Tiếng Việt Tiếng Anh
Tuyển dụng
IPSARD THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2017
IPSARD THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2017Chi tiết
PPP coordinator

Along with the economic reform, agricultural sector contributed greatly to exports and economic growth in Vietnam. However, the intensive agricultural development brought also considerable environmental challenges. Issues such as deforestation, groundwater depletion, overuse of agrochemicalsand etc will need to be addressed at a landscape scale to sustain high sustainable production and trade into the future and to allow for future economic prosperity in the region. There seems to be a compelling business case for private sector, government and local farmers to tackle these challenges collectively.Chi tiết

THƯ MỜI CUNG CẤP DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG

THƯ MỜI CUNG CẤP DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNGChi tiết

THƯ MỜI CUNG CẤP DỊCH VỤ

(i) phòng họp; (ii) tổ chức ăn trưa buffet; (iii) hệ thống dịch, thiết bị phòng họpChi tiết

Đăng tuyển Chuyên gia địa phương

Đăng tuyển Chuyên gia địa phươngChi tiết

AGROINFO đăng tuyển vị trí Chuyên gia hỗ trợ hoạt động doanh nghiệp

AGROINFO đăng tuyển vị trí Chuyên gia hỗ trợ hoạt động doanh nghiệpChi tiết

CÁC TIN KHÁC

Dự án Bảo hiểm nông nghiệp tuyển dụng Anh minh hoa
Dự án Bảo hiểm nông nghiệp tuyển dụng Chi tiết
Đăng tuyển chuyên gia biên dịch trong lĩnh vực cà phê Anh minh hoa
Đăng tuyển chuyên gia biên dịch trong lĩnh vực cà phê Chi tiết
THƯ MỜI CUNG CẤP DỊCH VỤ Anh minh hoa
THƯ MỜI CUNG CẤP DỊCH VỤ Chi tiết
Trung tâm Tư vấn Chính sách Nông nghiệp (CAP) tuyển dụng cán bộ nghiên cứu Anh minh hoa
Hiện nay, Trung tâm có nhu cầu tuyển dụng cán bộ nghiên cứu làm việc trong các lĩnh vực (i) phân tích, đánh giá chiến lược, chính sách ngành, liên ngành và liên vùng liên quan đến lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp; (ii) phân tích, đánh giá chính sách hội nhập và thương mại quốc tế trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp; (iii) chính sách liên quan đến phát triển nông, lâm, ngư nghiệp bền vững; và (iv) nghiên cứu, phân tích các vấn đề về xã hội và thể chế nông thôn. Chi tiết
Tuyển dụng chuyên gia dịch tài liệu Anh minh hoa
Tuyển dụng chuyên gia dịch tài liệu Chi tiết
Thư mời cung cấp dịch vụ Anh minh hoa
Thư mời cung cấp dịch vụ Chi tiết
TIN TỨC
Phát triển nông nghiệp công nghệ cao: Cần thay đổi tư duy làm chính sách
Thủ tướng chỉ đạo Bộ Tài chính chưa tăng thuế, phí
Bộ Tài chính đề nghị cắt giảm hàng loạt loại phí
Khi cách mạng công nghiệp 4.0 xồng xộc đến
Hội thảo “Các Viện thuộc Khối 2 thi đua lập thành tích đóng góp vào cơ cấu lại ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới”
Video

© 2006 Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn - IPSARD
Số 16 Thụy Khuê - Tây Hồ - Hà nội.
Tel: 04-39722067, Fax: 84-4-39711062. Email:ipsard@fpt.vn, agroinfo@ipsard.gov.vn
Số giấy phép 234/GP-BC

Website được thiết kế và quản lý bởi