Hội nghị Giao ban Lâm nghiệp năm 2007 các tỉnh phía Bắc

02/04/2007

Ngày 29 tháng 3 năm 2007, Bộ Nông nghiệp đã tổ chức Hội nghị Giao ban Lâm nghiệp năm 2007 các tỉnh phía Bắc. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cao Đức Phát chủ trì hội nghị.

Tới dự còn có Thứ trưởng Hứa Đức Nhị. Lãnh đạo và chuyên viên Cục Lâm nghiệp, Cục kiểm lâm , đại diện các tỉnh, các đơn vị lâm nghiệp toàn miền Bắc tham dự hội nghị.

Sau lời khai mạc của Bộ trưởng Cao Đức Phát, lãnh đạo Cục Lâm nghiệp giới thiệu chiến lược lâm nghiệp giai đoạn 2006-2020, đã được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định phê duyệt số 18/2007/QĐ-TTg ngày 05 tháng 2 năm 2007. Mục tiêu của chiến lược đến năm 2020 sẽ thiết lập, quản lý, bảo vệ, phát triển và sử dụng bền vững 16,24 triệu ha đất qui hoạch cho lâm nghiệp; nâng tỷ lệ đất có rừng lên 42-43% vào năm 2010 và 47% năm 2020; đảm bảo có sự tham gia rộng rãi của các thành phần kinh tế và tổ chức xã hội vào phát triển Lâm nghiệp nhằm đóng góp ngày càng tăng vào phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái , bảo tồn đa dạng sinh học và cung cấp các dịch vụ môi trường, góp phần xoá đói giảm nghèo, nâng cao mức sống cho người dân nông thôn miền núi và giữ vững an ninh quốc phòng.

Liên quan đến các hoạt động trong lĩnh vực Lâm nghiệp thời gian qua, Bộ đã có quyết định số 300/QĐ-BNN-TCCB do Bộ trưởng Cao Đức Phát ký ngày 01 tháng 02 năm 2007 về việc kiện toàn nhân sự Văn phòng thường trực Ban điều hành dự án trồng mới 5 triẹu ha rừng; công văn số 688/BNN-LN do Bộ trưởng Cao Đức Phát ký ngày 13 tháng 03 năm 2007 gửi Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố đề nghị tập trung chỉ đạo các nhiệm vụ rà soát qui hoạch lại 3 loại rừng trên địa bàn,lập kế hoạch , qui hoạch phát triển lâm nghiệp trên địa bàn đến năm 2015, công văn số 414/BNN-LN do Thứ trưởng Hứa Đức Nhị ký ngày 8 tháng 02 năm 2007 gửi Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố đề nghị rà soát xây dựng các dự án 661 cơ sở...

www.mard.gov.vn


Tin khác