Thông tin thị trường - nhân tố quyết định thắng lợi

22/09/2009

AGROINFO - Trong nền kinh tế thị trường và sự bùng nổ của thông tin, truyền thông, để tồn tại trên thương trường, không còn lựa chọn nào khác là cập nhật nhanh chóng và chính xác các nguồn thông tin... Trả lời phỏng vấn "Bàn tròn" Chiến lược xuất khẩu nông sản, Thạc sĩ Phạm Quang Diệu, Giám đốc Trung trung tâm Thông tin Phát triển Nông nghiệp - Nông thôn (AGROINFO/IPSARD) đã khẳng định: "Dự báo thị trường là khâu then chốt".

 
 Điều hành xuất khẩu nông sản sao cho các nhà đều được lợi, nhất là nhà nông, đó không là một việc đơn giản.

Thạc sỹ Phạm Quang Diệu đã chỉ ra những lợi thế to lớn của việc nắm vững thông tin thị trường. Các tác nhân tham gia vào thị trường muốn giành thế chủ động và thắng lợi trong kinh doanh thì cần nắm được những thông tin có tính dự báo.

 
 Thông tin là nhân tố quyết định thành bại trên thị trường

"Để vận hành nền kinh tế trong cơ chế thị trường, đối với các cấp quản lý nhà nước, thông tin dự báo giúp cho việc hình thành một chiến lược đầu tư hiệu quả cho công tác nghiên cứu khoa học, xây dựng cơ sở hạ tầng, hoặc tổ chức sản xuất, giúp hình thành các chính sách thích hợp để bảo vệ, hỗ trợ sản xuất trong nước. Đối với người sản xuất, kinh doanh, dự báo thị trường giúp giúp đưa ra quyết định hợp lý về đầu tư, tổ chức sản xuất, kinh doanh, chọn thị trường thích hợp."

 AGROINFO

Tin khác