Tiếng Việt Tiếng Anh
DANH BẠ ĐIỆN THOẠI

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI
VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN

Họ và tên

Chức Vụ

Cơ quan

Di động

Email

Lãnh đạo Viện

Trần Công Thắng

Viện trưởng

39723390

0939968686

trancongthang@ipsard.gov.vn
tcthang2001@yahoo.com

Hoàng Vũ Quang

Phó Viện trưởng

39714349

0914930862

hoangvuquang@hotmail.com

Nguyễn Thị Ánh Tuyết

Phó Viện trưởng

32115823

0973689689

ntatuyet@ipsard.gov.vn
snowxhh@gmail.com

Phòng Tổ chức, Hành chính - Tầng 1-2, Số 16 Thuỵ Khuê, Hà Nội
Email: tchc.ipsard@gmail.com

Hồ Thị Hải Vân

Trưởng phòng

39722067

0834292930

haivan@ipsard.gov.vn

Nguyễn T. Thanh Loan

 

39722067

0982809758

loanthanh.nd@gmail.com

Phạm Thanh Huyền

 

39722067

0945831168

huyenke52c@gmail.com

Nguyễn Thị Thương

 

39722067

 0343411054

ntthuong1095@gmail.com

Phan Văn Dần

 

39725153

0977773612

dancsdl@gmail.com

Đặng Thanh Bính

 

39722067

0393466869

 

Nguyễn Ngọc Hiển

 

39722067

0913393980

 

Vũ Thị Lan

 

39722067

0394018562

lannhu_y@yahoo.com

Phòng Tài chính, Kế toán
 Tầng 2, Số 16 Thuỵ Khuê, Hà Nội

Hoàng Thị Kim Tuyến

Trưởng phòng

37282630

0912620902

tuyenvkt29@gmail.com

Nguyễn Việt Hồng

Phó trưởng phòng

37282630

0983124228

nguyenviethong2901@gmail.com

Nguyễn Thị Diệp

 

37282630

0904232336

nguyendiep2991983@gmail.com

Lê Thị Kim Cúc

 

37282630

0987295294

lekimcuc.qm@gmail.com

Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế
Tầng 2, Số 16 Thuỵ Khuê, Hà Nội - Email: phongkhoahoc@ipsard.gov.vn

Phạm Thị Ngọc Linh

Trưởng phòng

37282629

0942912666

ngoclinh_vn@yahoo.com

Nguyễn Trọng Khương

Phó trưởng phòng

37282590

0915369671

khuongipsard@gmail.com

Nguyễn Thu Hằng

 

37282629

0978606758

nguyenthuhang25@gmail.com

Nguyễn Thị Thảo

 

37282629

0986028110

nguyenthao1111@gmail.com

Bùi Thị Minh Dung

 

39723390

0782101902

annelatrobe@gmail.com

Bộ môn NC Thị trường và Ngành hàng
Tầng 3, Số 16 Thuỵ Khuê, Hà Nội- Email: bomonttnh@googlegroups.com

Nguyễn Trung Kiên

Trưởng Bộ môn

37282550

0918696396

kien.nt@ipsard.gov.vn

Trần Thị Thanh Nhàn

Phó trưởng Bộ môn

37282590

0986883486

nhan.tran@ipsard.gov.vn

Đỗ Văn Hảo

 

37282590

0914506611

dovanhao6611@gmail.com

Nguyễn Thế Long

 

37282590

0986476189

nthelong1986@gmail.com

Nguyễn Việt Hưng

 

37282590

0964897490

hungktb@gmail.com

Nguyễn Hải Hà

 

63298510

0982803071

nguyenhaiha74@gmail.com

Nguyễn Thị Liễu

 

63298510

0965790163

lieunguyen15021990@gmail.com

Vũ Thị Lan

 

37282590

0366035149

lanvuttc.neu@gmail.com

Nguyễn Thị Thu Trang

 

37282590

0385382957

tranganh24394@gmail.com

Vũ Thị Hải Yến

 

37282590

0948516158

yenvu.ru@gmail.com

Triệu Thị Hạnh

 

