Hướng dẫn kỹ thuật đánh giá môi trường chiến lược cho các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch vùng cao

20/11/2009

AGROINFO – Ngày 20/11/2009, tại Viện Chính sách và Chiến lược phát triển Nông nghiệp nông thôn (Hà Nội) đã diễn ra hội thảo tham vấn về Khung hướng dẫn Đánh giá môi trường chiến lược.

Hội thảo diễn ra trong khuôn khổ dự án “Hỗ trợ phát triển nông nghiệp nông thôn vùng cao” của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, được tài trợ bởi Cơ quan hỗ trợ phát triển quốc tế Đan Mạch (DANIDA). Nhóm nghiên cứu chuyên môn của Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn được giao nhiệm vụ xây dựng bản Hướng dẫn kỹ thuật Đánh giá Môi trường Chiến lược áp dụng cho Phát triển Nông nghiệp Nông thôn vùng cao.

Vấn đề về "đối tượng tham vấn" được nhiều đại biểu

quan tâm, đóng góp ý kiến

Mục đích chính của buổi hội thảo là nhằm tham vấn ý kiến của các chuyên gia và cán bộ nghiên cứu về khung hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược cho phát triển nông nghiệp nông thôn khu vực này. Từ các ý kiến đóng góp, khung hướng dẫn sẽ được chỉnh sửa bổ sung để hoàn thiện hơn.

Các đại biểu sôi nổi thảo luận

Phát biểu ý kiến trong hội thảo, ông Lê Hoài Nam, Vụ Đầu tư, bộ Tài nguyên môi trường cho rằng: “Điều quan trọng là phải xác định rõ mục tiêu môi trường của ngành nông nghiệp. Với vấn đề tham vấn, nên chỉ ra là cần tham vấn ở bước vào trong đánh giá môi trường chiến lược? Các cấp khác nhau thì có đối tượng tham vấn khác nhau. Và các phương pháp tham vấn thì sẽ phù hợp với từng đối tượng…”

Ông Lê Hoài Nam,Vụ Đầu tư- Bộ Tài nguyên Môi trường
Các đại biểu đã đóng góp ý kiến sôi nổi về các vấn đề xung quanh khung hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược cho phát triển nông nghiệp nông thôn vùng cao như đối tượng áp dụng của hướng dẫn, các vấn đề tham vấn…

Ông Michael J.Akester, Cố vấn Cao cấp về lập kế hoạch và chương trình, Hợp phần Tăng cường năng lực quản lý hành chính ngành thuỷ sản, nhấn mạnh “Cần chú ý đến tính đa ngành trong quá trình phân tích, đánh giá. Từ đó, hướng đến mở rộng tiếp cận với các ngành, lĩnh vực khác”.

AGROINFO


Tin khác