Cuộc họp bàn về hợp tác phát triển giữa IPSARD và lãnh đạo Bộ Nông Nghiệp Lào

25/06/2009

Ngày 23/6/2009, tại hội trường IPSARD, đã diễn ra cuộc meeting bàn giữa IPSARD và Lãnh đạo Bộ nông nghiệp Lào về vấn đề Việt Nam hợp tác hỗ trợ Lào trong phát triển mô hình Hợp tác xã nông nghiệp. Tham dự buổi họp có đại diện lãnh đạo IPSARD gồm Phó viện trưởng IPSARD TS. Dương Ngọc Thí chủ trì buổi họp, Giám đốc trung tâm CAP- bà Phạm Thị Ngọc Linh, cùng các trưởng, phó bộ môn; và đoàn đại biểu lãnh đạo phía Lào, do ông Linkham Douangsavanh- giám đốc AFPRC, NAFRI làm trưởng đoàn. Trong buổi họp còn có sự tham dự của ông Lương Quốc Đoàn- đại biểu từ hội nông dân Việt Nam.

Tại cuộc họp, ông Lê Đức Thịnh, trưởng bộ môn Thể chế nông thôn IPSARD đã trình bày về hệ thống mô hình hơp tác xã và xu hướng phát triển mô hình này tại Việt Nam. Ông Lương Quốc Đoàn thay mặt hội nông dân, giới thiệu về hội cũng như vai trò, chức năng của hội tham gia trong mô hình hợp tác xã nông nghiệp.

Về phía Lào, ông Linkham cũng đã thay mặt đoàn lãnh đạo sang làm việc, trình bày về chiến lược phát triển nông nghiệp nói chung và chiến lược phát triển các tổ chức nông nghiệp, nông dân nói riêng của Lào trong ngắn hạn và dài hạn. Ông Linkham bày tỏ mong muốn hợp tác với Việt Nam để phát triển mô hình hợp tác xã nông nghiệp tại Lào trong tương lai và hợp tác lâu dài giữa hai nước trong phát triển nông nghiệp.

Hai bên cũng đã tiến hành thảo luận trực tiếp về các vấn đề khung tổ chức liên quan trong hợp tác. Buổi họp đã đi đến kết quả khả quan về triển vọng hợp tác giữa IPSARD và Bộ nông nghiệp Lào. Theo đó, trước mắt, phía Lào sẽ cung cấp cho IPSARD những số liệu thống kê cần thiết để hai bên có thể đi đến đồng thuận một khung hợp tác chung, để có thể tiếp tục họp bàn cụ thể hơn về nội dung hợp tác trong tương lai.
AGROINFO

Tin khác