Tiếng Việt Tiếng Anh
Tiếp cận dịch vụ

1. Tiếp cận dịch vụ tín dụng (tần suất thu thập: 3 tháng/ lần)

Nguồn cho vay

Trị giá vốn vay

(1000 đ)

Thời hạn vay

(tháng)

Lãi suất

(%/ tháng)

Mục đích sử dụng

Cách thức trả

Ngân hang chính sách XH

Ngân hang NN&PTNT

Ngân hang thương mại khác

Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm

Quỹ tín dụng nhân dân

Các tổ chức chính trị XH

Người cho vay lãi

Người than, bạn bè

Nguồn khác

2. Tiếp cận dịch vụ y tế (tần suất thu thập: 3tháng/ lần)

Chỉ tiêu

Đơn vị tính

Tần suất thu thập

Số người bị bệnh

người

Tháng

Số tiền chi cho dịch vụ khám chữa bệnh và thuốc men

1000 đ

Tháng

Sử dụng dịch vụ nào

Lựa chọn:

  1. Phòng khám tư nhân
  2. Trạm xá tại địa phương
  3. Bệnh viện cấp huyện, tỉnh
  4. Thầy lang

Tháng

Số tiền chi tại mỗi loại dịch vụ

1000 đ

tháng

3. Tiếp cận dịch vụ giáo dục (tần suất thu thập: 3 tháng/ lần)

Chỉ tiêu

Đơn vị tính

Tần suất thu thập

Số tiền chi cho học phí

1000 đ

Tháng

Số tiền chi cho sách vở

1000 đ

Tháng

Số tiền chi cho đồ dùng học tập

1000 đ

Tháng

Số tiền đóng góp cho trường, dịch vụ giáo dục

1000 đ

tháng

RUDEC

Ý KIẾN CỦA BẠN
Họ tên bạn:
Địa chỉ:
Email:
Nội dung:
Mã bảo vệ:
Các tin khác:
TIN TỨC
Hoạt động kinh tế phi nông nghiệp
Hoạt động sản xuất nông nghiệp
Giới thiệu một số mô hình thực hiện ĐMC trong ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên Thế Giới
Giới thiệu một số nghiên cứu điển hình về thực hiện ĐMC liên quan đến nông nghiệp phát triển nông thôn của Việt Nam
Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Đăk Nông đến năm 2020
Thông tin về rủi ro liên quan đến thiên tai, dịch bệnh và chiến lược phòng ngừa, hạn chế và khắc phục rủi ro của hộ
Tiếp cận dịch vụ
Tài sản - Đầu tư của hộ

THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG NÔNG SẢN


Video


Tài liệu hội thảo

© 2006 Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn - IPSARD
Số 16 Thụy Khuê - Tây Hồ - Hà nội.
Tel: 0243.9722067, Fax: 0243.9711062. Email:viencscl@ipsard.gov.vn
Số giấy phép 234/GP-BC

Website được thiết kế và quản lý bởi