Tiếng Việt Tiếng Anh
Tuyển dụng
PPP coordinator
Along with the economic reform, agricultural sector contributed greatly to exports and economic growth in Vietnam. However, the intensive agricultural development brought also considerable environmental challenges. Issues such as deforestation, groundwater depletion, overuse of agrochemicalsand etc will need to be addressed at a landscape scale to sustain high sustainable production and trade into the future and to allow for future economic prosperity in the region. There seems to be a compelling business case for private sector, government and local farmers to tackle these challenges collectively.Chi tiết
THƯ MỜI CUNG CẤP DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG

THƯ MỜI CUNG CẤP DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNGChi tiết

THƯ MỜI CUNG CẤP DỊCH VỤ

(i) phòng họp; (ii) tổ chức ăn trưa buffet; (iii) hệ thống dịch, thiết bị phòng họpChi tiết

Đăng tuyển Chuyên gia địa phương

Đăng tuyển Chuyên gia địa phươngChi tiết

AGROINFO đăng tuyển vị trí Chuyên gia hỗ trợ hoạt động doanh nghiệp

AGROINFO đăng tuyển vị trí Chuyên gia hỗ trợ hoạt động doanh nghiệpChi tiết

Dự án Bảo hiểm nông nghiệp tuyển dụng

Dự án Bảo hiểm nông nghiệp tuyển dụngChi tiết

CÁC TIN KHÁC

Đăng tuyển chuyên gia biên dịch trong lĩnh vực cà phê Anh minh hoa
Đăng tuyển chuyên gia biên dịch trong lĩnh vực cà phê Chi tiết
THƯ MỜI CUNG CẤP DỊCH VỤ Anh minh hoa
THƯ MỜI CUNG CẤP DỊCH VỤ Chi tiết
Trung tâm Tư vấn Chính sách Nông nghiệp (CAP) tuyển dụng cán bộ nghiên cứu Anh minh hoa
Hiện nay, Trung tâm có nhu cầu tuyển dụng cán bộ nghiên cứu làm việc trong các lĩnh vực (i) phân tích, đánh giá chiến lược, chính sách ngành, liên ngành và liên vùng liên quan đến lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp; (ii) phân tích, đánh giá chính sách hội nhập và thương mại quốc tế trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp; (iii) chính sách liên quan đến phát triển nông, lâm, ngư nghiệp bền vững; và (iv) nghiên cứu, phân tích các vấn đề về xã hội và thể chế nông thôn. Chi tiết
Tuyển dụng chuyên gia dịch tài liệu Anh minh hoa
Tuyển dụng chuyên gia dịch tài liệu Chi tiết
Thư mời cung cấp dịch vụ Anh minh hoa
Thư mời cung cấp dịch vụ Chi tiết
Tin tuyển dụng cán bộ điều phối hoạt động thuộc mảng Hợp tác Quốc tế Anh minh hoa
Tin tuyển dụng cán bộ điều phối hoạt động thuộc mảng Hợp tác Quốc tế Chi tiết
TIN TỨC
Nghịch lý 'tài sản nhỏ bảo lãnh tài sản lớn' khi vay vốn phát triển nông nghiệp
Tín dụng nông nghiệp: Chính sách hay, vay được khó lắm!
Đầu tư vào nông nghiệp loay hoay trong giấc mơ ngàn tỷ
TTCK phái sinh đã sẵn sàng
Nhiều bất cập trong chương trình tín dụng tái canh cà phê
Video

© 2006 Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn - IPSARD
Số 16 Thụy Khuê - Tây Hồ - Hà nội.
Tel: 04-39722067, Fax: 84-4-39711062. Email:ipsard@fpt.vn, agroinfo@ipsard.gov.vn
Số giấy phép 234/GP-BC

Website được thiết kế và quản lý bởi