Đại hội Đoàn IPSARD: Đổi mới và sáng tạo

09/10/2009

AGROINFO - Ngày 9-10-2009, Đại hội lần thứ I Đoàn TNCS HCM Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp - Nông thôn đã được tổ chức...

Đây là Đại hội có ý nghĩa quan trọng trong hoạt động Đoàn của Đoàn Viện. Sau một thời gian được thành lập, Ban chấp hành lâm thời đã tổ chức và lãnh đạo phong trào Đoàn đạt được nhiều kết quả tích cực. Để đẩy mạnh công tác phong trào, phù hợp với tình hình nhiệm vụ mới, cần có Ban chấp hành chính thức.

Đại Hội đã tổng kết đánh giá lại hoạt động của phong trào Đoàn trong thời gian qua, nhìn nhận thẳng thắn những mặt được và chưa được của phong trào, cũng như sự lãnh đạo của Ban chấp hành lâm thời.

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành khóa I, có 7 đồng chí: Phạm Hoàng Ngân, Đào Đức Huấn, Lưu Văn Huy, Hồ Thị Hải Vân, Ngô Sĩ Đạt, Nguyễn Nghĩa Lân, Bùi Quang Nguyên.

Đại Hội đã vạch ra phương hướng, nhiệm vụ và chiến lược hoạt động của Đoàn IPSARD trong nhiệm kỳ tới.

Đồng chí Bùi Quang Nguyên khai mạc Đại Hội

 

Đồng chí Dương Ngọc Thí, Phó Viện trưởng IPSARD phát biểu

Đồng chí Trần Gia Long Bí thư Đoàn TNCSHCM Bộ NN&PTNT phát biểu

Đồng chí Phạm Hoàng Ngân phát biểu ý tưởng tổ chức phong trào đoàn

Ban chấp hành mới ra mắt

AGROINFO

Tin khác