Bộ phận kiểm tra học vấn (APS) – Hướng dẫn để làm luận án tiến sĩ

14/02/2007

APS là một bộ phận thuộc Phòng lãnh sự và thị thực của Đại sứ quán Đức tại Hà Nội. APS thẩm tra liệu sinh viên xin du học có đáp ứng được các điều kiện cơ bản để nhập học đại học tại Đức, đồng thới thẩm tra các chứng chỉ học tập. Thủ tục này được áp dụng từ ngày 01 tháng 1 năm 2007 đối với tất cả các sinh viên muốn bắt đầu học đại học ở Đức từ học kỳ mùa đông năm 2007.

Lưu ý: Những người xin du học đã nhận được một học bổng từ công qũy của CHLB Đức (ví dụ như của DAAD hoặc từ Quỹ của một Tổ chức chính trị Đức) hay của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam - MOET - được chuyên gia Đức lựa chọn ở Việt Nam không cần thông qua APS.

Những quy định được nêu trong bản hướng dẫn này dành cho

Những người xin làm nghiên cứu sinh ở một trường đại học Đức. Điều kiện để làm nghiên cứu sinh là phải có giấy đồng ý hướng dẫn của giáo sư ở một trường đại học Đức sẵn sàng.

Đối vơi những người xin làm nghiên cứu sinh, APS được thực hiện theo thủ tục đơn giản chỉ gồm có việc thẩm tra giấy tờ mà không cần phỏng vấn.

Lệ phí thẩm tra APS cho Làm luận án tiến sĩ là 50 USD. (Trong đó chưa có lệ phí nộp hồ sơ xin cấp thị thực tại Đại Sứ quán Đức ở mức tính theo đô la Mỹ hiện nay là 40 USD.) Lệ phí

APS phải được trả trước tại Vietcombank và hóa đơn trả lệ phí phải được nộp cùng hồ sơ.

Tài khoản: German Embassy, 29 Tran Phu, Hanoi,

Số tài khoản: 0011371844717

Vietcombank

Khi trả tiền tại ngân hàng, đề nghị nêu rõ tên của các Trường hợp tác và ký hiệu

APS WS/2007 (trong thời điểm hiện hành, ký hiệu này sẽ thay đổi theo thời gian).

Những hồ sơ phải nộp:

Tất cả các giấy tờ của Việt Nam đều phải nộp dưới dạng dịch công chứng sang tiếng Đức

hoặc tiếng Anh.

1. 1 đơn điền đầy đủ kèm ảnh hộ chiếu (có thể lấy mẫu đơn tại APS hoặc tải xuống từ trang Web của Đại sứ quán Đức). Đề nghị điền đơn cẩn thận bằng tiếng Đức hoặc tiếng Anh và bằng chữ in

2. 1 bản chụp chứng minh thư nhân dân (nếu có hộ chiếu, đề nghị thêm 1 bản chụp hộ chiếu)

3. Một phong bì thư trên đó ghi rõ địa chỉ có thể nhận thư trả lời, họ tên của người xin học và họ tên của người nhận thư (nếu cần thiết)

4. Giấy đồng ý nhận hướng dẫn của giáo sư ở một trường đại học hoặc ở một viện nghiên cứu Đức (1 bản gốc và 1 bản sao)

5. 1 bản dịch công chứng bằng tốt nghiệp phổ thông trung học

6. 2 bản dịch công chứng bằng tốt nghiệp đại học và bảng điểm các năm đại học

7. 1 bản sao công chứng các chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh và/hoặc tiếng Đức hoặc một bản ghi rõ thời gian tự học ngoại ngữ

8. Hóa đơn ngân hàng về việc trả lệ phí

Có thể đích thân nộp hồ sơ tại bộ phận APS tại Đại sứ quán Đức Hà Nội hoặc gửi qua bưu

điện theo địa chỉ sau:

Đại Sứ quán Đức tại Việt Nam, APS, 29 Trần Phú, Quận Ba Đình, Hà Nội

Thời gian mở cửa tiếp nhận hồ sơ nộp trực tiếp:

Thứ hai và thứ tư hàng tuần, từ 8 giờ 30 đến 11 giờ 30

Trong thời gian 4 tuần kể từ ngày nộp hồ sơ ở APS Quý vị sẽ được thông báo về kết quả kiểm tra.

Địa chỉ liên hệ của APS:

Địa chỉ: Đại sứ quán Đức, APS, 29 Trần Phú, Quận Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 04-845 38 36/7, 04-843 02 45/6

Fax: 04- 843 99 69

Email: ku-101@hano.auswaertiges-amt.de

Trang Web: www.hanoi.diplo.de

Thời gian mở cửa: Thứ hai và thứ tư hàng tuần, từ 8 giờ 30 đến 11 giờ 30


Tin khác