1.0 Special Edition- P10 CÚC HOA (Kỳ 3) JQuery: Novice to Ninja- P29 Hạch toán theo quyết định 15 - loại tài sản 8 Cách học từ vựng đơn giản và hiệu quả Quyết định số 46/2008/QĐ-BTC Quyết định số 40/2000/QĐ-BCN Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng đăng ký lần đầu cho tổ chức, cá nhân thuộc Sở Giao thông vận tải quản lý Tụ điện Kiên định và thành công! Professional ASP.NET 1.0 Special Edition- P11 Quyết định số 11/1999/QĐ-BCN ĐỊA LONG (Kỳ 3) Gale Encyclopedia Of American Law 3Rd Edition Volume 9 P35 Hạch toán theo quyết định 15 - loại tài sản 9 Bài giảng điện từ 007 NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI HỌC PHẦN KINH TẾ VI MÔ Quyết định 80/2000/QĐ-TTg Quyết định số 521/QĐ-UBCK Thủ tục về Thủ tục về Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng đang sử dụng không có hồ sơ gốc hoặc hồ sơ gốc không đầy đủ cho tổ chức, cá nhân thuộc Sở Giao thông vận tải quản lý KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI CÁC QUY ĐỊNH VỀ BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI TRONG TỐ TỤNG DÂN SỰ ĐỊA LONG (Kỳ 4) Professional ASP.NET 1.0 Special Edition- P12 Nghị định số 13/1999/NĐ-CP Gale Encyclopedia Of American Law 3Rd Edition Volume 9 P36 Bài giảng điện từ 008 Văn bản về Luật chứng khoán Thông tư số 95/2008/TT-BTC Lãnh đạo trong thời kỳ khủng hoảng Cấp Giấy phép lái xe (GPLX) cho người trúng tuyển kỳ sát hạch do Sở Giao thông vận tải quản lý sát hạch Hạch toán theo quyết định 15 - loại tài sản 5 Nghị định 22/2000/NĐ-CP MỐI LIÊN HỆ GIỮA DI SẢN THỪA KẾ KHÔNG PHỤ THUỘC VÀO NỘI DUNG DI CHÚC VỚI DI SẢN THỪA KẾ THEO DI CHÚC Đơn trắng Professional ASP.NET 1.0 Special Edition- P13 Quyết định số 05/1999/QĐ-UBCK3 Bài giảng: Dòng điện không đổi QUY ĐỊNH VỀ “ĐÌNH CHỈ” TRONG BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ Quyết định số 82/2000/QĐ-TTg Bài giảng điện từ 011 Cấp giấy phép liên vận Việt Nam - Lào đối với phương tiện vận tải phi thương mại là xe cá nhân Quyết định số 108/2008/QĐ-BTC Câu hỏi or, to be Những điều cần cân nhắc cho chiến lược marketing trực tuyến KHỔ QUA Professional ASP.NET 1.0 Special Edition- P14 Bài giảng điện từ 012 Quyết định số 59/2000/QĐ-UBCK về việc ban hành Quy chế đấu thầu trái phiếu Chính phủ qua thị trường giao dịch chứng khoán tập trung do Chủ tịch Uỷ ban chứng khoán Nhà nước ban hành Cấp giấy phép liên vận Việt Nam - Lào đối với phương tiện vận tải phi thương mại là xe công vụ (trừ phương tiện của các cơ quan Trung ương của Đảng, Nhà nước, văn phòng các Bộ, các đoàn thể và các tổ chức quốc tế, đoàn ngoại giao đóng tại thành phố Hà Nội) Quyết định số 41/QĐ-SGDHCM Những kỹ năng cần có của một nhà lãnh đạo Professional ASP.NET 1.0 Special Edition- P15 Nấm hương Bài giảng điện từ 013 Quyết định số 85/2000/QĐ-TTg Bài giảng điện từ 014 Professional ASP.NET 1.0 Special Edition- P16 TỔNG QUAN KINH TẾ VIỆT NAM NĂM 2010 VÀ TRIỂN VỌNG NĂM 2011 Quyết định số 40/QĐ-SGDHCM Cấp giấy phép liên vận Việt Nam - Lào đối với phương tiện vận tải thương mại (trừ phương tiện của các đơn vị vận tải thuộc Bộ GTVT có trụ sở tại thành phố Hà Nội và các đơn vị thuộc Cục Đường bộ Việt Nam) PHỤ TỬ (Kỳ 1) Thông tư số 74/2000/TT-BTC Outsourcing – Định hướng chiến lược Professional ASP.NET 1.0 Special Edition- P17 Quyết định 241/2000/QĐ-NHNN1 Gale Encyclopedia Of American Law 3Rd Edition Volume 9 P37 Quản lý doanh nghiệp theo mô hình tích hợp Lean – 6 sigma Cấp Giấy