Công điện khẩn của Bộ Nông nghiệp và PTNT về phòng chống dịch cúm gia cầm

04/06/2007

Ngày 30 tháng 5 năm 2007, Bộ trưởng Bộ NN & PTNT có Công điện khẩn số 21 BNN/CĐ gửi Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, lãnh đạo các Bộ, ngành về việc khẩn cấp áp dụng các biện pháp đồng bộ phòng, chống bệnh cúm gia cầm

Toàn văn Công điện như sau:

Từ đầu tháng 5 năm 2007 đến nay, 10 tỉnh, thành phố đã phát hiện các ổ dịch cúm trên gia cầm, đặc biệt đã có một trường hợp nhiễm vi rút cúm H5N1 trên người. Các ổ dịch gần đây chủ yếu trên đàn thuỷ cầm chưa được tiêm phòng vắc xin. Hiện nay diễn biến dịch rất phức tạp, nguy cơ dịch tiếp tục phát triển và lây lan diện rộng là rất cao.

Để nhanh chóng dập tắt dịch đồng thời chủ động ngăn chặn dịch lây lan, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch cúm gia cầm đề nghị các đồng chí Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, lãnh đạo các Bộ, ngành thành viên Ban chỉ đạo quốc gia khẩn trương chỉ đạo thực hiện các nội dung sau:

1/ Khôi phục và chấn chỉnh hoạt động của Ban chỉ đạo phòng chống dịch các cấp theo tinh thần "chống dịch khẩn cấp", các Ban chỉ đạo phải họp giao ban hàng tuần để thảo luận, thống nhất các biện pháp phòng, chống dịch tại địa phương; phải tổ chức kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống dịch tại cấp cơ sở.

2/ Giao trách nhiệm cụ thể cho cấp uỷ, chính quyền cơ sở, các ban, ngành và tổ chức đoàn thể của địa phương về giám sát phát hiện dịch, tổ chức thực hiện Quyết định số 17/2007/QĐ-BNN quy định về điều kiện ấp trứng và chăn nuôi thuỷ cầm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đồng thời triển khai ngay các biện pháp phòng chống dịch tổng hợp khác.

3/ Mở chiến dịch thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về phòng, chống cúm trên gia cầm, áp dụng các biện pháp phòng lây nhiễm vi rút cúm cho con người.

4/ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phân công cán bộ các đơn vị thuộc Bộ xuống hỗ trợ, đôn đốc công tác chống dịch tại các địa phương có dịch; kiên quyết không để phát sinh thêm địa phương có dịch.

5/ Ngoài các nội dung trên, đề nghị các địa phương khẩn trương chỉ đạo thực hiện các biện pháp kỹ thuật như sau:

- Khẩn trương tiến hành việc giám sát sau tiêm phòng theo sự hướng dẫn của Cục Thú y để đánh chính xác hiệu quả tiêm phòng; triển khai đồng bộ các biện pháp phòng dịch tổng hợp, trong đó đặc biệt chú trọng công tác tiêm phòng vắc xin bổ sung cho đàn gia cầm còn bỏ sót trong đợt tiêm vừa qua và gia cầm mới phát sinh để đảm bảo mức bảo hộ cần thiết đối với đàn gia cầm trên địa bàn; riêng đối với đàn vịt phải tiêm phòng 100%; công tác tiêm phòng phải đúng quy định kỹ thuật và phải trung thực;

- Giám sát chặt chẽ đàn gia cầm giống, đàn gia cầm bố mẹ tại các cơ sở ấp trứng; tăng cường kiểm tra các cơ sở ấp nở gia cầm, đóng cửa các cơ sở ấp nếu không đảm bảo các quy định về vệ sinh thú y, không chấp hành việc tiêm phòng, sử dụng trứng để ấp không có nguồn gốc rõ ràng;

- Phát động và tổ chức thực hiện "Tháng hành động vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường toàn quốc" trong tháng 6/2007;

- Chỉ đạo các lực lượng chức năng tham gia kiểm soát, xử lý việc nhập lậu, vận chuyển trái phép đàn gia cầm.

6/ Các Bộ thành viên Ban chỉ đạo Quốc gia, tuỳ theo chức năng nhiệm vụ, chỉ đạo ngành triển khai các biện pháp phòng chống dịch theo quy định./.

Bộ trưởng Cao Đức Phát (đã ký)


Tin khác