Khung chính sách cho ngành thủ công Việt Nam

15/06/2010

AGROINFO – Từ ngày 15 đến 16-6-2010, tại Hà Nội, Hội thảo “Lồng ghép giá trị vào kế hoạch phát triển làng nghề thủ công cho phát triển bền vững” đã được tổ chức.

Hội thảo này là hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án xây dựng “Khung chính sách cho ngành thủ công ở Việt Nam, tập trung vào các nghề thủ công truyền thống ở 5 Di sản thế giới. Đây là một hoạt động do tổ chức UNESCO Việt Nam và Cục Công nghiệp địa phương – Bộ Công thương phối hợp thực hiện, được sự tài trợ của Quỹ tín thác Hàn Quốc.

Chuyên gia cao cấp của UNESCO, Jung-woo Lee đã  trình bày, tập huấn cho các thành viên những kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm cơ bản trong việc xây dựng và phát triển bền vững làng nghề.

 
 Chuyên gia cao cấp của UNESCO Jung-woo Lee thuyết trình tại Hội thảo
 
Các đại biểu tham dự và thảo luận tại hội thảo để đưa ra một khung chính sách chung

Hội thảo đã tập hợp các cán bộ quản lý Công nghiệp, thủ công nghiệp, nông nghiệp và phát triển nông thôn, Du lịch, Hợp tác xã, Quản lý di sản ở 5 địa phương trong vùng dự án. Dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia, các  thành viên tham dự hội thảo sẽ xây dựng một khung chính sách cho việc lồng ghép các giá trị vào kế hoạch phát triển bền vững các làng nghề.

AGROINFO


Tin khác