Kế hoạch thực hiện chương trình ARD SPS

26/02/2009

Sẽ có một giai đoạn tiền khởi động để giải quyết một số vấn đề tồn tại nhằm giúp giai đoạn khới động thực sự có thể tập trung vào các vấn đề thực sự như: xây dựng hướng dẫn, thủ tục hành chính chi tiết và kế hoạch thực hiện cụ thể.

Giai đoạn tiền khởi động

Trong giai đoạn tiền khởi động sẽ tiến hành một số hoạt động để hỗ trợ khởi động Hợp phần tỉnh. Cụ thể là thông qua Chương trình hỗ trợ ngành nông nghiệp hiện thời, Đại sứ quán Đan Mạch sẽ hỗ trợ việc chuẩn bị các hướng dẫn và thủ tục quản lý và hành chính.

Các hoạt động cấp thiết nhất sẽ được thực hiện trong nửa năm sau của năm 2006 và đầu năm 2007 là:

• Các quy trình cấp vốn chi tiết ở cấp chương trình và cấp tỉnh.

• Dự thảo hướng dẫn tài chính và Cẩm nang tài chính.

• Dự thảo hướng dẫn quản lý bao gồm trách nhiệm cụ thể, quy trình công tác ... của Ban Điều phối huyện.

• Tiếp tục hoàn thiện các chỉ số và hệ thống Theo dõi và đánh giá trong quá trình thực hiện khảo sát hiện trạng đầu kỳ.

• Xác định các đơn vị cung cấp dịch vụ có thể hoạt động tại các tỉnh.

• Tại tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông thực hiện nghiên cứu cách gắn kết những người nhập cư từ các dân tộc thiểu số phía Bắc tham gia vào các hoạt động của chương trình.

• Đánh giá nhu cầu đào tạo của cán bộ hành chính tại các tổ chức địa phương và xác định các cơ sở đào tạo đã có. Hoạt động này đặc biệt cần thiết cho các cán bộ kế toán cấp tỉnh và huyện và sẽ phải bao gồm cả đào tạo đánh giá năng lực mua sắm trên cơ sở phối hợp với Đại lý mua sắm do Danida chỉ định.

• Dự thảo mẫu quy chế, quy định cho quỹ phát triển xã và thôn bản giúp triển khai nhanh chóng và có hiệu quả (trong khi Quy chế thực sự sẽ được xây dựng và thông qua trước khi hình thành quỹ phát triển thôn bản).

• Xây dựng cẩm nang và hướng dẫn cho:

Công tác hỗ trợ các nhóm nông dân sở thích

Các phương pháp và cách thức tiếp cận trong tập huấn

Sử dụng tri thức địa phương

• Nghiên cứu để hình thành các nhóm nghiên cứu liên ngành về nghiên cứu sáng tạo cho miền núi theo chủ đề.

• Nếu Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn yêu cầu, sẽ có một tư vấn về xây dựng các đề cương cho công tác phát triển chính sách, đặt trọng tâm vào các khu vực miền núi về khuyến nông, sau thu hoạch, quản lý sâu bệnh tổng hợp, phát triển ngành hạt giống và phát triển vật nuôi.

• Do trong mô tả hợp phần trung ương chưa có kế hoạch thực hiện, giai đoạn tiền khởi động sẽ thực hiện nhiệm vụ này.

Giai đoạn khởi động

Để đảm bảo có đủ vốn hỗ trợ ngay khi bắt đầu chương trình bởi đây là thời điểm có nhiều nhu cầu về chi phí thành lập văn phòng .v.v… ngân sách cho giai đoạn khởi động nên được cơ quan có thẩm quyền thích hợp phê duyệt trước khi chương trình bắt đầu. Sau đó vốn sẽ được chuyển xuống tỉnh ngay khi chương trình bắt đầu và chi tiêu khi cần thiết.

Việc thực hiện chương trình sẽ được bắt đầu bằng một giai đoạn khởi động 6 tháng vào nửa năm sau của năm 2007 với một loạt các hoạt động chuẩn bị như sau:

Hợp phần trung ương

Hợp phần này sẽ có một giai đoạn khởi động 6 tháng để hình thành hệ thống quản lý, xây dựng điều khoản giao việc hỗ trợ cho các Vụ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, xây dựng quy trình cấp vốn cho nghiên cứu, xây dựng kế hoạch 5 năm và một kế hoạch chi tiết cho năm đầu tiên.

