Tiếng Việt Tiếng Anh
Giới thiệu dự án MISPA

Dự án Tăng cường năng lực thông tin phục vụ công tác hoạch định chính sách nông nghiệp (MISPA) là dự án do Bộ NN & PTNT và Bộ ngoại giao Pháp đồng soạn thảo với mục tiêu tăng cường năng lực của Viện Chính sách & Chiến lược phát triển nông nhiệp nông thôn nhằm giúp Viện hoàn thành những nhiệm vụ được giao là tư vấn, đề xuất cho Bộ Nông nghiệp và PTNT, các cơ quan khác của Chính phủ các định hướng chiến lược và chính sách cho phát triển nông nghiệp và nông thôn theo cơ chế thị trường có định hướng xã hội chủ nghĩa.

Dự án hỗ trợ Viện về các phương diện :

(i) Tăng cường phương tiện và phát triển năng lực cán bộ của Viện

(ii) Tổ chức và theo dõi việc thực hiện các đề tài nghiên cứu cụ thể trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn

(iii) Thúc đẩy việc phổ biến thông tin tới các đối tác của Viện trong khu vực nhà nước và tư nhân

(iv) Tạo điều kiện cho công tác hoạch định chiến lược và việc thảo luận về các quyết định của nhà nước.

Dự án kéo dài bốn năm kể từ tháng 6/2002, với tổng tài trợ từ phía Pháp là 1,5 triệu Euro. Khoản tài trợ này được dùng để chi trả một phần các chi phí vật chất cần thiết, chi phí đào tạo trong nước và nước ngoài, chi phí thuê chuyên gia quốc tế, chi phí triển khai các nhóm chuyên gia và các nghiên cứu, chi phí biên tập, xuất bản và đặt mua ấn phẩm, tài liệu.

Chiến lược triển khai dự án

Vừa làm vừa học…

Việc triển khai dự án được tiến hành theo phương pháp “vừa làm vừa học”. Các đề tài và lĩnh vực nghiên cứu cụ thể mà Viện tiến hành trong khuôn khổ dự án MISPA sẽ tạo cơ hội đào tạo tại chỗ cho các cán bộ thực hiện đề tài, bao gồm cả cán bộ của Viện và các đơn vị đối tác.

Đáp ứng nhu cầu thị trường

Phương pháp được lựa chọn dựa trên việc phân tích nhu cầu thông tin của các tác nhân trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn. Việc tăng cường năng lực của Viện được thiết kế trước hết nhằm đáp ứng yêu cầu của các đối tác. Việc mời chuyên gia cao cấp quốc tế cho phép cập nhật các công cụ và phương pháp đào tạo phù hợp với điều kiện và nhu cầu của các đối tác của Viện.

Xây dựng mạng lưới

Chiến lược triển khai dự án dựa trên phương pháp “nối mạng” (network) nhằm đảm bảo việc trao đổi thông tin một cách hiệu quả, củng cố bền vững mối liên hệ giữa Viện và các đối tác thông qua việc triển khai các công cụ và quy trình tác nghiệp phù hợp.

Hoạt động của dự án

Dự án gồm ba hợp phần chính liên quan chặt chẽ với nhau :

  1. Tăng cường năng lực của Viện
  2. Triển khai các đề tài nghiên cứu nông nghiệp và phát triển nông thôn
  3. Quản lý dự án

Tăng cường năng lực cho Viện

Viện được hỗ trợ về: (i) chiến lược quản lý và trang thiết bị, (ii) phát triển năng lực quản lý và phân tích thông tin của các cán bộ nghiên cứu, (iii) phổ biến thông tin và tổ chức hội thảo phục vụ công tác hoạch định chính sách nông nghiệp.

Nghiên cứu nông nghiệp và phát triển nông thôn

Viện triển khai Quỹ nghiên cứu để thực hiện các nghiên cứu phân tích chuyên ngành hoặc nghiên cứu tổng hợp cần thiết cho việc xây dựng chiến lược và hoạch định chính sách. Dự án sẽ chọn đơn vị nghiên cứu có năng lực và kinh nghiệm để thực hiện nghiên cứu. Với mỗi nghiên cứu, Viện mời hai chuyên gia theo dõi thường xuyên.

Ngoài ra còn có ba nhóm nghiên cứu chuyên đề, có ngân sách riêng, thực hiện nghiên cứu và đưa ra những đề xuất trong các lĩnh vực sau: (i) tính cạnh tranh của các mặt hàng nông sản Việt Nam, (ii) chiến lược phát triển nông thôn, (iii) triển vọng ngành hàng cà phê.

Hỗ trợ quản lý dự án

Hợp phần này bao gồm các công cụ cần thiết cho việc quản lý, theo dõi-đánh giá dự án (chỉ đạo, truyền thông, đánh giá). Việc tuyên truyền các kết quả triển khai dự án được chú trọng đặc biệt. Ban chỉ đạo họp định kỳ hàng năm cùng với Ban tư vấn hướng dẫn các hoạt động nghiên cứu của dự án và khuyến khích việc sử dụng các nghiên cứu này trong công tác xây dựng chính sách quốc gia. Các quy trình kiểm tra kỹ thuật và kiểm toán hàng năm sẽ góp phần hỗ trợ các cán bộ quản lý dự án.

Liên hệ

Dự án MISPA

Viện Chính sách và Chiến lược phát triển NNNT

Số 6, Nguyễn Công Trứ, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại/ Fax: 04- 9723391

Email: mispa.icard@agroviet.gov.vn

Ý KIẾN CỦA BẠN
Họ tên bạn:
Địa chỉ:
Email:
Nội dung:
Mã bảo vệ:
Các tin khác:
TIN TỨC
Giới thiệu dự án MISPA
Doanh nghiệp nông nghiệp trước thềm hội nhập WTO
Công bố toàn văn cam kết WTO
Thảo luận bàn tròn «Phát triển nông nghiệp»
Lễ ký kết Biên bản hợp tác MALICA

THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG NÔNG SẢN


Video


Tài liệu hội thảo

© 2006 Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn - IPSARD
Số 16 Thụy Khuê - Tây Hồ - Hà nội.
Tel: 0243.9722067, Fax: 0243.9711062. Email:viencscl@ipsard.gov.vn
Số giấy phép 234/GP-BC

Website được thiết kế và quản lý bởi