Thúc đẩy hàng nông sản chủ yếu phát triển ổn định

07/01/2008

Năm nay Trung Quốc sẽ hết sức thúc đẩy sản xuất hàng nông sản chủ yếu phát triển ổn định, phấn đấu để sản lượng lương thực ổn định ở trên 500 triệu tấn, thu nhập thuần bình quân đầu người nông dân tăng trên 6%.

Theo tin Nhân dân nhật báo Trung Quốc: Bộ trưởng Nông nghiệp Trung Quốc Tôn Chính Tài trong bài viết đăng trên Nhân dân nhật báo Trung Quốc số ra ngày 6 chỉ rõ, năm nay Trung Quốc sẽ hết sức thúc đẩy sản xuất hàng nông sản chủ yếu phát triển ổn định, phấn đấu để sản lượng lương thực ổn định ở trên 500 triệu tấn, thu nhập thuần bình quân đầu người nông dân tăng trên 6%.

Bài này viết, năm nay, Trung Quốc sẽ ổn định diện tích trồng lương thực, nâng cao mức sản lượng trên mỗi héc-ta, ưu hoá cơ cấu giống; thiết thực nắm tốt việc phòng chống các dịch bệnh động vật quan trọng như cúm gia cầm, bệnh tai xanh ở lợn v.v; bảo đảm hàng nông sản chủ yếu cung ứng cơ bản không xảy ra hiện tượng hàng không đủ bán, cố gắng thực hiện giá hàng nông sản chủ yếu không quá tăng cũng không quá sụt giá.

Bài này đồng thời chỉ rõ, năm nay, Trung Quốc sẽ tiếp tục điều chỉnh ưu hoá cơ cấu nông nghiệp, phát triển xí nghiệp hương trấn và kinh tế khu vực hai và ba, tăng cường đào tạo di chuyển công nhân ngoại tỉnh, thúc đẩy nông dân tăng thêm thu nhập bằng nhiều cách .


Tin khác