Tiếng Việt Tiếng Anh
Thông tin về rủi ro liên quan đến thiên tai, dịch bệnh và chiến lược phòng ngừa, hạn chế và khắc phục rủi ro của hộ

Liên quan đến rủi ro sẽ thu thập các thông tin sau:)

1) Loại thiên tai, dịch bệnh gì

2) Cho sản xuất nào (cây gì, con gì, theo phân loại nhóm cây trồng, vật nuôi ở trên)

3) Mức độ thiệt hại (số con, % sản lượng hoặc giá trị )

4) Thời điểm có thiên tai, dịch bệnh

5) Biện pháp phòng ngừa của hộ

6) Biện pháp hạn chế khi có thiên tai, dịch bệnh

7) Biên pháp khắc phục sau thiên tai, dịch bệnh

#

Loại rủi ro

Đối tượng gặp rủi ro (cây, con gì)

Mức độ thiệt hại (số con, giá trị)

Thời điểm

Biện pháp phòng ngừa

Biện pháp hạn chế

Biện pháp khắc phục

Bão

Lụt lội

Hạn hán

Dịch bệnh gia súc

Dịch bệnh gia cầm

Dịch bệnh cây trồng

RUDEC

Ý KIẾN CỦA BẠN
Họ tên bạn:
Địa chỉ:
Email:
Nội dung:
Mã bảo vệ:
Các tin khác:
TIN TỨC
Hoạt động kinh tế phi nông nghiệp
Hoạt động sản xuất nông nghiệp
Giới thiệu một số mô hình thực hiện ĐMC trong ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên Thế Giới
Giới thiệu một số nghiên cứu điển hình về thực hiện ĐMC liên quan đến nông nghiệp phát triển nông thôn của Việt Nam
Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Đăk Nông đến năm 2020
Thông tin về rủi ro liên quan đến thiên tai, dịch bệnh và chiến lược phòng ngừa, hạn chế và khắc phục rủi ro của hộ
Tiếp cận dịch vụ
Tài sản - Đầu tư của hộ

THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG NÔNG SẢN


Video


Tài liệu hội thảo

© 2006 Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn - IPSARD
Số 16 Thụy Khuê - Tây Hồ - Hà nội.
Tel: 0243.9722067, Fax: 0243.9711062. Email:viencscl@ipsard.gov.vn
Số giấy phép 234/GP-BC

Website được thiết kế và quản lý bởi