Tiếng Việt Tiếng Anh

GIỚI THIỆU

Việt Nam đang hội nhập vào nền kinh tế toàn cầu đặc trưng bởi các nguyên tắc cạnh tranh, công nghệ, năng suất, chất lượng. Trong một nền kinh tế hội nhập nhiều biến động, các hoạt động kinh doanh diễn ra sôi động, thông tin chính là lực lượng định hình các hoạt động, yếu tố nền tảng tạo nên thành công.

Trên đường trở thành địa chỉ đáng tin cậy về hoạt động thông tin nông nghiệp nông thôn, Trung tâm Thông tin Phát triểnn Nông nghiệp Nông thôn (AGROINFO) đang đẩy mạnh các hoạt động để trở thành cầu nối phân tích và thực tiễn, cung cấp thông tin và số liệu phân tích chất lượng, kịp thời về nông nghiệp, nông thôn Việt Nam và thế giới cho các đối tượng quan tâm.

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

+ Thu thập, tổng hợp, phân tích và truyền bá thông tin chiến lược, chính sách, thông tin thị trường, ngành hàng, thông tin phát triển nông thôn, xoá đói giảm nghèo, thông tin quản lý tài nguyên nông nghiệp, hội nhập kinh tế,

+ Biên tập, phát hành các bản tin, ấn phẩm (dưới dạng in, tiếng, hình.v.v.) thuộc phạm vi nghiên cứu và thông tin của Viện,

+ Biên tập và quản lý trang web của Viện và trang web chuyên đề, phối hợp với các cổng điện tử, các báo điện tử phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn,

+ Thực hiện dịch vụ tư vấn, đào tạo, xây dựng mô hình thông tin,

+ Phối hợp cung cấp thông tin với các cơ quan truyền thông đại chúng (truyền thanh, truyền hình, báo chí.v.v..),

+ Tổ chức các hội thảo, hội nghị, triển lãm phục vụ hoạt động thông tin,

+ Hoạt động xúc tiến thương mại nông sản và sản phẩm kinh tế nông thôn,

+ Chia sẻ thông tin và thống nhất kỹ thuật các cơ sở dữ liệu của Viện, xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu phục vụ Viện và các đối tượng có nhu cầu,

+ Quản lý hệ thống tin học, thư viện của Viện

TỔ CHỨC

+ Phòng Nghiên cứu và Phát triển

+ Phòng Truyền thông - Ấn phẩm

+ Phòng Website và CSDL

+ Phòng Hành chính - Kế toán

LIÊN HỆ

Địa chỉ: Tầng 4, Số 16 Thụy Khuê - Tây Hồ - Hà Nội

Điện thoại: (84.4) 9725153 - 9725154; Fax: (84.4) 9725153

Email: info@agro.gov.vn Website: www.agro.gov.vn

TIN TỨC
Quảng Ngãi: Huyện miền núi Ba Tơ đầu tư hơn 350 tỷ đồng phát triển giao thông nông thôn
Sự thịnh vượng tại đáy tháp
Báo động tình hình an toàn vệ sinh lao động ở nông thôn
"Chơi ngông" thành tỷ phú
Nhà nông và doanh nghiệp: chuyện về những mối lương duyên thất bại
Hướng đi mới cho lao động nông thôn: đào tạo phải gắn với việc làm
Hướng đi mới cho lao động nông thôn: Đào tạo phải gắn với việc làm (Kỳ II)
Đẩy mạnh sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2006 - 2010
"Công ty làm ruộng", tại sao không?
Nông nghiệp hậu WTO: Xuất hiện tư duy mới?
Nếu có nền kinh tế thị trường hoàn hảo, sẽ chặn được tăng giá cuối năm
Phải trưng cầu ý kiến nhân dân khi quy hoạch đô thị và nông thôn
Mỹ cắt giảm mức dự báo tăng trưởng kinh tế
Nhiều cơ chế mới về lao động
Hà Giang: Chương trình 134 giúp nhiều hộ đồng bào các dân tộc thiểu số giảm bớt khó khăn
Từ 1/1/2007 sẽ có cơ chế tín dụng mới đối với vùng khó khăn
Xã hội hóa nghề rừng ở Lâm trường Ðình Lập
Thu hút vốn đầu tư nước ngoài: Đã vượt ngưỡng 8 tỉ USD
Kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ cho các công trình Thuỷ lợi ĐBSCL giai đoạn 2006-2010
Hợp tác xã “bơi” trong hội nhập

THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG NÔNG SẢN


Video


Tài liệu hội thảo

© 2006 Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn - IPSARD
Số 16 Thụy Khuê - Tây Hồ - Hà nội.
Tel: 0243.9722067, Fax: 0243.9711062. Email:viencscl@ipsard.gov.vn
Số giấy phép 234/GP-BC

Website được thiết kế và quản lý bởi