Báo cáo Gạo đặc biệt “Thị trường lúa gạo nửa đầu năm 2008 và Triển vọng sắp tới”

30/06/2008

Chưa bao giờ chủ đề về Gạo trở nên nóng hổi như hiện nay, nhằm cung cấp thông tin cho cộng đồng doanh nghiệp, các nhà hoạch định chính sách, các cơ quan nghiên cứu và tổ chức quốc tế cũng như các đối tượng độc giả quan tâm, Trung tâm Thông tin PTNNNT công bố báo cáo đặc biệt “Thị trường lúa gạo nửa đầu năm 2008 và Triển vọng sắp tới”

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm thông tin NN&PTNT, Viện Chính sách và Chiến lược NN&PTNT

- Thời điểm công bố: 25/05/2008

Báo cáo “Thị trường lúa gạo nửa đầu năm 2008 và Triển vọng sắp tới” phân tích toàn diện và cập nhật về:

- Diễn biến thị trường gạo quốc tế và thay đổi chính sách của các nước.

- Diễn biến thị trường và thay đổi chính sách của Việt Nam.

- Phân tích quan hệ chi phí đầu vào - giá cả đầu ra sản xuất lúa gạo Việt Nam 2008.

- Dự báo xu hướng thị trường và chính sách của Việt Nam và thế giới.

Báo cáo có sự tham vấn của các chuyên gia và các tổ chức dự báo thị trường hàng đầu trong nước và quốc tế. Báo cáo được thực hiện bằng hai ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh.

Mục lục:

I. THỊ TRƯỜNG GẠO VIỆT NAM: CUNG ỔN ĐỊNH, SỐT CẦU ẢO, GIÁ GẠO TĂNG VỌT

1. Sản xuất lúa gạo trong nước

2. Giá gạo trong nước

3. Phân tích chi phí đầu vào - hiệu quả đầu ra sản xuất lúa

4. Xuất khẩu gạo Việt Nam 6 tháng đầu năm 2008

5. Chuyển động doanh nghiệp xuất khẩu gạo

6. Chính sách điều hành sản xuất và thương mại lúa gạo của Việt Nam

7. Cân đối cung - cầu và dự trữ lúa gạo Việt Nam 2008

II. THỊ TRƯỜNG GẠO THẾ GIỚI NỬA ĐẦU 2008 VÀ NHỮNG YẾU TỐ TÁC ĐỘNG SẮP TỚI

1. Sản xuất, cung ứng và dự trữ lúa gạo thế giới

2. Tiêu dùng và nhập khẩu lúa gạo thế giới

3. Chính sách các nước trước biến động thị trường lúa gạo thế giới

4. Giá gạo thế giới và các yếu tố tác động

PHỤ LỤC

Tài liệu tham khảo

Các website tham khảo về sản xuất, thương mại, dự trữ lúa gạo các nước

Các website tham khảo về chính sách thương mại các nước

DANH MỤC BẢNG SỐ LIỆU

Xem thêm thông tin và đặt mua báo cáo tại đây.


Tin khác