Viện Cơ điện nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch thông báo mời thầu

16/05/2007

Viện Cơ điện nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch có kế hoạch tổ chức đấu thầu theo Luật Đấu thầu các gói thầu sau:

- Gói thầu TB 11: Cung cấp 08 thiết bị cho phòng thí nghiệm bảo quản - chế biến nông sản.

- Gói thầu TB 12: Cung cấp 13 thiết bị cho phòng thí nghiệm công nghệ sinh học.

Hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước.

Thuộc dự án Dự án đầu tư xây dựng Viện Cơ điện NN và CNSTH, nguồn vốn ngân sách nhà nước, sử dụng vốn vay “Chương trình phát triển ngành nông nghiệp” khoản vay của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB).

Bên mời thầu mời tất cả các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tới tham gia đấu thầu gói thầu nêu trên.

Nhà thầu có nguyện vọng tham gia đấu thầu có thể tìm hiểu thông tin chi tiết tại: Ban Quản lý Dự án xây dựng Viện, số 102/54 Trường Chinh - Đống Đa – Hà Nội; điện thoại: 04.8689723; Fax: 04.8689131, và sẽ được mua một bộ hồ sơ mời thầu hoàn chỉnh với giá là 500.000đ (năm trăm nghìn đồng) đối với mỗi gói thầu tại Phòng Tài vụ - Viện Cơ điện NN và CNSTH, số 102/54 Trường Chinh - Đống Đa – Hà Nội.

Đối với gói thầu TB 11:

- Thời gian bán hồ sơ mời thầu: từ 8h00, ngày 28 tháng 5 năm 2007 đến trước 9h00, ngày 11 tháng 6 năm 2007 (trong giờ làm việc hành chính).

- Hồ sơ dự thầu phải kèm theo bảo đảm dự thầu trị giá 15.000.000 (mười lăm triệu đồng) bằng tiền mặt hoặc bảo lãnh ngân hàng và phải được gửi đến Phòng Tài vụ - Viện Cơ điện NN và CNSTH chậm nhất là trước 9h00, ngày 11 tháng 6 năm 2007.

- Mở thầu: 9h00, ngày 11 tháng 6 năm 2007 tại Viện Cơ điện NN và CNSTH.

Đối với gói thầu TB 12:

- Thời gian bán hồ sơ mời thầu: từ 8h00, ngày 28 tháng 5 năm 2007 đến trước 15h00, ngày 11 tháng 6 năm 2007 (trong giờ làm việc hành chính).

- Hồ sơ dự thầu phải kèm theo bảo đảm dự thầu trị giá 10.000.000 (mười triệu đồng) bằng tiền mặt hoặc bảo lãnh ngân hàng và phải được gửi đến Phòng Tài vụ - Viện Cơ điện NN và CNSTH chậm nhất là trước 15h00, ngày 11 tháng 6 năm 2007.

- Mở thầu: 15h00, ngày 11 tháng 6 năm 2007 tại Viện Cơ điện NN và CNSTH.

Viện Cơ điện NN và CNSTH kính mời đại diện các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.


Tin khác