Thông tin mới từ ngày 01/01/2007 cho người muốn đi du học Đức!

14/02/2007

Bạn muốn đi du học Đức? Xin lưu ý rằng từ ngày 01/01/2007 hồ sơ học vấn của bạn phải được Bộ phận kiểm tra học vấn (APS) ở Đại Sứ quán Đức tại Hà Nội thẩm tra trước khi bạn xin học tại trường đại học ở Đức và trước khi bạn nộp đơn xin thị thực ở Đại Sứ quán Đức tại Hà Nội hay ở Tổng Lãnh sự quán tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Bạn có thể tìm được các thông tin cần thiết ở đây.


Tin khác