Đối với đầu ra 2 (Nghiên cứu sáng tạo) 30-50% vốn nghiên cứu sẽ được thống nhất và lên kế hoạch ngay trong giai đoạn khởi động. Các phần khác sẽ được quyết định trong khi thực hiện dự án và trên cơ sở đấu thầu công khai. Các viện nghiên cứu tham gia có thể thuộc hoặc không thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, thuộc khu vực tư nhân hoặc nhà nước.

Hội đồng cố vấn Khoa học và Hội đồng phản biện (được lựa chọn và tổ chức trong giai đoạn khởi động) sẽ quyết định duyệt các đề xuất theo các tiêu chí nêu trong cẩm nang hướng dẫn sẽ được xây dựng trong giai đoạn đầu thực hiện dự án và được Ban chỉ đạo chương trình phê duyệt.

Hướng dẫn cụ thể về các ưu tiên và tiêu chí lựa chọn các đề xuất nghiên cứu sáng tạo sẽ được xây dựng trong trong giai đoạn khởi động và được giám sát chặt chẽ và đánh giá trong quá trình thực hiện chương trình.

Hợp phần tỉnh

• Hoàn tất việc xây dựng, chuẩn bị các hệ thống hành chính

• Hoàn tất các quy trình quản lý chung, các quy chế quản lý và sử dụng các quỹ phát triển xã và thôn bản

• Xúc tiến một số công tác chuẩn bị cho các đơn vị cung cấp dịch vụ chủ yếu để cho họ có thời gian xác định và huy động giảng viên

• Đánh giá nhu cầu đào tạo giảng viên nguồn

• Đào tạo giảng viên nguồn (ToT) cho cán bộ nòng cốt của tỉnh, các huyện, các cơ quan đoàn thể và khu vực tư nhân, những người này sẽ là một bộ phận của nhóm giảng viên và nhóm hỗ trợ trong tương lai. Nhóm này gồm có cán bộ chính quyền và các tổ chức phi chính phủ. Số lượng cán bộ dự kiến được đào tạo như sau: 30 người cấp tỉnh, 15 người của mỗi huyện mục tiêu và 5 người từ mỗi huyện không phải là huyện mục tiêu, tổng cộng là 85 người. Nội dung đào tạo sẽ là đào tạo về phương pháp đào tạo có sự tham gia, phương pháp Nông dân tập huấn cho Nông dân (Các lớp học đầu bờ), lập kế hoạch đào tạo, lập kế hoạch từ dưới lên và các chủ đề kỹ thuật cụ thể, ngoài ra còn bao gồm các các chuyến tham quan các tỉnh khác đã có kinh nghiệm về các vấn đề này.

• Xây dựng kế hoạch thực hiện cho giai đoạn 5 năm, bao gồm một kế hoạch chi tiết và ngân sách cho năm 2008. Cần sử dụng các tài liệu được xây dựng trong quá trình chuẩn bị để xây dựng kế hoạch và điều chỉnh các hoạt động và phương pháp tiếp cận cho các đầu ra khác nhau. Các báo cáo thiết kế chương trình và đặc biệt là 5 nghiên cứu được nêu trong phần giới thiệu sẽ trình bày một số chi tiết và hướng dẫn cụ thể. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng một số đề xuất trong các báo cáo thiết kế chương trình đã được thay đổi.

• Xây dựng các chỉ số cụ thể

• Xây dựng hệ thống theo dõi

• Lựa chọn các xã trong các huyện mục tiêu để bắt đầu chương trình

• Lựa chọn một đơn vị cung cấp dịch vụ để bắt đầu cho việc tổ chức các nhóm nông dân sở thích tại các huyện được chọn.

• Bắt đầu thành lập các Nhóm Nông dân sở thích và khởi động công tác tập huấn.

• Khảo sát hiện trạng đầu kỳ năm 2006/07 phục vụ mục tiêu theo dõi

Chiến lược thực hiện được tiến hành theo cách thức dần dần mở rộng số các xã tham gia các hoạt động, song cũng không ngừng điều chỉnh chiến lược thực hiện này dựa trên những bài học đúc rút được.


Trích: Văn Kiện chương trình ARD SPS

Tin khác