Công văn số 5666/BNN-VP V/v đăng ký tên miền tiếng Việt cho các trang web ngành NN&PTNT

07/10/2008

Để thống nhất việc đặt tên miền tiếng Việt (không dấu) cho trang tin điện tử (website) của bộ và của các đơn vị trực thuộc Bộ/ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ trưởng Cao Đức Phát đã đồng ý với đề xuất của Trung tâm Tin học và Thống kê tại tờ trình số 291/TH ngày 8/9/2008 về việc đăng ký tên miền tiếng Việt cho các Website của đơn vị thuộc Bộ và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh thành phố.

 

Xem toàn bộ văn bản Tại đây:


Tin khác