Học bổng ngành hóa ĐH tổng hợp Geneva,Thụy Sĩ

27/03/2007

Trường ĐH tổng hợp Geneva, Thụy Sĩ thông báo cấp một suất học bổng tiến sĩ toàn phần chuyên ngành hóa phân tích.

Học bổng gồm học phí và sinh hoạt phí tại Thụy Sĩ trong bốn năm. Ưu tiên cho ứng viên có bằng cử nhân và thạc sĩ ngành hóa. Tuy nhiên, ứng viên từ ngành toán, vật lý và kỹ thuật cũng có thể tham gia dự tuyển.

Tiếng Anh IELTS từ 7 và có kinh nghiệm làm việc và/hoặc công trình nghiên cứu, biết lập trình. Ứng viên quan tâm, gửi sơ yếu lý lịch chi tiết, bằng cấp, bảng điểm các cấp về:

Prof. Dr. Michal Borkovec

Sciences II - CHIAM

University of Geneva

30, Quai Ernest-Ansermet

1211 Geneva 4, Switzerland

Email: Michal.Borkovec@unige.ch

Web: http://colloid.unige.ch

Phone: +41 22 379 6405

Fax: +41 22 379 6069

Chương trình bắt đầu từ ngày 1-5-2007.


Tin khác