37282590

0974844085

hanhtrieu91@gmail.com

Bộ môn NC thể chế nông thôn
 Tầng 3, Số 16 Thuỵ Khuê, Hà Nội  Tel: 024.37282591
Email: thechenongthon.ipsard@gmail.com

Phùng Giang Hải

Trưởng Bộ môn

37282591

0913211255

haipg@ipsard.gov.vn

Nguyễn Tiến Định

Phó trưởng Bộ môn

37282591

0983588519

nguyentiendinh2005@gmail.com

Hoàng Minh Huy

 

37282591

918090782

minh_huy@outlook.com

Nguyễn Thị Mỹ

 

37282591

0948388588

mynguyenvcs@gmail.com

Phạm Quốc Trị

 

37282591

0949058499

tienquoctri@gmail.com

Lương Thế Hùng

 

37282591

386935634

hungyaphetss@gmail.com

Vũ Thị Thu Giang

 

37282591

0948050596

thugianghc@gmail.com

Vũ Thị Kim Mão

 

37282591

0399682818

vtkm2000@yahoo.com

Đỗ Quang Việt

 

37282591

0943372292

kangviet@gmail.com

Bộ môn NC Chính sách và Chiến lược
Tầng 5, số 16 Thụy Khuê, Hà Nội. Email: bomonchinhsachchienluoc@gmail.com

Nguyễn Lệ Hoa

Phó trưởng bộ môn, phụ trách Bộ môn

37286587

 0912. 076. 286

nguyenlehoa@gmail.com

Phạm Thiên Hương

 

37286587

0983. 006. 329

huongpt03@gmail.com

Phan Thị Thu Hà

 

37286587

0916. 260. 759

ha.phan@ipsard.gov.vn

Nguyễn Thị Thủy

 

37286587

 0982. 637. 639

thuy.nguyen@ipsard.gov.vn

Nguyễn Chí Trung

 

37286587

 0965. 435. 356

trung.nguyen@ipsard.gov.vn

Cao Đức Sơn

 

37286587

 0988. 137. 226

caoducsonnd@gmail.com

Nguyễn Thị Thúy An

 

37286587

 0936. 608. 331

an.nguyen@ipsard.gov.vn

Đồng Thị Kiều Trang

 

37286587

0357. 523. 296

trangdtk.vnu@gmail.com

Nguyễn Thu Hiền

 

37286587

0396. 776. 362

nguyenhienvnua0710@gmail.com

Bộ môn NC Kinh tế Tài nguyên và Môi trường
Tầng 3, Số 16 Thuỵ Khuê, Hà Nội- Email: dnree@ipsard.gov.vn

Trần Đại Nghĩa

Trưởng Bộ môn

37286571

0945514735

tran.nghiadai99@gmail.com

Lê Trọng Hải

Phó trưởng Bộ môn

37286571

0904194507

haicres@gmail.com

Phan Thị Thanh Ngà

 

37286571

0374667628

phanthanhnga91@gmail.com

Nguyễn Thị Nga

 

37286571

0911452256

nguyennga54mt@gmail.com

Nguyễn Thị Nhạn

 

37286571

0917612825/
0376297028

nhannguyenkhtn@gmail.com

Phạm Thị Khánh Ly

 

37286571


0989134238

lykhanhpham.94@gmail.com

Đỗ Quang Huy

 

37286571

0963505995

qhuy.do95@gmail.com

Lê Quỳnh Dung

 

37286571

0987089158

dunglq2811@gmail.com

Trung tâm Thông tin phát triển nông nghiệp nông thôn                                                           
Tầng 4, Số 16 Thuỵ Khuê, Tây Hồ, Hà Nội - Tel: 024.39725153 - Fax: 024.39726949
-Email: agroinfo@ipsard.gov.vn

Nguyễn Anh Phong

Giám đốc

39725153

0945659636

phong.nguyen@ipsard.gov.vn

Lê Ngọc Minh

Phó Giám đốc

39725153

0912425828

minh.le@ipsard.gov.vn

Dương Thị Minh Thu

 

