Tiếng Việt Tiếng Anh
Đăng tuyển chuyên gia tư vấn cá nhân

Đăng tuyển chuyên gia tư vấn cá nhân

Thực hiện nhiệm vụ “Đánh giá thực trạng tái cơ cấu nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và các mô hình sinh kế vùng Đồng bằng sông Cửu Long”, Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT mời chuyên gia tư vấn cá nhân thực hiện các gói thầu dưới đây:

 • Gói thầu số 1: Viết báo cáo chuyên đề “Tình hình ngành trồng trọt ĐBSCL trong 5 năm qua” (Phụ lục 1 - Điều khoản tham chiếu kèm theo)
 • Gói thầu số 2: Viết báo cáo chuyên đề “Tình hình ngành thủy sản ĐBSCL trong 5 năm qua” (Phụ lục 2 - Điều khoản tham chiếu kèm theo)
 • Gói thầu số 3: Viết báo cáo chuyên đề “Tình hình ngành chăn nuôi, lâm nghiệp ĐBSCL trong 5 năm qua” (Phụ lục 3 - Điều khoản tham chiếu kèm theo)
 • Gói thầu số 4: Viết báo cáo chuyên đề tổng hợp nội dung 1 “Tình hình tái cơ cấu ngành nông nghiệp ĐBSCL trong 5 năm qua” (Phụ lục 4 - Điều khoản tham chiếu kèm theo)
 • Gói thầu số 5: Xây dựng bản đồ thực trạng sử dụng đất nông nghiệp tỷ lệ 1/50.000 (Phụ lục 5 - Điều khoản tham chiếu kèm theo)
 • Gói thầu số 6: Viết báo cáo chuyên đề trung gian “Đánh giá kết quả xây dựng NTM theo một số tiêu chí nổi bật vùng ĐBSCL” (Phụ lục 6 - Điều khoản tham chiếu kèm theo)
 • Gói thầu số 7: Viết báo cáo chuyên đề tổng hợp nội dung 2 “Tình hình xây dựng nông thôn mới ĐBSCL trong 3 năm qua” (Phụ lục 7 - Điều khoản tham chiếu kèm theo)
 • Gói thầu số 8: Viết báo cáo chuyên đề “Tổng quan các mô hình sinh kế nông nghiệp tiêu biểu tại ĐBSCL” (Phụ lục 8 - Điều khoản tham chiếu kèm theo)
 • Gói thầu số 9: Viết báo cáo nghiên cứu tình huống đánh giá một số mô hình sinh kế nông nghiệp tiêu biểu trong ngành lúa gạo (Phụ lục 9 - Điều khoản tham chiếu kèm theo)
 • Gói thầu số 10: Viết báo cáo nghiên cứu tình huống đánh giá một số mô hình sinh kế nông nghiệp tiêu biểu trong ngành trái cây (Phụ lục 10 - Điều khoản tham chiếu kèm theo)
 • Gói thầu số 11: Viết báo cáo nghiên cứu tình huống đánh giá một số mô hình sinh kế nông nghiệp tiêu biểu trong ngành thủy sản (Phụ lục 11 - Điều khoản tham chiếu kèm theo)
 • Gói thầu số 12: Viết báo cáo chuyên đề chính sách (Phụ lục 12 - Điều khoản tham chiếu kèm theo)
 • Gói thầu số 13: Viết báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt (Phụ lục 13 - Điều khoản tham chiếu kèm theo)

Yêu cầu: Chuyên gia tư vấn cá nhân gửi hồ sơ lý lịch khoa học đến Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp nông thôn số 16 Thụy Khuê, Hà Nội trước 16h ngày 8/11/2018 và được dán phong bì niêm phong.

Chi tiết xem tại đây./.

Ý KIẾN CỦA BẠN
Họ tên bạn:
Địa chỉ:
Email:
Nội dung:
Mã bảo vệ:
Các tin khác:
TIN TỨC
Phát triển nguồn nhân lực NN 4.0: Yêu cầu cấp bách
Xuất khẩu chính ngạch vào Trung Quốc: Tiêu chuẩn ngày càng khắt khe
TMĐT nông thôn: Đề cao cơ chế bảo vệ người tiêu dùng
Cuộc đua thương mại điện tử bắt đầu nóng ở nông thôn
Đâu là giải pháp phát triển thương mại điện tử khu vực nông thôn?

THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG NÔNG SẢN

Tên bản tinFile đính kèm
Thông tin thị trường nông sản-tháng 11.2018Tải file
Thông tin thị trường nông sản-tháng 9.2018Tải file
Thông tin thị trường nông sản-tháng 8.2018Tải file
Thông tin thị trường nông sản-tháng 7.2018Tải file
Thông tin thị trường nông sản-tháng 6.2018Tải file
Thông tin thị trường nông sản-tháng 5.2018Tải file
Thông tin thị trường nông sản-tháng 4.2018Tải file

Video


Tài liệu hội thảo

© 2006 Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn - IPSARD
Số 16 Thụy Khuê - Tây Hồ - Hà nội.
Tel: 04-39722067, Fax: 84-4-39711062. Email:ipsard@fpt.vn, agroinfo@ipsard.gov.vn
Số giấy phép 234/GP-BC

Website được thiết kế và quản lý bởi