Họp nhóm các chuyên gia Tư vấn và Nghiên cứu Quỹ nghiên cứu kinh tế chính sách vùng cao.

17/03/2009

Sáng ngày 17/03/2009, tại hội trường Viện CS & CL PTNNNT, Tiểu phần 1 - Hợp phần Trung ương Dự án “Hỗ trợ Chương trình phát triển nông nghiệp và nông thôn (ARD SPS) giai đoạn 2007-2012” đã tổ chức buổi họp nhóm các chuyên gia Tư vấn và Nghiên cứu Quỹ nghiên cứu.

Buổi họp đã tập trung vào một số vấn đề trọng tâm như:

- Giới thiệu tổng quan về dự án và quỹ Nghiên cứu

- Hoàn thiện và công bố danh sách 2 nhóm chuyên gia (Tư vấn và Nghiên cứu)

- Thảo luận và lấy ý kiến thống nhất của các chuyên gia về:

+ Cơ chế tổ chức và hoạt động của 2 nhóm Tư vấn và Nghiên cứu

+ Chương trình và ưu tiên nghiên cứu 2009

- Chia nhóm và phân công thực hiện công việc

Tại buổi họp, ban quản lý hợp phần trung ương cũng đã nhận được rất nhiều sự đóng góp ý kiến quý báu cho Quỹ nghiên cứu kinh tế chính sách vùng cao:

GS. Nguyễn Lân Dũng cho rằng: hiện nay diện tích đất trống đồi trọc rất lớn cần phải có chính sách quản lý và phát triển hiệu quả diện tích rừng.

Nhà văn Nguyên Ngọc cũng bức xúc trước hiện tượng nhập cư ồ ạt tại Tây Nguyên, gây nên việc biến động về văn hoá, xã hội cần có những chính sách hạn chế tác động tiêu cực của hiện tượng này.

Buổi họp kết thúc vào 12h00 cùng ngày./


(AGROINFO)

Tin khác