phép lưu hành xe bánh xích tự hành trên đường địa phương và quốc lộ thuộc địa bàn quản lý PHỤ TỬ (Kỳ 2) Professional ASP.NET 1.0 Special Edition- P18 Đề cương ôn tập môn: Kinh tế vĩ mô IC 555 - Timer và những ứng dụng Quyết định số 81/2000/QĐ-BNN-TCCB Gale Encyclopedia Of American Law 3Rd Edition Volume 9 P38 Quản trị, quản lý tác nghiệp, chìa khóa để mở chiến lược Quyết định số 04/1999/QĐ-UBCK1 Professional ASP.NET 1.0 Special Edition- P19 Cấp Giấy phép lưu hành xe quá khổ, quá tải trên đường địa phương và quốc lộ thuộc địa bàn quản lý SƯ QUÂN TỬ (Kỳ 1) Gale Encyclopedia Of American Law 3Rd Edition Volume 9 P39 Những điều kiện thuận lợi để phát triển nghề nuôi cá tra và basa trong bè Quyết định số 49/2000/QĐ-BCN Thuật quản lý: Kiểu con cua tốt hơn kiểu đầu tàu Tiểu luận: lý luận về nền kinh tế thị trường Professional ASP.NET 1.0 Special Edition- P20 Quyết định số 109/1999/QĐ-NHNN1 Cấp Giấy phép thi công công trình thiết yếu trong phạm vi đất dành cho đường bộ đối với quốc lộ Danh từ ghép Gale Encyclopedia Of American Law 3Rd Edition Volume 9 P40 CÁ BÓP (CÁ GIÒ) Công nghệ sản xuất giống cá giò Sử dụng eBox như Windows Primary Domain Controller – P1 Thông tư 82/2000/TT-BTC Mẫu bản kiểm điểm đảng viên Máy khởi động loại thông thường Cấp Giấy phép thi công công trình thiết yếu trong phạm vi đất dành cho đường bộ đối với đường địa phương và quốc lộ được ủy thác quản lý Thông tư số 35/1999/TT-BTC Professional ASP.NET 1.0 Special Edition- P21 Kỹ năng nói tiếng anh khi đi shopping ở nước ngoài Gale Encyclopedia Of American Law 3Rd Edition Volume 9 P41 Quyết định số 89/2000/QĐ-BNN-TCCB Cấp giấy phép vận tải quốc tế Việt Nam - Trung Quốc Quyết định số 15/1999/QĐ-BCN Professional ASP.NET 1.0 Special Edition- P22 Gale Encyclopedia Of American Law 3Rd Edition Volume 9 P42 [Ngôn Ngữ Máy] Đề Cương Bài Giảng Hợp Ngữ (assembly language) phần 5 Điện năng công suất điện ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN HOÁ NĂM 2011_ĐỀ SỐ 1 Quyết định số 90/2000/QĐ-BNN-TCCB Đàm thoại tiếng Nhật Cấp Giấy phép đào tạo lái xe hạng A1, A2, A3, A4 Những idioms thông dụng Định luật ôm Chỉ thị số 02/1999/CT-NHNN5 Professional ASP.NET 1.0 Special Edition- P23 [Ngôn Ngữ Máy] Đề Cương Bài Giảng Hợp Ngữ (assembly language) phần 6 Quyết định số 266/2000/QĐ-NHNN1 Cấp lại Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật giao thông đường bộ cho người điều kiển xe máy chuyên dùng bị mất, bị hỏng ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN HOÁ NĂM 2011_ĐỀ SỐ2 SƯ QUÂN TỬ (Kỳ 2) Quyết định số 31/2000/QĐ-BNN-TCCB Cấp lại chứng chỉ hành nghề kinh doanh dịch vụ thiết kế phương tiện giao thông cơ giới đường bộ Thông tư 01/1999/TT-NHNN7 Dòng điện trong chất khí ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN HOÁ NĂM 2011_ĐỀ SỐ3 Dụng cụ bán dẫn Quyết định số 106/2000/QĐ-TTg Thòng bong Quyết định số 140/1999/QĐ-NHNN14 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng bị hỏng, bị mất cho tổ chức, cá nhân thuộc Sở Giao thông vận tải quản lý. ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN HOÁ NĂM 2011_ĐỀ SỐ4 Gương cầu Sử dụng eBox như Windows Primary Domain Controller-P2 Sản xuất giống và nuôi cá chép chọn giống V1 Vọng cách Nghị định số 27/1999/NĐ-CP Quyết định số 163/2000/QĐ-BTC Cấp mới chứng chỉ hành nghề kinh doanh dịch vụ thiết kế phương tiện giao thông cơ giới đường bộ ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN HOÁ NĂM 2011_ĐỀ SỐ5 Linzey - Vertebrate Biology - Chapter 3 Sử dụng eBox như Windows Primary Domain Controller-P3 [Ngôn Ngữ Máy] Đề Cương Bài Giảng Hợp Ngữ (assembly language) phần 7 Đề cương thực tập tốt nghiệp dành cho ngành Tài chính Ngân hàng - ĐH Mở TP.HCM Thông tư 98/2000/TT-BTC NUÔI CÁ CHIM TRẮNG Đặc điểm sinh học của cá chim trắng nước ngọt Cá chim Bầu đất dại Cấp phép thi công công trình trên đường bộ đang khai thác là đường địa phương và quốc lộ được uỷ thác ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN HOÁ NĂM 2011_ĐỀ SỐ6 Gale Encyclopedia Of American Law 3Rd Edition Volume 9 P43 Linzey - Vertebrate Biology - Chapter 4 Bảo mật mạng Wi-Fi Quyết định 448/2000/QĐ-NHNN2 KĨ THUẬT NUÔI CÁ CHÌNH (P1) BÍ ĐAO Professional ASP.NET 1.0 Special Edition- P24 Cấp phù hiệu “Xe vận chuyển khách du lịch” ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN HOÁ NĂM 2011_ĐỀ SỐ7 [Công Nghệ Dệt May] Dệt Không Thoi - Ts.Trần Minh Nam phần 8 Gale Encyclopedia Of American Law 3Rd Edition Volume 9 P44 Sử dụng eBox như Windows Primary Domain Controller-P4 [Ngôn Ngữ Máy] Đề Cương Bài Giảng Hợp Ngữ (assembly language) phần 8 Tăng tốc hiển thị menu chuột phải Windows 7 Quyết định số 62/2000/QĐ-BCN BÍ ĐỎ (Kỳ 1) Professional ASP.NET 1.0 Special Edition- P25 Gale Encyclopedia Of American Law 3Rd Edition Volume 9 P45 Chấp thuận khai thác thử tuyến vận tải khách cố định chưa có trong danh mục tuyến đã được công bố đối với tuyến nội tỉnh hoặc liên tỉnh liền kề ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN HOÁ NĂM 2011_ĐỀ SỐ8 [Công Nghệ Dệt May] Dệt Không Thoi - Ts.Trần Minh Nam phần 9 Dự thảo Văn học tiếng Anh [Ngôn Ngữ Máy] Đề Cương Bài Giảng Hợp Ngữ (assembly language) phần 9 Crack IDM 6.02 | Có hướng dẫn crack Thông tư số 110/2000/TT-BTC Chăm sóc gan Professional ASP.NET 1.0 Special Edition- P26 Chấp thuận khai thác tuyến vận tải khách cố định nội tỉnh, tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh liền kề và các tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh từ 1000 km trở xuống có trong danh mục [Công Nghệ Dệt May] Dệt Không Thoi - Ts.Trần Minh Nam phần 10 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN HOÁ NĂM 2011_ĐỀ SỐ9 ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2010 MÔN TOÁN – KHỐI A (GV.VÕ HỮU PHƯỚC) Thông tư số 02/2000/TT-UBCK1 [Ngôn Ngữ Máy] Đề Cương Bài Giảng Hợp Ngữ (assembly language) phần 10 Mẫu kế hoạch đào tạo học kỳ 2 năm 2010 - 2011 TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP VỀ BỆNH GAN TÍNH KHÔNG ÐÁP ỨNG VỚI VACCIN VIÊM GAN SIÊU VI B, CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu (nhóm B, C và các công trình xây dựng mới, sửa chữa chưa đến mức phải lập dự án) trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với đường địa phương Professional ASP.NET 1.0 Special Edition- P27 Tác dụng giảm béo của chuối ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN HOÁ NĂM 2011_ĐỀ SỐ10 [Xây Dựng] Giáo Trình Hệ Thống Đường Ống Cấp Thoát Nước - Ks.Đỗ Trọng Miên phần 1 10 gadget giao diện gương cho Windows 7/Vista/XP Linzey - Vertebrate Biology - Chapter 5 Xì tai áo tua rua cho teens nè! ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN HOÁ NĂM 2011_ĐỀ SỐ11 Các loại nước ép làm giảm cân Professional ASP.NET 1.0 Special Edition- P28 [Xây Dựng] Giáo Trình Hệ Thống Đường Ống Cấp Thoát Nước - Ks.Đỗ Trọng Miên phần 2 KĨ THUẬT NUÔI CÁ CHÌNH (P2)