So sánh mô hình nông hộ Đắk Lắk - Lào Cai

29/09/2009

AGROINFO - Sự khác nhau giữa mô hình nông hộ của hai tỉnh cho thấy trong thực tế cần có những điều chỉnh để các hộ gia đình sản xuất có hiệu quả hơn...

Mô hinh Đắc LắcMô hình Lào Cai
RUDEC/IPSARD
(Thông tin mang tính chất tham khảo. IPSARD không chịu trách nhiệm về việc sử dụng nguồn tài liệu này cho các mục đích khác)

Tin khác