Họp ban chỉ đạo hợp phần Trung ương năm 2010

16/04/2010

Sáng nay, tại hội trường nhà B6 - Bộ Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn đã diễn ra cuộc họp của Ban chỉ đạo hợp phần Trung ương năm 2010 Dự án “Hỗ trợ chương trình phát triển nông nghiệp và nông thôn (ARD SPS) giai đoạn 2007 – 2012. Tham dự và làm chủ toạ cuộc họp này gồm có: Ông Bùi Bá Bổng - Thứ trưởng Bộ Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam- Đồng trưởng ban chỉ đạo; Bà Tove Degnbol – Phó Đại sứ Đan Mạch - Đồng trưởng ban chỉ đạo; Ông Đặng Kim Sơn - Viện trưởng - Viện chính sách và chiến lược PTNNNT cùng các bên liên quan.

Tại cuộc họp này, Tiến sĩ Đặng Kim Sơn - Viện trưởng - Viện chính sách và chiến lược PTNNNT đã báo cáo kết quả thực hiện hợp phần Trung ương năm 2009, nếu nhữn khó khăn còn tồn tại và đề xuất một số hoạt động cho năm 2010. Theo đó, trong năm 2009, tiểu hợp phần 1 là: “Xây dựng chính sách chiến lược” do Viện chính sách và chiến lược PTNNNT thực hiện, đã hỗ trợ quá trình đổi mới thể chế của IPSARD bằng các hoạt động xây dựng chiến lược phát triển dài hạn cho Viện, ban hành các quy chế quản lý, kế hoạch đào tạo, quy hoạch sắp xếp lại cán bộ, cải thiện môi trường làm việc, mua sắm trang thiết bị. Trong năm 2009, có 4 nghiên cứu của Viện đã bước đầu được triển khai. Trang Web của tiểu hợp phần tiếp tục được cập nhật và nâng cấp trở thành một kênh cung cấp và trao đổi thông tin và đối thoại chính sách của dự án. Cùng với đó là một loạt các báo cáo thường niên và các bản tin về nông nghiệp nông thôn được hoàn thành. Hơn thế nữa, cuộc điều tra nông hộ năm 2008 đã thực hiện xong, nhờ đó hệ thống giám sát nông hộ được xây dựng và bước đầu cung cấp thông tin…

Bên cạnh đó là tiểu hợp phần 2: Các phương pháp tiếp cận mới cho sinh kế nông thôn bền vững miền núi do Vụ Khoa Học Công Nghệ thực hiện cũng đã thu được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Trong năm 2009, tiểu hợp phần 2 đã rà soát và lựa chọn được16 đề tài nghiên cứu phù hợp với mục tiêu của dự án. Dựa trên kết quả đấu thầu giai đoạn một, 7 đề tài được phân bổ ch cho các đơn vị không thuộc Bộ Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn, 5 để tài được giao cho các đơn vị thuộc Bộ.


Theo kết quả báo cáo cho thấy, tiến độ giải ngân trong cả năm 2009, tiểu hợp phần 1 đạt 80% kế hoạch đề ra, tiểu hợp phần 2 đạt 10 % kế hoạch.


Để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc còn gặp phải Tiến sĩ Đặng Kim Sơn đề xuất Ban chỉ đạo hợp phần Trung ương cho huy động một chuyên gia kỹ thuật, có kinh nghiệm và quan hệ tốt với địa phương để thực hiện chương trình; Mong Đại sứ quán sớm xem xét và phê duyệt cac TOR chuyên gia tư vấn kỹ thuật trong và ngoài nước để các hoạt động năm 2010 được tiến hành đúng kế hoạch, nhất là đối với hoạt động nghiên cứu đề tài cao su; Để thực hiện nghị quyết tam nông, xin đề nghị huy động dòng kinh phí cho hoạt động  hỗ trợ các Cục, Vụ khác của Bộ NN & PTNT xây dựng phổ biến chính sách và chiến lược của Bộ theo định hướng miền núi, giảm nghèo để hỗ trợ cho hoạt động xây dựng mô hình PT NT; Sớm bổ sung 1,7 tỷ VND để hoạt động năm 2010 được thực hiện theo đúng tiến độ; Xin chuyển 600 triệu của hoạt động 5.2 Hệ thống giám sát nông hộ sang hoạt động xây dựng mô hình nông thôn mới thử nghiệm ở Đắk Nông gồm hai hoạt động, hỗ trợ nông dân liên kết thị trường và phát triển quản lý rừng cộng đồng...

Phát biểu ý kiến tại cuộc họp này, Thứ trưởng Bộ NN & PTNT – Bùi Bá Bổng cho biết: Nếu đem kết quả đạt được trong năm 2009 so sánh với năm 2008 thì thấy rõ ràng đây là một sự cố gắng rất lớn của cả hai tiểu hợp phần. Chúng tôi hoan nghênh những ý kiến đề xuất và đánh giá cao sự giúp đỡ của Đại sứ quán Đan Mạch.


AGROINFO


Tin khác