"Dịch vụ mang lại lợi ích cho nông dân" của tỉnh Giang Tô

31/12/2007

Lấy xây dựng "Trung tâm dịch vụ công cộng thôn" làm điểm bắt tay, lấy "dịch vụ mang lại lợi ích cho nông dân" làm mặt bằng, thúc đẩy các yếu tố tập trung cho nông thôn, tài chính công che phủ nông thôn, văn minh thành phố vươn tới nông thôn, xây dựng xã hội hài hòa tại nông thôn.

Thành phố Khởi Đông tỉnh Giang Tô nằm ở khu vực cửa sông Trường Giang đổ ra biển nắm chắc mục tiêu xây dựng nông thôn mới, đã phát huy đầy đủ ưu thế và vai trò "phối hợp cùng xây dựng" văn minh tinh thần, lấy xây dựng "Trung tâm dịch vụ công cộng thôn" làm điểm bắt tay, lấy "dịch vụ mang lại lợi ích cho nông dân" làm mặt bằng, thúc đẩy các yếu tố tập trung cho nông thôn, tài chính công che phủ nông thôn, văn minh thành phố vươn tới nông thôn, xây dựng xã hội hài hòa tại nông thôn.

Hiện nay, 306 thôn của toàn thành phố xây dựng toàn diện Trung tâm dịch vụ công cộng thôn, triển khai hơn 10 nghìn lần hoạt động phục vụ nông dân, tập huấn cho hơn 80 nghìn nông dân, hỗ trợ hơn 2500 hộ nông dân nghèo khó, có hơn 1200 hoạt động văn hóa và thể thao tổ chức tại thôn, đã nhận được sự hoan nghênh rộng rãi của các cán bộ cơ sở nông thôn và đông đảo nhân dân.

Trong giai đoạn đầu xây dựng văn minh tinh thần mang tính toàn dân, theo yêu cầu "thành phố dẫn dắt nông thôn cùng xây dựng", thành phố Khởi Đông phát huy đầy đủ những ưu thế của các đơn vị văn minh về mặt nhân lực, tiền, của, tri thức, theo nguyên tắc tình nguyện, động viên và ủng hộ các đơn vị văn minh trên cấp thành phố kết hợp với nông thôn hoặc áp dụng những hình thức phối hợp đa bên, triển khai hoạt động thành phố và nông thôn cùng xây dựng xoay quanh "Hoạt động gió xuân mang lại lợi ích cho nông dân."

Hiện nay, 449 đơn vị văn minh toàn thành phố chia thành 48 nhóm công tác, kết nghĩa với 48 thôn tỷ lệ thôn kết nghĩa đạt 100%. Chế độ xem xét, giám sát thưởng phạt "dịch vụ tổng hợp" của các ban ngành cấp thành phố kết hợp với sự đánh giá của nhân dân, biên chế kế hoạch phục vụ, hoàn thiện cơ chế phục vụ, phong phú nội dung phục vụ, thực thi "năm công trình phục vụ" như làm giàu nhân dân, tiện lợi nhân dân, giáo dục nhân dân, làm cho nhân dân vui lòng, làm cho nhân dân yên ổn, hiệu quả phục vụ nhân dân được đưa vào nội dung bình xét, cứ nửa năm chọn ra 10 ban ngành cấp thành phố xuất sắc và 3 ban ngành kém nhất về phục vụ nông dân, công bố kết quả khảo sát để động viên hơn nữa tính tích cực và tính chủ động của các ban ngành cấp thành phố phục vụ nông dân.

Thành phố Khởi Đông còn căn cứ theo nhu cầu cơ bản, nhu cầu phát triển và nhu cầu an ninh của nông dân, bắt tay vào các mặt như lập nghiệp làm giàu, văn hóa y tế, môi trường đời sống, hòa giải mâu thuẫn cũng như cơ sở hạ tầng, triển khai toàn diện "hoạt động gió xuân mang lại lợi ích cho nông dân". Ngoài ra, kết hợp tình hình thực tế, ấn định "Ý kiến thực thi quản lý quy phạm hóa Trung tâm dịch vụ công cộng" v.v, nâng cao và mở rộng đầy đủ chức năng của 306 Trung tâm dịch vụ công cộng thôn đã hoàn thành, làm cho Trung tâm dịch vụ công cộng thực sự trở thành "Trung tâm dịch vụ tiện lợi cho nông dân, trung tâm hoạt động của đảng viên và quần chúng, trung tâm thương thảo công tác cấp thôn, trung tâm thông tin làm giàu nông dân, trung tâm tập huấn nông dân kiểu mới, trung tâm văn hóa phong phú đời sống nhân dân". Triển khai sâu sắc 9 hoạt động "về nông thôn" như đưa văn hóa, tập huấn khoa học-kỹ thuật, tuyên truyền pháp luật, y tế, thông tin việc làm, vật tư nông dụng, bảo hiểm tiền tệ, giáo dục nghe nhìn và bưu chính, thông tin viễn thông về nông thôn, làm cho nông dân toàn thành phố đã cơ bản thực hiện 6 mặt "không ra khỏi thôn" như khám chữa bệnh đơn giản và dịch vụ liên quan tới kế hoạch hóa gia đình, mua sắm vật tư nông dụng và hàng hóa thường ngày, tư vấn kỹ thuật nông nghiệp, tiêu thụ những sản phẩm nông nghiệp và sản phẩm phụ nông nghiệp, hòa giải mâu thuẫn, thông tin viễn thông và bưu chính trong việc được hưởng dịch vụ công cộng, thúc đẩy xây dựng khá giả nông thôn một cách toàn diện.

"Dịch vụ mang lại lợi ích cho nông dân" đã thúc đẩy sự phát triển kinh tế của thành phố Khởi Đông, thành phố Khởi Đông cũng đã trở thành quê hương kinh tế biển, quê hương xây dựng, quê hương giáo dục nổi tiếng Trung Quốc, lần lượt được bình chọn là 100 huyện có sức cạnh tranh kinh tế trong các huyện Trung Quốc, 100 huyện có sức cạnh tranh tổng hợp nông thôn Trung Quốc, được trao danh hiệu thành phố vệ sinh Trung Quốc, khu thí điểm sinh thái cấp quốc gia v.v, ba lần liền được bình chọn là thành phố văn minh tỉnh Giang Tô.


Tin khác