Tiếng Việt Tiếng Anh
Hoạt động kinh tế phi nông nghiệp

Đối tượng thu thập thông tin: Thông tin sẽ được thu thập theo các nhóm đối tượng sau:

  • Hoạt động tiểu thủ công nghiệp
  • Hoạt động dịch vu bu ôn bán
  • Hoạt động làm thuê

STT

Chỉ tiêu

Đơn vị tính

Tần suất thu thập

1

Vốn sử dụng

1000 đ

tháng

2

Doanh thu

1000 đ

tháng

3

Lãi (hoặc thu nhập)

1000 đ

tháng

4

Số lượng lao động của hộ tham gia

người

tháng

5

Số lao động của hộ thuê mướn

6

Thời gian sử dụng lao động ít nhất

tháng

7

Thời gian sử dụng lao động nhiều nhất

tháng

8

Tổng chi phí

1000 đ

tháng

RUDEC

Ý KIẾN CỦA BẠN
Họ tên bạn:
Địa chỉ:
Email:
Nội dung:
Mã bảo vệ:
Các tin khác:
TIN TỨC
Hoạt động kinh tế phi nông nghiệp
Hoạt động sản xuất nông nghiệp
Giới thiệu một số mô hình thực hiện ĐMC trong ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên Thế Giới
Giới thiệu một số nghiên cứu điển hình về thực hiện ĐMC liên quan đến nông nghiệp phát triển nông thôn của Việt Nam
Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Đăk Nông đến năm 2020
Thông tin về rủi ro liên quan đến thiên tai, dịch bệnh và chiến lược phòng ngừa, hạn chế và khắc phục rủi ro của hộ
Tiếp cận dịch vụ
Tài sản - Đầu tư của hộ

THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG NÔNG SẢN


Video


Tài liệu hội thảo

© 2006 Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn - IPSARD
Số 16 Thụy Khuê - Tây Hồ - Hà nội.
Tel: 0243.9722067, Fax: 0243.9711062. Email:viencscl@ipsard.gov.vn
Số giấy phép 234/GP-BC

Website được thiết kế và quản lý bởi