Các địa điểm trưng bày công khai tài liệu xúc tiến du học tại Nhật Bản

14/02/2007

o Trung tâm hợp tác nguồn nhân lực Việt Nam Nhật Bản (VJCC, Hà Nội)

§ Địa chỉ: Trường Đại học Ngoại thương, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

§ TEL: 04-7751-281 FAX: 04-7752-226

§ Thời gian làm việc:

Thứ Hai:9:00~11:30, 14:00~19:00

Thứ Ba ~ Năm & Bảy:9:00~11:30, 14:00~17:00

Thứ Sáu: 14:00~19:00

Giải đáp thông tin du học: từ Thứ Hai đến Thứ Sáu

o Trung tâm hợp tác nguồn nhân lực Việt Nam Nhật Bản (VJCC, Thành phố Hồ Chí Minh)

§ Địa chỉ: 10 - 12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

§ TEL: 08-822-1910 FAX: 08-822-1903

§ Thời gian làm việc: Thứ Hai ~ Thứ Sáu : 8:00 ~ 11:00, 14:00 ~ 17:00

o Trường Nhật ngữ Sakura

§ Địa chỉ: 188 Điện Biên Phủ, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh

§ TEL: 08-8200-363 FAX: 08-8201-391

§ Thời gian làm việc: Từ thứ Hai đến thứ Sáu (trừ thứ Tư) 8:00~11:00, 16:00~19:20

Riêng thứ Tư: 16:00~19:20

o Các cơ quan khác:

· JICE (Trung tâm hợp tác quốc tế Nhật Bản)

Đây là cơ quan phụ trách các kế hoạch học bổng đào tạo nguồn nhân lực.

Địa chỉ: phòng 307, tầng 5, Toàn nhà Văn phòng Trung tâm, 44B Lý Thường Kiệt, Hà Nội

TEL: 04-934-7711/12


Tin khác