Tiếng Việt Tiếng Anh
Tuyển dụng
THÔNG BÁO TUYỂN NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH (HĐLĐ)
THÔNG BÁO TUYỂN NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH (HĐLĐ) Chi tiết
Chuyên gia thu thập thông tin và số liệu về bảo hiểm nông nghiệp

Chuyên gia thu thập thông tin và số liệu về bảo hiểm nông nghiệpChi tiết

Chuyên gia viết báo cáo tóm tắt chính sách về xây dựng đối tác công tư trong bảo hiểm nông nghiệp ở Việt Nam

Chuyên gia viết báo cáo tóm tắt chính sách về xây dựng đối tác công tư trong bảo hiểm nông nghiệp ở Việt NamChi tiết

Chuyên gia viết báo cáo Tổng quan kinh nghiệm quốc tế về đối tác công tư trong bảo hiểm nông nghiệp

Chuyên gia viết báo cáo Tổng quan kinh nghiệm quốc tế về đối tác công tư trong bảo hiểm nông nghiệp Chi tiết

Chuyên gia viết báo cáo Phân tích rủi ro của nông dân và sản xuất nông nghiệp tại Việt Nam

Chuyên gia viết báo cáo Phân tích rủi ro của nông dân và sản xuất nông nghiệp tại Việt NamChi tiết

Chuyên gia viết báo cáo Tổng quan về bảo hiểm nông nghiệp và các chính sách liên quan ở Việt Nam

Chuyên gia viết báo cáo Tổng quan về bảo hiểm nông nghiệp và các chính sách liên quan ở Việt Nam Chi tiết

CÁC TIN KHÁC

IPSARD THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2017 Anh minh hoa
IPSARD THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2017 Chi tiết
THƯ MỜI CHUYÊN GIA TƯ VẤN CÁ NHÂN LẦN 2 Anh minh hoa
THƯ MỜI CHUYÊN GIA TƯ VẤN CÁ NHÂN LẦN 2 Chi tiết
THƯ MỜI CHUYÊN GIA TƯ VẤN CÁ NHÂN Lần 1 Anh minh hoa
THƯ MỜI CHUYÊN GIA TƯ VẤN CÁ NHÂN LẦN 1 Chi tiết
PPP coordinator Anh minh hoa
Along with the economic reform, agricultural sector contributed greatly to exports and economic growth in Vietnam. However, the intensive agricultural development brought also considerable environmental challenges. Issues such as deforestation, groundwater depletion, overuse of agrochemicalsand etc will need to be addressed at a landscape scale to sustain high sustainable production and trade into the future and to allow for future economic prosperity in the region. There seems to be a compelling business case for private sector, government and local farmers to tackle these challenges collectively. Chi tiết
THƯ MỜI CUNG CẤP DỊCH VỤ Anh minh hoa
(i) phòng họp; (ii) tổ chức ăn trưa buffet; (iii) hệ thống dịch, thiết bị phòng họp Chi tiết
THƯ MỜI CUNG CẤP DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG Anh minh hoa
THƯ MỜI CUNG CẤP DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG Chi tiết
TIN TỨC
Hội thảo Chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn
Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp
Thí điểm xây dựng mô hình liên kết: Doanh nghiệp - Hợp tác xã - Hộ nông dân
Cho vay nông nghiệp công nghệ cao đã đáp ứng nhu cầu trung, dài hạn
Hội nghị Tổng kết công tác thi đua và Bàn giao Khối trưởng Khối 2 (Khối thi đua các Viện thuộc Bộ Nông nghiệp &PTNT) năm 2017
Video

© 2006 Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn - IPSARD
Số 16 Thụy Khuê - Tây Hồ - Hà nội.
Tel: 04-39722067, Fax: 84-4-39711062. Email:ipsard@fpt.vn, agroinfo@ipsard.gov.vn
Số giấy phép 234/GP-BC

Website được thiết kế và quản lý bởi