Kê khai tài sản là một biện pháp phòng ngừa tham nhũng

06/12/2007

Đó là khẳng định của Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Tiến Hào bên lề Hội nghị tập huấn về minh bạch tài sản, thu nhập (bắt đầu thực hiện từ tháng 12/2007) cho đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành. Ông cũng nhấn mạnh thêm: "Phòng, chống tham nhũng có rất nhiều biện pháp, đây chỉ là một trong những biện pháp phòng ngừa".

* Chúng ta có nên xây dựng một lực lượng chuyên nghiệp làm công việc này không?

- Không nên đặt vấn đề xây dựng lực lượng chuyên nghiệp, bởi không thể biên chế riêng một bộ phận chuyên làm công việc này được. Việc kê khai này là một bộ phận trong hồ sơ cán bộ, người làm công tác tổ chức cán bộ phải biết. Từ trước đến nay vẫn làm, bây giờ chỉ yêu cầu đầy đủ hơn mà thôi. Đây không phải là việc đánh giá giá trị tài sản mà đây chỉ là việc kê khai thế nào cho đúng.

Bộ phận tổ chức cán bộ có trách nhiệm tổ chức, hướng dẫn kê khai, sau khi nhận lại tờ kê khai phải xem người phải kê khai đã kê khai đúng yêu cầu chưa và nếu chưa phải hướng dẫn họ kê khai lại cho đúng.

Việc kê khai này khi đi vào cụ thể nó sẽ có nhiều vấn đề khó vì có nhiều chi tiết, vì thế bộ phận tổ chức cán bộ phải nắm thật chắc quy trình, đối tượng kê khai, loại tài sản kê khai và kê khai như thế nào để hướng dẫn việc kê khai đúng theo yêu cầu.

* Xin ông cho biết dựa trên cơ sở nào để cơ quan chức năng tiến hành xác minh tài sản kê khai?

- Cơ sở để ra yêu cầu xác minh là khi có kết luận của cơ quan Kiểm tra Đảng, cơ quan Thanh tra, Kiểm toán Nhà nước, cơ quan điều tra về trách nhiệm của người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập liên quan đến hành vi tham nhũng.

Khi có tố cáo hoặc phản ánh về vấn đề tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập. Việc tố cáo, phản ánh đó phải có nội dung rõ ràng, bằng chứng cụ thể, có căn cứ để xác minh về sự không trung thực trong kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai tài sản.

Người tố cáo, phải nêu rõ họ tên, địa chỉ, cam kết hợp tác đầy đủ, cung cấp tài liệu cho cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền để phục vụ cho việc xác minh. Đối với những tố cáo mà giấu tên, mạo tên sẽ không được xem xét xác minh.

* Xin ông cho biết Thanh tra Chính phủ có dự kiến xây dựng cơ sở dữ liệu về tài sản cán bộ thông qua việc kê khai tài sản này không?

- Cơ sở dữ liệu về cán bộ, công chức hiện đã có, sau này có thể chúng tôi sẽ nghiên cứu, xem xét để bổ sung phần dữ liệu về tài sản của cán bộ, công chức.

Thưa ông, hiện nay chúng ta vẫn chưa quản lý được thu nhập của cán bộ, công chức, vậy việc kê khai này có hình thức không?

- Theo tôi, việc làm này không phải là hình thức mà là thực chất. Phòng, chống tham nhũng có rất nhiều biện pháp, đây chỉ là một trong những biện pháp phòng ngừa.

Nếu kê khai đầy đủ, trung thực sẽ tạo điều kiện thuận lợi để theo dõi sau này. Hiện chúng ta chưa quản lý được thu nhập, nhưng việc này đang được tiến hành từng bước để tiến tới quản lý thu nhập của cán bộ, công chức.

(Theo lanhdao.net)


Tin khác