Giới thiệu báo cáo: Ảnh hưởng của suy thoái kinh tế đến hộ nông thôn

15/11/2009

AGROINFO - Theo yêu cầu của UBKT của Quốc hội cung cấp thông tin về ảnh hưởng của suy thoái kinh tế đến hộ nông thôn và việc triển khai chính sách hỗ trợ lãi xuất vốn vay đối với NNNT, nhóm nghiên cứu của IPSARD thực hiện báo cáo phục vụ kì họp Quốc hội tháng 10/2009.

Báo cáo do nhóm nghiên cứu của IPSARD, trực tiếp là Trung tâm Phát triển nông thôn (Rudec) thực hiện, Trung tâm Phát triển nông thôn bền vững (SRD), Trung tâm nghiên cứu Khoa học Nông vận - Ban Tuyên huấn Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và tổ chức ActionAid hỗ trợ thực hiện.

Tình trạng lạm phát và mất cân đối kinh tế vĩ mô của nền kinh tế Việt Nam bắt đầu từ đầu năm 2008 cộng thêm cuộc khủng hoảng kinh tế bắt đầu từ cuối năm 2008 đã gây những tác động xấu lên các ngành kinh tế, ảnh hưởng trực tiếp lên đời sống của người dân. Chính phủ Việt Nam đã đưa ra nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ giảm các tác động xấu. Các chính sách này đã bước đầu phát huy hiệu quả, nhưng người dân nông thôn vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong sản xuất và đời sống, đặc biệt là hộ nông dân. Để có chính sách hỗ trợ phù hợp, cần phải có những báo cáo, thông tin phản hồi làm, cơ sở đó đưa ra được những chính sách.

Báo cáo của IPSARD đã góp tiếng nói quan trọng vào quá trình hoạch định chính sách

Theo yêu cầu của UBKT của Quốc hội thông tin về ảnh hưởng của suy thoái đến hộ nông thôn và việc triển khai thực chính sách hỗ trợ lãi xuất vốn vay đối với nông nghiệp, nông thôn, phục vụ cho Quốc hội trong kì họp tháng 10/2009, nhóm nghiên cứu của Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn, mà trực tiếp là Trung tâm Phát triển nông thôn (Rudec), được sự hỗ trợ của Trung tâm Phát triển nông thôn bền vững (SRD), Trung tâm nghiên cứu Khoa học Nông vận - Ban Tuyên huấn Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và tổ chức ActionAid tổ chức thu thập thông tin, khảo sát đánh giá tác động của suy thoái kinh tế lên hộ nông thôn và việc thực hiện một số chính sách kích cầu NNNT.

Nhóm nghiên cứu đã phối hợp với Trung tâm nghiên cứu Khoa học Nông vận - Ban Tuyên huấn Trung ương Hội Nông dân Việt Nam để thu thập thông tin tự đánh giá của nông dân tại 8 tỉnh là Lạng Sơn, Bắc Kạn, Nam Định, Nghệ An, Quảng Nam, Bình Thuận, Đắk Lắk, An Giang, đại diện cho các vùng sinh thái. Tại mỗi tỉnh, chọn 4-7 huyện đại diện cho tỉnh và lấy ý kiến đánh giá của tất cả các xã thuộc huyện lựa chọn.

Ngoài ra, nhóm nghiên cứu đã khảo sát thực địa nhanh 3 tỉnh là Bắc Kạn, Nam Định, Đắk Lắk nhằm tìm hiểu sâu hơn về ảnh hưởng của suy thoái kinh tế đến khu vực nông thôn và việc thực hiện chính sách. Đắk Lắk, đại diện cho vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa lớn, quy mô sản xuất của hộ lớn, là tỉnh mà sản xuất nông nghiệp là chủ yếu. Ngược lại, Bắc Kạn đại diện cho miền núi, hoạt động sản xuất nông nghiệp nhỏ, lẻ, tự cung tự cấp là chính, nhiều đồng bào dân tộc và có đời sống khó khăn. Các xã khảo sát ở Nam Định đại diện cho sản xuất nông nghiệp vùng ĐBSH, các xã có nhiều lao động di cư và hoạt động công nghiệp, TTCN trên địa bàn phát triển. Ngoài các thông tin từ báo cáo của Hội Nông dân các xã và từ khảo sát thực địa tại 3 tỉnh, báo cáo này còn sử dụng các thông tin đến từ các khảo sát thực địa khác mà Viện CS và CL PTNNNT đã thực hiện.

