Biến động kinh tế Đông á và con đường công nghiệp hoá VN

20/11/2007

Năm 2005 là năm kỷ niệm nhiều mốc lịch sử quan trọng của Việt Nam. Đây cũng là dịp nhìn lại quá trình phát triển của đất nước trong thời gian qua; đánh giá vị trí của kinh tế, xã hội trong giai đoạn hiện nay, và vạch ra phương hướng, chiến lược, chính sách để đưa đất nước tiến lên một tầm cao mới.

Tác giả: Trần Văn Thọ

Năm xuất bản: 2005

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản chính trị quốc gia

Số trang: 309 trang

Tác giả đã đặt Việt Nam trong sự đối chiếu với các nền kinh tế Đông Á để tìm ra những lợi thế so sánh; phân tích những thách thức đến từ các nước trong khu vực, đặc biệt là từ Trung Quốc, từ đó tìm ra những chiến lược cạnh tranh thích hợp; khẳng định những yếu tố then chốt trong phát triển kinh tế như vốn, công nghệ, tri thức quản lý, thị trường, tác giả đã phác họa toàn cảnh bức tranh kinh tế Việt Nam hiện nay theo cách tiếp cận riêng của mình.

Cuốn sách này gồm 2 phần Phần 1: Biến động kinh tế Đông á và vị trí của Việt Nam Phần 2: Chiến lược công nghiệp hoá Việt Nam


Tin khác