39725153

916227979

thu.duong@agro.gov.vn

Nguyễn Thị Thu Hương

 

39725153

989085300

huong.nguyen@agro.gov.vn

Nguyễn Thị Thơm

 

39725153

983256110

thom.nguyen@agro.gov.vn

Đỗ Tiến Thường

 

39725153

0946633057
0386556822

thuong.do@agro.gov.vn

Vũ Huy Phúc

 

39725153

0982288584

phuc.vuhuy@agro.gov.vn

An Thị Thu Hằng

 

39725153

0904698818

hang.an@agro.gov.vn

Quách Đại Vương

 

39725153

0947624067

vuong.quach@agro.gov.vn

Dương Thị Thúy Quỳnh

 

39725153

0366774326

quynh.duong@agro.gov.vn

Nguyễn Mạnh Sơn

 

37282591

0964776821

sonkta55@gmail.com

Tạ Thu Trang

 

39725153

0989180108

trang.ta@agro.gov.vn

Phạm Thu Hà

 

39725153

0912991984

ha.pham@ipsard.gov.vn

Nguyễn Thị Hồng Thanh

 

39725153

0912554029

thanh.nguyen@ipsard.gov.vn

Nguyễn Mai Linh

 

39725153

0936200355

mailinh.nguyen411@agro.gov.vn

Nguyễn Thị Cẩm Nhung

 

37282550

0982198710

nhung.nguyen@cap.gov.vn

Phạm Hải Như

 

39725153

0915541888

nhu.pham@gro.gov.vn

Vũ Xuân Thành

 

39725153

0964933551

thanh.vuxuan@agro.gov.vn
 thanh.vuxuan@chinhphu.vn

Nguyễn Đức Anh

 

 

0984386827

anh.nguyenduc@agro.gov.vn

Đào Thúy Vân

 

 

0983280985

daothuyvan289@gmail.com

Trung tâm Tư vấn Chính sách nông nghiệp
Tầng 5, Số 16 Thuỵ Khuê, Tây Hồ, Hà Nội - Tel: 024.37280491 - Fax: 024.37280489
- Email: tuvanchinhsach@cap.gov.vn

Trương Thị Thu Trang

Giám đốc

37280491

 0916.978.045

trangmymy@gmail.com

Lê Thị Hà Liên

Phó Giám đốc

37282550

0985505686

lien.le@cap.gov.vn

Nguyễn Ngọc Luân

Phó Giám đốc

37282550

0912304587

luan.nguyen@cap.gov.vn

Trần Thị Lệ Thuý

 

37280491

0983308688

tranthilethuy@cap.gov.vn

Trần Thị Thái Hoà

 

37280491

0988551258

hoa.tran@cap.gov.vn

Lã Hoài Hương

 

37280491

0985870793

huong.la@cap.gov.vn

Nguyễn Thị Thắm

 

37280491

0983979681

tham.nguyen@cap.gov.vn

Bùi Thị Việt Anh

 

37282550

0983174007

anh.bui@cap.gov.vn

Nguyễn Thị Hải Linh

 

37282550

0938061486

n2linhvn@gmail.com

Nguyễn Thúy Nga

 

37282550

0988413596

nguyenthuynga2104@gmail.com

Nguyễn Thu Dương

 

37282550

0912038428

duong.nguyen@cap.gov.vn

Lê Minh Đức

 

37282550

0966649497

duc.le@cap.gov.vn

Vũ Thị Bích Ngọc

 

37282550

0366314480

ngoc.vu@cap.gov.vn

Phạm Kiều Hạnh

 

37282550

0358163758

hanh.pham@cap.gov.vn

Đào Thanh Huế

 

37282550

0971398809

hue.dao@cap.gov.vn

Nguyễn Anh Dũng

 

37280491

0919830492

nguyenanhdungckc@gmail.com

Nguyễn Phương Anh

 

37282550

0332735231

phuonganhk59hus@gmail.com

Tô Anh Quý

 

37282550

0364158582

quy.to@cap.gov.vn

Phạm Thị Thường

 

37280491

0983189466

 

