Công bố báo cáo Điều tra cơ bản và báo cáo Đánh giá giữa kỳ Chương trình 135 giai đoạn II

19/11/2009

AGROINFO – Ngày 19-11-2009, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc đã tổ chức Hội nghị công bố báo cáo điều tra cơ bản và báo cáo đánh giá giữa kỳ Chương trình 135 giai đoạn II, năm 2006-2008...

Các điều tra và đánh giá quá trình thực hiện chương trình 135 được thực hiện hằng năm. Các chuyên gia độc lập sẽ thực hiện quá trình đánh giá này và công bố báo cáo vào cuối năm để giám sát quá trình thực hiện.

 
 Đồng chí Hà Hùng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc khai mạc hội nghị. Ảnh: KG

Báo cáo Điều tra cơ bản và Đánh giá giữa kỳ lần này được thực hiện công phu, nhận được nhiều ý kiến phản hồi từ các Bộ - Ngành, các cơ quan tư vấn và các tổ chức phi chính phủ.

 
 Ông Ngô Huy Liêm Chuyên gia kỹ thuật cao cấp của UNDP trình bày những phát hiện chính trong đánh giá giữa kỳ chương trình 135. Ảnh KG

Thông qua hai báo cáo này, diện mạo phát triển của nông thôn trong chương trình 135 được thể hiện chi tiết. Để thực hiện quá trình “Đối thoại Chính sách”, IPSARD sẽ phản ánh lại kết quả của các báo cáo này.

AGROINFO (KG)


Tin khác