Ðịa chỉ, giờ mở cửa, cách thức liên hệ trong trường hợp khẩn cấp

14/02/2007

Ðại sứ quán Ðức tại Hà Nội

Địa chỉ:

29, Trần Phú

Hà Nội, Việt Nam

ÐT:

(++84-4) 845 38 36/7

(++84-4) 843 02 45/6

Fax:

(++84-4) 845 38 38

Fax (Phòng thị thực, lãnh sự, văn hóa):

(++84-4) 843 99 69

Thời gian mở cửa:

Từ thứ hai đến thứ sáu, từ 8.30 đến 11.30


Tin khác