Trung tâm Phát triển nông thôn
Tầng 4-5, Số 16 Thuỵ Khuê, Hà Nội - Fax: 024.37624193
- Email: hanhchinhrudec@gmail.com

Họ và tên

 

Cơ quan

Di động

Email

Đào Đức Huấn

Giám đốc

37624190/91

0913006526

duchuan178@gmail.com

Nguyễn Mai Hương

Phó Giám đốc

37624190/91

0974858088

maihuong.nguyenmh@gmail.com

Nguyễn Thị Thu Hà

 

37624190/91

0904609407

hacuong7779@gmail.com

Vũ Thị Hoàng Vân

 

37624190/91

0979260105

vuhoang.van@gmail.com

Tạ Văn Tưởng

 

37624190/91

0977308600

vantuong89@gmail.com

Nguyễn Văn Ba

 

37624190/91

0949999196

vanba228@gmail.com

Phạm Duy Khánh

 

37624190/91

0914370788

khanh.rudec@gmail.com

Phạm Thế Bảo

 

37624190/91

0987356365

baophamthe@gmail.com

Nguyễn Mạnh Cường

 

37624190/91

0984682683

cuongthuy1402@gmail.com

Đặng Phúc Giang

 

37624190/91

0978864268

dangphucgianght@gmail.com

Đặng Đức Chiến

 

37624190/91

0983124382

dangducchien.124@gmail.com

Lê Đình Việt

 

37624190/91

0916734383

vietvikhuan@gmail.com

Nguyễn Ngọc Yến

 

37624190/91

0904684916

nguyenngocyen.hp@gmail.com

Trần Thị Phương Ngân

 

37624190/91

0981705210

phuongnganxhh56@gmail.com

Hà Thị Ngọc Bích

 

37624190/91

0395697931

habichptnt57@gmail.com

Phạm Thái Diễm My

 

37624190/91

0919647079

diemmy.phamthai@gmail.com

Nguyễn Thị Thu Hải

 

37624190/91

0979855455

thuhai0817@gmail.com

Đào Tiến Dũng

 

37624190/91

0354983623

daodung190@gmail.com

Nguyễn Như Khải

 

37624190/91

0376934879

kd11051996@gmail.com

Hoàng Nhật Lệ

 

37624190/91

0962986919

hoangleneu2@gmail.com

Trung tâm Chính sách và Chiến Lược Nông Nghiệp Nông Thôn miền Nam
Địa chỉ: Lầu 2, Số 135A Pasteur, Phường 6, Quận 3 TPHCM
Tel: 028.36205980 - Email: so.ipsard@scap.gov.vn

Nguyễn Đức Lộc

Phó Giám đốc

028.36205980

0918107835

loc.nguyen@scap.gov.vn

Đinh Hữu Hoàng

 

028.36205980

0353356429

hoang.dinh@scap.gov.vn

Đỗ Đăng Huy

 

028.36205980

0909454619

huy.do@scap.gov.vn

Đinh Thu Hương

 

028.36205980

0909703268

dinhthuhuong@scap.gov.vn

Đặng Thị Hạnh

 

028.36205980

0908794889

hanh.dang@scap.gov.vn

Nguyễn T Hồng Loan

 

028.36205980

0777828886

loan.nguyen@scap.gov.vn

Trương T Hiền Thương

 

028.36205980

0987480399

thuong.truong@scap.gov.vn

Phan Thị Xuân Diệu

 

028.36205980

0938963893

dieu.phan@scap.gov.vn

Lê Thị Hoàng Nhung

 

028.36205981

0563278310

nhung.lethihoang@gmail.com

 

Ý KIẾN CỦA BẠN
Họ tên bạn:
Địa chỉ:
Email:
Nội dung:
Mã bảo vệ:
Các tin khác:

© 2006 Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn - IPSARD
Số 16 Thụy Khuê - Tây Hồ - Hà nội.
Tel: 0243.9722067, Fax: 0243.9711062. Email:viencscl@ipsard.gov.vn
Số giấy phép 234/GP-BC

Website được thiết kế và quản lý bởi