Phục vụ nông nghiệp, ngân hàng nên dựa vào tín dụng hay tín chấp ?

01/07/2010

AGROINFO - Ngày 30-6 vừa qua, Ngân hàng Nhà nước VN đã tổ chức hội nghị tổng kết về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Theo đánh giá của Ngân hàng Nhà nước, dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn đã tăng chín lần, đạt gần 293.000 tỉ đồng. Tốc độ tăng trưởng tín dụng bình quân trong 10 năm là gần 22%. Nợ xấu trong cho vay nông nghiệp, nông thôn được duy trì ở mức thấp, cuối năm 2009 là 2,75%.

Theo ông Nguyễn Quốc Cường, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, ngân hàng nên dựa vào tín chấp, bảo lãnh để bỏ bớt những thủ tục không cần thiết. Ngoài ra, mức cho vay 10 triệu đồng không phải thế chấp đã được duy trì suốt 10 năm vừa qua đến nay không còn phù hợp.


Phạm Khánh

Tin khác