Báo cáo có 3 nội dung chính: Ảnh hưởng suy thoái-Kết quả chính sách-Nhu cầu chính sách

Phần 1: Đánh giá ảnh hưởng của suy thoái kinh tế lên hộ nông thôn trên các mặt: lao động việc làm, sản xuất nông nghiệp, tiêu thụ sản phẩm, hiệu quả sản xuất, thu nhập và đời sống của hộ nông thôn.

Phần 2: Đánh giá việc triển khai một số chính sách hỗ trợ của chính phủ, đối tượng được hưởng lợi và khó khăn trong triển khai chính sách này. Phần 3: Từ các kết quả đánh giá ở phần 1 và 2, phần này đưa ra các đề xuất chính sách hỗ trợ nông thôn, nông dân nhằm giúp hộ nông thôn vượt qua khó khăn, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống sau khủng hoảng.

Hoàng Ngân (AGROINFO)

 

 

Báo cáo tham khảo chính sách IPSARD số 5- Tháng 10/2009- Tiếp nối…

Tháng 3/2009, Viện Chính sách và Chiến lược PTNNT phối hợp với Hội Nông dân, với sự hỗ trợ của Tổ chức Phát triển Hà Lan (SNV) tại Việt Nam đã tổ chức thu thập thông tin và lập báo cáo đánh giá tác động của khủng hoảng kinh tế lên đời sống của người dân nông thôn trình Ủy ban Kinh tế của Quốc hội phục vụ kỳ họp lần 1, tháng 5/2009 năm 2009 của Quốc hội. Thông tin đánh giá được thu thập từ tất cả các xã thuộc 4 tỉnh (Nam Định, Lạng Sơn, An Giang và Bình Thuận). Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng khu vực nông thôn chịu ảnh hưởng trên các khía cạnh sau: i) mất lao động việc làm; ii) giảm chi tiêu sinh hoạt đời sống của hộ nông dân; iii) sản xuất nông nghiệp bị ảnh hưởng tiêu cực trên một số mặt như nuôi trồng thủy sản, đầu tư cho trang trại,...

Ngày 11 tháng 12 năm 2008 Chính phủ đã ra Nghị quyết 30/2008/NQ-CP về những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng tưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội. Thực hiện Nghị quyết 30, gói chính sách kích cầu đã được Chính phủ ban hành nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, HTX, hộ gia đình và cá nhân giải quyết các khó khăn trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế. Một trong các biện pháp trong gói kích cầu này là hỗ trợ lãi xuất vay vốn tín dụng ngắn hạn, trung hạn và dài hạn, vốn vay cho sản xuất nông nghiệp,…từ tháng 3/2009 đến hết tháng 12/2009. Theo yêu cầu của UBKT của Quốc hội, IPSARD tiếp tục thực hiện thu thập thông tin và báo cáo về ảnh hưởng của suy thoái đến hộ nông thôn và việc triển khai thực chính sách hỗ trợ lãi xuất vốn vay của chính phủ đối với nông nghiệp, nông thôn.

Báo cáo “Ảnh hưởng của suy thoái kinh tế đến hộ nông dân” do IPSARD thực hiện đã kịp thời cung cấp những thông tin phục vụ cho Quốc hội trong kì họp tháng 10/2009.

Để biết thêm thông tin về Báo cáo xin liên hệ:
Trung tâm Thông tin - Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển NNNT (AGROINFO/IPSARD)
Email: doithoaichinhsach@agro.gov.vn: www.ipsard.gov.vn, www.agro.gov.vn

Website


Tin khác