Tiếng Việt Tiếng Anh

GIỚI THIỆU

Việt Nam đang hội nhập vào nền kinh tế toàn cầu đặc trưng bởi các nguyên tắc cạnh tranh, công nghệ, năng suất, chất lượng. Trong một nền kinh tế hội nhập nhiều biến động, các hoạt động kinh doanh diễn ra sôi động, thông tin chính là lực lượng định hình các hoạt động, yếu tố nền tảng tạo nên thành công.

Trên đường trở thành địa chỉ đáng tin cậy về hoạt động thông tin nông nghiệp nông thôn, Trung tâm Thông tin Phát triểnn Nông nghiệp Nông thôn (AGROINFO) đang đẩy mạnh các hoạt động để trở thành cầu nối phân tích và thực tiễn, cung cấp thông tin và số liệu phân tích chất lượng, kịp thời về nông nghiệp, nông thôn Việt Nam và thế giới cho các đối tượng quan tâm.

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

+ Thu thập, tổng hợp, phân tích và truyền bá thông tin chiến lược, chính sách, thông tin thị trường, ngành hàng, thông tin phát triển nông thôn, xoá đói giảm nghèo, thông tin quản lý tài nguyên nông nghiệp, hội nhập kinh tế,

+ Biên tập, phát hành các bản tin, ấn phẩm (dưới dạng in, tiếng, hình.v.v.) thuộc phạm vi nghiên cứu và thông tin của Viện,

+ Biên tập và quản lý trang web của Viện và trang web chuyên đề, phối hợp với các cổng điện tử, các báo điện tử phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn,

+ Thực hiện dịch vụ tư vấn, đào tạo, xây dựng mô hình thông tin,

+ Phối hợp cung cấp thông tin với các cơ quan truyền thông đại chúng (truyền thanh, truyền hình, báo chí.v.v..),

+ Tổ chức các hội thảo, hội nghị, triển lãm phục vụ hoạt động thông tin,

+ Hoạt động xúc tiến thương mại nông sản và sản phẩm kinh tế nông thôn,

+ Chia sẻ thông tin và thống nhất kỹ thuật các cơ sở dữ liệu của Viện, xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu phục vụ Viện và các đối tượng có nhu cầu,

+ Quản lý hệ thống tin học, thư viện của Viện

TỔ CHỨC

+ Phòng Nghiên cứu và Phát triển

+ Phòng Truyền thông - Ấn phẩm

+ Phòng Website và CSDL

+ Phòng Hành chính - Kế toán

LIÊN HỆ

Địa chỉ: Tầng 4, Số 16 Thụy Khuê - Tây Hồ - Hà Nội

Điện thoại: (84.4) 9725153 - 9725154; Fax: (84.4) 9725153

Email: info@agro.gov.vn Website: www.agro.gov.vn

TIN TỨC
Đoàn thanh niên IPSARD triển khai Chương trình tình nguyện vì cộng đồng tại tỉnh Thái Nguyên
IPSARD tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức, người lao động 2018
IPSARD gặp mặt cán bộ hưu trí nhân dịp đón xuân Kỷ Hợi 2019
Công bố quyết định bổ nhiệm Phó Viện trưởng Nguyễn Thị Ánh Tuyết
5 điểm sáng đóng góp vào thắng lợi toàn diện của ngành nông nghiệp năm 2018
Khẳng định vị thế cường quốc xuất khẩu nông sản
Ngành nông nghiệp năm 2018: Thắng lợi toàn diện

THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG NÔNG SẢN

Tên bản tinFile đính kèm
Thông tin thị trường nông sản-tháng 11.2018Tải file
Thông tin thị trường nông sản-tháng 9.2018Tải file
Thông tin thị trường nông sản-tháng 8.2018Tải file
Thông tin thị trường nông sản-tháng 7.2018Tải file
Thông tin thị trường nông sản-tháng 6.2018Tải file
Thông tin thị trường nông sản-tháng 5.2018Tải file
Thông tin thị trường nông sản-tháng 4.2018Tải file

Video


Tài liệu hội thảo

© 2006 Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn - IPSARD
Số 16 Thụy Khuê - Tây Hồ - Hà nội.
Tel: 04-39722067, Fax: 84-4-39711062. Email:ipsard@fpt.vn, agroinfo@ipsard.gov.vn
Số giấy phép 234/GP-BC

Website được thiết kế và quản lý bởi