Bài trình bày của Michael Porter ở TM HCM

08/12/2008

Bài trình bày của GS Michảl Porter

Hơn 700 nhà nghiên cứu, hoạch định chính sách vĩ mô; doanh nhân Việt Nam và các nước trong khu vực và châu lục đã có mặt tại buổi hội thảo "Cạnh tranh toàn cầu và lợi thế của Việt Nam" do Giáo sư Michael Porter trình bày tại TP.HCM 1.12. 2008

Các bạn xem bài trình bày nhé

bài trình bày Michael Porter


PQDiệu

Tin khác