Họp hội đồng nghiệm thu đề án “Phát triển thương mại nông-lâm-thủy sản đến năm 2015 và tầm nhìn 2020”.

01/06/2009

Ngày 16/10/2008, Bộ NN&PTNT đã giao cho Cục Chế biến, Thương mại Nông-lâm-thủy sản và nghề Muối (CB TM NLTS&NM) chủ trì, phối hợp với Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn (CS&CL PTNNT) và các đơn vị có liên quan xây dựng và triển khai đề án “Phát triển thương mại nông-lâm-thủy sản đến năm 2015 và tầm nhìn 2020”. Buổi họp hội đồng bảo vệ đề án diễn ra vào chiều ngày 28/05/2009 tại Hội trường 103 B6, Bộ NNPTNT. Trong hơn 20 năm Đổi mới, Thương mại nông-lâm-thuỷ sản của Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu quan trọng, có vị thế trên trường quốc tế, tạo nguồn thu ngoại tệ, tạo việc làm, đóng góp vào quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Tuy nhiên, thương mại Nông – lâm - thuỷ sản phát triển thiếu bền vững: sản phẩm chủ yếu ở dạng thô, có giá trị gia tăng thấp, hệ thống giám sát chất lượng chưa tốt. Bên cạnh đó, thị trường quốc tế biến đổi nhanh kèm theo quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng đòi hỏi Việt Nam cần có chiến lược ứng phó phù hợp với những biến động trên thị trường quốc tế.

Trước những thách thức của phát triển thương mại trong giai đoạn mới, ngày 16/10/2008, Bộ NN&PTNT đã giao cho Cục Chế biến, Thương mại Nông-lâm-thủy sản và nghề Muối (CB TM NLTS&NM) chủ trì, phối hợp với Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn (CS&CL PTNNT) và các đơn vị có liên quan xây dựng và triển khai đề án “Phát triển thương mại nông-lâm-thủy sản đến năm 2015 và tầm nhìn 2020”.

Sau khi bảo vệ ý kiến trước Hội đồng Ban chỉ đạo đề án, và tiếp thu ý kiến của các Bộ, ngành, cục, vụ,… phiên họp nghiệm thu đề án “Phát triển thương mại nông- lâm- thủy sản đến năm 2015 và tầm nhìn 2020” đã diễn ra vào chiều ngày 28/05/2009 tại Hội trường 103 B6, Bộ NNPTNT. Phiên họp do ông Lê Xuân – Cục trưởng Cục CB TM NLTS&NM điều hành và có sự tham gia của các thành viên hội đồng:

1. Ông Nguyễn Văn Nam – Nghiên cứu viên cao cấp, Viện Nghiên cứu thương mại,

2. Bà Nguyễn Thị Hồng – Phó Vụ trưởng, Vụ Kế hoạch – Bộ NN & PTNT

3. Ông Chu Tiến Quang – Trưởng ban Nông nghiệp, Viện Quản lý kinh tế Trung ương

4. Ông Nguyễn Viết Chiến – Giám đốc Trung tâm Tin học thống kê, Bộ NN & PTNT

5. Bà Trần Thị Miêng – Phó Cục trưởng, Cục CB TM NLTS&NM

Các thành viên hội đồng và những thành viên tham dự buổi bảo vệ đề án đã đưa ra nhiều ý kiến đóng góp dưới góc độ chuyên môn. Viện CS&CL PTNNT – đơn vị tư vấn thực hiện đề án – sẽ tiếp thu các ý kiến đóng góp, tiến hành chỉnh sửa, hoàn thiện bản đề án và trình Bộ trưởng Bộ NN & PTNT phê duyệt trong tháng 6/2009.
AGROINFO

Tin khác